A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j k l m n o p r ŝ t u v

*ŝ/o 23-я буква есперантського алфавіту.

ŝabat/o див. sabato 2.

ŝablis/o шаблі (біле бурґундське вино).

ŝablon||o 1. прям., перен. шаблон, штамп, трафарет; модель; кліше; laŭ la sama ~о на один лад; 2. викрійка; 3. креслярське лекало; ~a шаблоновий, трафаретний; ~e шаблонно, трафаретно; ~desegn/i vt робити викройку.

ŝabrak/o = ĉabrako.

ŝaduf/o шадуф, арабська криниця-журавель.

*ŝaf||o зоол. вівця; баран [Ovis aries]; grego da ~oj отара овець; ~a баранячий; овечий; ~a fromaĝo бринза; ~a lano овеча вовна; ~aĵ/o баранина; ~ar/o отара; ~ej/o кошара, вівчарня; ~id/o баранчик; ягня; (Ŝ)~id/o церк. Агнець (один із символів Христа); ~in/o вівця (самка); ~ist/o чабан, вівчар; ~o/blek/i vn мекати; ~fel/o овеча шкура, овчина; Or/a (Ŝ)~fel/o міф. золоте руно; ~femur/aĵ/o кул. баранячі стегна; ~grif/o орн. ягнятник (= gipaeto); ~hund/o вівчарка; ~klab/o кул. бараняче стегно; ~lan/o овеча вовна; ~rip/aĵ/o кул. баранячі реберця; ~rost/aĵ/o кул. бараняча смаженина, смажена баранина; ~o/stal/o кошара, вівчарня; ~tond/ad/o стриження овець; ~tond/ist/o стригаль; vir~o баран (самець).

ŝaft||o тех. вал; вісь; шпиндель; transmisia ~о трансмісійний вал; ĉefa ~о ведучий вал; ~ing/o втулка.

ŝagrin||o шаґренева шкіра, шаґрень; ~i vt шаґренювати.

*ŝah||o шах (титул монарха в Ірану); ~a шахський; ~in/o шахиня.

*ŝajn||i vn здаватися, видаватися; ~as, ke... здається, що...; jen, ~as, ili! от, здається, вони!; ~a удаваний; мнимий, позірний, ілюзорний; ~e ніби, начебто, буцімто, здається; ~o обманлива зовнішність; омана; хибна думка; ~ig/i vt удавати, прикидатися, робити вигляд; li ~igas, ke li ne aŭdas він робить вигляд, що не чує; ~ig/a удаваний; ~akaci/o бот. робінія звичайна, біла акація [Robinia pseudoacacia]; ŝajn/ber/o несправжня ягода. ~frukt/o бот. несправжній плід.

ŝajn/bulb/o = tigbulbo.

ŝajn/fag/o бот. нотофагус (= notofago).

ŝajn/frukt/o несправжній плід (син. pseŭdo~o).

*ŝak||o 1. pl шахи; 2. шах (у грі); ~! (або ~on!) виг. шах! ~o/j = ~o; ludi ~on/~ojn грати в шахи; ~ig/i vt шахувати; ~ist/o шахіст; ~um/it/a геральд. поділений шахово; ampion/o чемпіон з шахів; ampion/ad/o першість з шахів; ~figur/o шахова фіґура; ~horloĝ/o шаховий годинник; ~klub/o шаховий клуб; ~kvadrat/o шахове поле; ~lud/o гра в шахи; ~lud/ant/o шахіст, гравець у шахи; ~mov/o шаховий хід; ~pec/o = ~figuro; ~problem/o шахова задача; ~tabul/o шахівниця. 

*sakal||o зоол. шакал [Canis aureus]; ~e як шакал.

ŝakdo/o тех. сякудо (сплав з золота і міді, який японці використовують для виготовлення прикрас).

Ŝakjamuni/o рел. Шак’я-Муні (інше ім’я Будди).

ŝakr||i vn, vt баришувати, гендлювати, займатися дрібною торгівлею, фарцовкою; ~ist/o баришник, гендляр, дрібний торговець, фарцовщик.

ŝakt/o шахта, рудник; вертикальне (або похиле) заглиблення; яма; клітка (ліфта); ~o/skafald/o буроваишка).

ŝakti/o рел. шакті (творча енергія божества, персоніфікована в його дружині).

ŝakuhaĉ/o муз. сякухаці (японська сопілка з бамбука).

*sal||o шаль; ~et/o кашне.

