A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

*stab||o військ. штаб; ĉefa ~o ґенеральний штаб; ~a штабний; ~a oficiro штабний офіцер; ~an/o працівник штабу; ~estr/o начальник штабу; ĉef~o ґенеральний штаб.

stabil||a стабільний, стійкий; ~а ekvilibro стійка рівновага; ~а расо міцний мир; ~ec/o стабільність, стійкість; ~ig/i стабілізувати, усталити; ~ig/o стабілізація, зміцнення; ~ig/il/o стабілізатор; ~iĝ/і стабілізуватися; mal~a, ne~a нестабільний, лабільний, хиткий, змінний.

*stabl||o верстат; станок; мольберт; козли; ruliĝanta ~о = ĉen~o.

*staci||o 1. станція, зупинка, стоянка; пристань; fervoja ~о залізнична станція; 2. станція; elektra ~о електростанція; transsenda ~o ретрансляційна станція; eksperimenta ~о дослідна станція; klimata ~о кліматичний курорт; turisma ~o турбаза; ~a станційний; ~estr/o начальник станції; 3. рел. cтація (кожен з чотирнадцяти етапів хресної дороги Ісуса Христа); *~dom/o вокзал; en la ~domo на вокзалі; ~plat/o шкала радіостанції; sub~o тех., ел. підстанція.

stacionar/a стаціонарний.

*stadi||o 1. стадія, період, етап; 2. = stadiono; ~form/o стадіальна форма;

*stadion/o стадіон.

stafet||o 1. іст. гонець, кур’єр; 2. військ. вістовий (у знач.ім.), нарочний (у знач.ім.); посланець; ~kur/ad/o спорт. естафета; ~rajd/ant/o = ~o 1.

stafile||o бот. клокичка [Staphylea]; ~ac/o/j клокичкові [родина Staphyleaceae].

stafilokok||o бакт. стафілокок [Staphylococcus]; ~oz/o мед. стафілококоз.

stafilom/o мед. стафілома.

stagn||i vn 1. бути нерухомим, застійним; 2. перен. застоюватися, бути/перебувати в застої; ~a, ~ant/a 1. нерухомий, непротічний, стоячий (про воду); 2. перен. застійний, відсталий; ~(ad)o 1. застоювання; 2. перен. застій, стаґнація; ~akv/ej/a який живе/росте у стоячих водоймах.

staĝ||o стажування; ~i vn стажуватися; ~ant/o стажист, стажер.

Staĥanov||o 1. Стаханов (радянський шахтар, міфічний ініціатор стахановського руху); 2. геогр., м. Стаханов; (s)~a стахановський; (s)~an/o, (s)~ist/o, (s)~ul/o cтахановець; (s)~ism/o іст. стахановський рух (колективний рух у СРСР 30-40 рр. за підвищення продуктивності праці).

staj||o 1. тех. опора, розпірка; відтяжка, скріпа, люнет; 2. мор. брас, ванта; 3. ав. розчалка (= firmtenilo); 4. геральд. підпора; ~fost/o щогла для антени радіозв’язку; ~pont/o висячий розпірний міст; ~vel/o мор. стаксель; post~o мор. бакштаг, ванта; відтяжка.

stak||o стіг, скирта, копиця; стіс, штабель; стопа, купа, гора, оберемок; склад; ~ig/i vt складати в стіг/скирту, стос, купу і т.п.; ~igi pajlon скиртувати солому.

stakat||o муз. стакато (у знач. ім.); ~e стакато (коротко, уривчасто).

staki||o бот. чистець [Stachys]; ~oz/o хім. стахіоза.

stakis/o = stakio.

stakt/o бібл. смирна, ароматична смола.

*stal||o приміщення для домашніх тварин, хлів, стайня; ~o por bovinoj корівник; ~i vn перебувати на стійловому утриманні; ~fak/o стійло, загорожа, куча; ~trog/o корито, годівниця, жолоб; en~ig/і vt заганяти до хліва, стайні, поміщати у хліві, стайні.

*stalagmit/o геол. сталагміт.

*stalaktit/o геол. сталактит.

Stalin||o іст. Сталін (радянський політик); (s)~ism/o сталінізм, сталінський режим; ~ist/o сталініст; ~orgen/o військ. катюша.

Stalingrad/o іст., геогр. Сталінґрад.

stalon/o поет. жеребець, оґир, огир (= virĉevalo).

stam/o біол. штам.

*stamen||o бот. тичинка; ~ar/o андроцей.

stamf/i vn брикатися; бити копитами, тупати ногою.

stamin/o марля, серпанок.

staminodi/o бот. стамінодій (редукована тичинка).

*stamp||i vt штампувати; штемпелювати; таврувати; чеканити; робити відбиток; ~o, ~aĵ/o штамп; тавро, клеймо; відбиток; ~ad/o штампування; штемпелювання; таврування; карбування; ~il/o 1. штамп; штемпель; тавро, клеймо; чекан; 2. друк. пунсон; ~bat/i vt вибивати (монету, медаль і т.п.); ~o/maŝin/o штемпелювальна машина; ~paper/o гербовий папір; antaŭ~it/a гашений (про марки).

stamped/o панічна втеча.

*stan||o хім. станум (хімічний елемент); олово (проста речовина); ~a олов’яний, лудильний; *~i vt лудити, покривати оловом; ~ad/o лудіння; ~at/o станат; ~ist/o лудильник; ~it/o станіт; ~foli/o станіоль (= staniolo); ~pest/o фіз. олов’яна чума.

І stanc/o літ. станс.

ІІ stanc/o арх. станца.

stand/o стенд; щит, стойка (для огляду виставлених предметів, зразків, діаграм і т.п.).

*standard||o прапор, хоругва, штандарт; ~ist/o прапороносець, хорунжий.

standart||o стандарт, норма, рівень; ~iz/i vt стандартизувати.

*stang||o тичина, штанґа; прут, палка;; жердина; древко, флаґшток; віха, вішка; вудлище; важіль; стовп; ~et/o паличка; жердинка; прутик; ~o/gaŭĝ/o  тех. планковий рівнемір, щуп; ~o/salt/o спорт. стрибок з жердиною; ~o/salt/ist/o стрибун з жердиною.

staniol/o = stanfolio.

Stanisla||o Станіслав; ~a Станіслава (імена).

staped/o анат. стремено, стремінце.

stapeli/o бот. стапeлія [Stapelia] (син. kadavrofloro).

stapl||o 1. склад; комора; пакгауз; база; 2. інформ. пакет (програм для виконання); ~i vt зберігати товари на складі, складувати.

*star||i vn стояти; знаходитися; ~i apude la fenestro стояти біля вікна; garde ~і стояти на варті, вартувати, стерегти, сторожити, охороняти; ili ~as sur la sama punkto вони стоять на тому ж; ~e стоячи, навстоячки; ~o, ~ad/o стояння; ~ej/o 1. пост, пункт, місце, стоянка; 2. опора (для ніг); ~em/a стійкий, стабільний; ~em/ul/o іван-покиван, іванець-киванець (іграшка; син. obstina Joĉjo); ~ig/i vt ставити, поставити, установлювати, установляти; ~iĝ/i ставати, уставати; перен. поставати, появлятися, встановлятися, починатися, зароджуватися; ~il/o хім. підставка для пробірок, штатив; ~drink/ej/o бар; ~lamp/o торшер; ~manier/o точка зору; al~ig/i vt приставляти, підставляти (що-н. до чого-н.); ~pian/o піаніно; ~punkt/o = vidpunkto; apud~i vn стояти поруч; de~ig/i vt відставляти; dis~ig/i vt розставляти; dis~iĝ/і ставати в різні боки; розчепірюватися (про пальці); ek~i vn ставати, уставати, підніматися, підійматися; el~i vn виділятися, виступати; випинатися, стирчати; el~a видатний; виступаючий; el~aĵ/o виступ; el~iĝ/і див. el~i; el~ec/o вищість, перевага, відмінність; kontraŭ~i vn, vt протистояти, пручатися, противитися; kontraŭ~o протистояння; kontraŭ~igvt протиставити, протиставляти, протипоставити; *mem~a самостійний, незалежний; mem~ec/o самостійність, незалежність; re~ig/i vt підносити, піднімати, підіймати, ставити на ноги; знову ставити, відбудовувати, відновлювати; super~i vt, super/el~i vn височіти, вивищуватися; виділятися, виступати, випинатися, стирчати.

starost/o іст. староста (керівник місцевого управління).