*ŝalm/o 1. соломинка (для коктейлю і т.п.); очеретинка, комишинка; 2. сопілка, дудка; 3. тех. паяльна трубка; 4. бот. стебло, соломина (= kulmo). ŝalot/o бот. цибуля шарлот, шалот llium cepa gr. Aggreatum].

ŝalt||i vt вмикати, включати (електрику, газ і т.п.), заводити (мотор); ~i la lumon вмикати світло; ~o вмикання, включення; ~ej/o ел. приміщення розподільного обладнання; ~il/o вимикач; ~kest/o тех. коробка швидкостей/передач; ~o/panel/o ел. електричний щит, електрощит, розподільний щит, розподільна дошка; ~olos/il/o авт. ключ запалювання; ~tabul/o = ~opanelo; el~i vt вимикати, відключати; el~o вимикання, виключення; en~i vt 1. з’єднувати, вмикати; 2. перен., фам. включатися; mal~i vt вимикати, виключати; mem/mal~o самовимикання, самовідключення; mem~il/o автовмикач.

*ŝalup/o мор. шлюп, катер, баркас.

*ŝam||o замша; ~a замшевий; ~ig/i vt виправляти (шкіру) на замшу.

ŝaman||o рел. шаман; ~ism/o шаманізм.

ŝamisen/o муз. сямісен, японська лютня.

ŝamot/o шамот, вогнетривка цегла.

ŝampinjon/o = ĉampinjono.

ŝampu||o шампунь, рідке мило; ~i vt мити шампунем.

*ŝanc||o шанс, нагода; імовірність, можливість; profiti la ~on користати з нагоди; malmultaj ~oj мало шансів; havi neniujn ~ojn не мати жодних шансів; ~a випадковий; імовірний; sen~a без жодних шансів; безнадійний; приречений.

*ŝancel||i vt коливати, трясти, хитати; перен. похитнути, розхитати, послабити; ~iĝ/i 1. коливатися, трястися, хитатися; перен. ослабнути; 2. вагатися; ~iĝ/o 1. коливання, хитання; 2. вагання; ~iĝ/em/a хисткий, хиткий; ~iĝ/em/o 1. хисткість, хиткість; 2. вагання; ~paŝ/e перевальцем, перевалюючись; nе~ebl/a непохитний, несхитний.

Ŝandong/o геогр. Шаньдун (китайська провінція).

ŝanel/o фарватер.

*ŝanĝ||i vt міняти, змінювати, розмінювати; ~і sian opinion змінити свою думку; ~і monon розміняти гроші; ~і la trajnon пересісти на інший поїзд, зробити пересадку; ~i la trajnon al/je/por aŭtobuso пересісти з поїзда на автобус; ~і la vestojn змінити одяг, переодягнутися; ~o зміна; заміна, переміна, вимін, виміна; пересадка; ~ad/o змінювання, замінювання, вимінювання;~iĝ/i мінятися, змінюватися; ~iĝ/o переміна; ~iĝ/em/a мінливий, непостійний; ~ind/a вартий заміни, який варто замінити; ~anim/a мінливий, непостійний; ~bilet/o транзитний/пересадочний квиток; ~bril/i vn переливатися, мінитися, вилискувати; ~kolor/a переливчастий; ~kultiv/ad/o перемінний пар, багатопільна система; inter~i vt обмінювати, обмінюватися, робити/здійснювати обмін; inter~o обмін; ~o de ĝentilaĵoj обмін люб’язностями; inter~a обмінний; inter~e в обмін на, натомість, замість того; inter~valor/o ек. мінова вартість; ne~ebl/a незмінний; ne~em/a постійний, сталий, незмінний, неухильний; ne~em/o сталість, незмінність, неухильність; sen~a незмінний, беззмінний; sen~e без змін.

Ŝanhaj/o геогр., м. Шанхай.

*ŝankr/o мед. шанкер (виразка на статевих органах); duriĝinta, mola ~o твердий, м’який шанкер.

Ŝanŝji/o геогр. Шаньсі (китайська провінція).

ŝaptal(iz)/i vt спец. підсолоджувати муст, додавати цукру до мусту.

*ŝarad/o літ. шарада.

Ŝarazad/o літ. Шехерезада (міфічна султанша, що розповідає казки з “Тисячі і однієї ночі”).

*ŝarg||i vt заряджати (рушницю, фотоапарат, акумулятор і т.п.), (про зброю ще) набивати; інформ. завантажувати; ~o заряд; ~ad/o заряджання, набивання; ~aĵ/o заряд (гарматний); ~iĝ/і заряджатися; ~il/o 1. патронна обойма; 2. фото касета; 3. інформ. завантажувач; ~uj/o патронник; ~o/stang/o шомпол; mal~i vt розряджати; mal~o розрядка; mal~il/o ел. розрядник; mal~o/tub/o фіз., див. tubo; re~i vt перезаряджати; sen~ig/i vt розряджати, виймати заряд; ses~a шестизарядний.

*ŝarĝ||i vt вантажити, навантажувати; обтяжувати, обтяжуватися; наповняти, заповнювати; ~a важкий, великоваговий, важкий; ~o 1. вантаж, навантаження; 2. перен. тягар; ~ad/o вантаження, завантаження, навантаження; ~ator/o навантажувач; ~ist/o вантажник, докер; ~it/a завантажений; цінний (про лист, посилку); ~it/o уповноважений (у знач.ім.), повірник, повірений (ім.); ~atest/o  мор. коносамент (= konosamento); ~(o)aŭt/o вантажний автомобіль, вантажна машина, вантажівка (= kamiono); ~aviad/il/o транспортний літак; ~o/best/o, ~o/brut/o в’ючна тварина; ~o/ĉeval/o ломовик, вантажний кінь; ~o/dekliv/o вантажний схил; ~o/kapabl/o вантажопідйомність; ~o/lev/il/o вантажний ліфт; ~olini/o лінія завантаження; ~o/maksimum/o мор. максимальна вантажопідйомність; ~o/sel/o в’ючне сідло, сідло для в’юків; ~o/vagon/o товарний вагон; ~vetur/il/o вантажний автомобіль, грузовик, ваговоз (= kamiono); el~i vt вивантажувати; mal~i vt розвантажувати; скидати; mal~o розвантажування; mal~o/tub/o фіз. розрядна труба; sen~ig/i vt розвантажувати, знімати вантаж, знімати тягар; super~i vt перевантажувати (зверх норми); super~o перевантаження; trans~i vt перевантажувати; tro~i vt перевантажувати.

ŝari/o рел. шаріат.

Ŝari/o геогр., р. Шарі.

ŝarif/o шериф, шариф (особа шляхетного походження в мусульманських країнах, що веде свій родовід від Мухаммеда; титул головного урядовця Мекки).

*ŝark||o іхт. акула; ~o/j акули [ряд Selachii]; blu/a ~o сіра акула, блакитна акула [Carcharhinus]; gigant/a ~o гігантська акула [Cetorhinus maximus].

Ŝaron/o геогр. Шарон (рівнина в Ізраїлі).

ŝaŝlik/o кул. шашлик.

*ŝat||i vt любити (що-н.), цінувати; поважати, цінувати (кого-н.); mi alte ~as liajn meritojn я високо ціную його заслуги; ĉu vi ~as danci? чи любите ви танцювати?; ~o любов, приязнь, висока оцінка; ~at/aисоко) поціновуваний; улюблений; шановний; ~at/ec/o поцінування, пошанування; ~eg/i vt дуже любити, високо цінувати, обожнювати; ~ind/a заслуговуючий високої оцінки, любові, поваги; ~okup/o улюблене заняття, гобі; mal~a неприязний; зневажливий, презирливий; mal~a rilato неприязне ставлення; mal~e неприязно; зневажливо; *mal~i vt зневажати, ставитися з неприязню/зі зневагою, низько оцінювати, не любити; mal~o неприязнь; зневага; mal~ind/a гідний зневаги, мало вартий, до нічого; поганий, кепський; неприємний, якого не люблять; mem~em/a самозакоханий; mis~i, sub~i vt недооцінювати.

*ŝaŭm||o піна; шум, шумовиння; mara ~о морська піна; ~о de konfitaĵo пінка варення; kirli al ~о збивати до піни; ~a пінистий, ігристий (про вино); ~i vn 1. шумувати, пінитися; 2. перен. пінитися, кипіти, бити ключем; ~i de furiozo пінитися від люті; ~ad/o шумування, вигравання піни, бризкання піни; ~aĵ/o кул. збиті вершки з білком; ~ig/i vt збивати (вершки, яйця); ~ig/il/o кул. віничок (для збивання вершків, яєць); ~akv/o газована вода; ~oen/o трензель; ~kuk/o меренга, безе; ~sap/o пінисте мило; ~vin/o ігристе вино; dis~iĝ/і перен. осідати, розходитися, розлітатися, розвіюватися, улягатися; sen~ig/i vt знімати піну, накип; sen~ig/il/o шумівка.