*start||i vn стартувати; рушaти, рушaти з місця; злiтaти (про літак); ~o старт, відправлення; начало; зліт (літака); ~ig/a: ~iga pafo cтартовий постріл; ~ig/i vt запускати; ~ig/ant/o спорт. стартер; ~ig/il||o тех. стартер; ~o/fost/o старт (стовпець для позначення місця старту); ~help/il/o = ~igilo; ~lini/o лінія старту; ~lok/o 1. спорт. старт, місце старту; 2. місце старту (ракети); стартовий майданчик;  ~numer/o спорт. номер на старті; ~pistol/o стартовий пістолет; ~pozici/o cпорт. положення на старті; ~signal/o стартовий сиґнал, стартова команда.

*stat||o стан; становище; умови існування; статус; en ~о likva у рідкому стані; en bona ~o у доброму стані; ~о de la aferoj стан справ; la tria ~о іст. третій стан; civila ~o цивільний стан; ~i vn знаходитися (у тому чи іншому стані); матися; kiel vi ~as? як тобі/вам живеться?, як ся маєш/маєте?; ~sum/o фіз. сума станів; antaŭ~o юр. попередній стан, статус-кво.

stater/o статер (давньогрецька монета).

statik||o статика (відділ механіки); ~a статичний; ~a elektro статична електрика/

statin/o фарм. статин.

statist/o театр., кіно статист (= figuranto).

*statistik||o статистика; ~a статистичний; ~ist/o статистик; ~i vt включати у статистику.

stativ/o штатив, підставка, стойка; kunmetebla ~o складний штатив.

stator/o ел. статор.

*statu||o статуя; ~a, ~ec/a скульптурний; ~et/o статуетка; ~art/o скульптура (як вид мистецтва).

*statur||o стан, фіґура, постава; зріст, ріст; ~mezur/il/o ростомір, зростомір.

status/o юр. статус; становище, стан.

statut/o статут.

staŭd/o бот. багаторічна рослина.

staŭl||i vn ав. утрачати швидкість на підйомі; ~a: ~a angulo критичний кут атаки.

staŭrolit/o мін. ставроліт.

stav/o став.

staz||o мед. стаз.

stear||o тваринний жир (у складних словах); ~at/o хім. стеарат; *~in/o хім. стеарин; ~in/a стеариновий; ~ina kandelo стеаринова свічка.

steat||o cтеат… (початок cкладних слів зі знач. “жир”); ~oz/o мед. стеатоз; ~o/liz/o хім., фізіол. стеатоліз; ~ore/o мед. стеаторея; ~o/pug/a мед. стеатопігічний, з ненормальним накопиченням підшкірної жирової тканини в сідницях.

steatit/o мін. стеатит, тальк (син. sapŝtono).

*steb||i шити на машинці, строчити, простьобувати; ~il/o голка (для швейної машини); ~ist/in/o швачка, шваля; ~it/a: ~ita litkovrilo стьобана ковдра; ~maŝin/o швейна машина.

Stefan||o Степан; ~in/o Стефанія, Степанида (імена).

Stefania Стефанія (ім’я).

steg||o тех. розпірка; поперечка; бантина; ~i vt укріплювати/укріпляти розпіркою.

stegocefal/o/j палеонт., заст. стегоцефали [ряд Stegocephali] (син. labirintodentuloj).

stegomij/o ент. комар-кусака єгипетський [Aedes aegypti].

stegosaŭr/o палеонт. стегозавр [Stegosaurus].

stek/o кул. антрекот, філейна частина, стейк.

stekiometri||o стехіометрія (наука про хімічні пропорції); ~a стехіометричний.

*stel||o 1. у різн. знач. зірка; зоря; neŭtron/a ~o астр. нейтронна зірка; puls(ant)a ~o астр. пульсар; vari/a ~o астр. змінна зірка; 2. стельо (умовна грошова одиниця, використовувана есперантистами); ~a зоряний; ~ar/o сузір’я; ~et/o зірочка (тж есперантський значок); ~it/a зоряний, усіяний зорями, вкритий зорями; ~ul/o перен. зірка (видатний кіноактор, співак і т.п.); ~ul/in/o перен. зірка (видатна актриса, співачка і т.п.); ~um/i vn мерехтіти, зоріти; ~amas/o зоряне скупчення, скупчення зірок; ~aniz/o бот. бодян, зірчастий аніс [Illicium verum]; ~figur/o сузір’я; ~kard/o бот. волошка колючоголова [Centaurea calcitrapa]; ~klar/a зоряний, ясний; ~koral/o зоол. мадрепора (= madreporo); ~lum/a зоряний, освітлений зорями; ~plen/a усіяний зорями; ĉef~o найяскравіша зірка (у сузір’ї); kvazaŭ~o астр. квазар.

stelari/o бот. зірочник, мокрець [Stellaria].

stele/o 1. арх. стела; 2. бот. центральний циліндр (у корі; син. centra cilindro).

І sten/o фіз. стен (позасистемна одиниця виміру).

ІІ sten||o (скорочення від stenografio) стенографування; стенографія; ~i vt стенографувати; ~maŝin/o cтенотип (= stenotipo).

stenakt/o бот. стенактис [Stenactis].

stencil/o друк. восківка.

*stenograf||і vt стенографувати; ~(ad)o стенографування; ~aĵ/o стенограма; ~i/o стенографія; ~i/a стенографічний; ~ist/o стенографіст; ~ist/in/o стенографістка.

stenokardi/o мед. стенокардія.

stenotip||o стенотип, стенографічна машинка; ~i vt записувати стенотипом; ~i/o стенотипія, запис за допомогою стенотипу; ~ist/in/o стенотипістка.

stenoz/o мед. стеноз.

Stentor/o міф. Стентор (герой троянської війни, відомий своїм могучим голосом).

*step||o степ; ~a степовий; ~alaŭd/o орн. степовий жайворонок [Melanocorypha]; ~o/bute/o орн. канюк степовий, курганник [Buteo vulpinus]; ~kok/o орн. степова курочка (спільна назва саджі і рябка); ~vulp/o зоол. лисиця корсак, корсак (= korsako).   

ster/o стер, кубометр (дров).

steradian/o мат. стерадіан.

stereo- стерео… (преф. у складних словах, який вказує на трьохвимірний простір); ~skop/o фіз. стереоскоп; ~skop/i/o стереоскопія; ~mikro/skop/o стереомікроскоп.

stereofon/a фіз. стереофонічний.

stereofoni/o фіз. стереофонія.

stereografi/o мат., геогр. стереографія.

stereometri/o мат. стереометрія.

stereoplanigraf/o топ. стереопланіграф (оптичний прилад для використання фотографій при складанні карт).

stereoskop||o фіз. стереоскоп; ~i/o cтереоскопія.

stereotip||o друк. стереотип (тж перен.), кліше ; ~a 1. видрукуваний зі стереотипу, стереотипний; 2. перен. стереотипний, шаблонний, трафаретний; ~i/o стереотипія.

stereotomi/o тех. стереотомія (перетин твердих тіл).

sterid/o хім. стероїд, стерид.

steril||a стерильний, очищений від мікроорганізмів; безплідний; ~ec/o 1. стерильність, абсолютна чистота; 2. стерильність, безплідність; ~ig/i vt стерилізувати; робити нездатним до дітородіння, каструвати; ~ig/o стерилізація; кастрація; ~iz/i vt бакт., мед. стерилізувати; ~iz/ator/o, ~iz/il/o стерилізатор.

*sterk||o 1. гній, послід; 2. добриво; minerala ~о мінеральне добриво; ~i vt угноювати, вносити гній, удобрювати; ~ad/o угноєння, удобрення; ~aĵ/o добриво; ~ej/o гнойова (або компостна) яма; ~akv/o гноївка; ~o/bed/o угноєна грядка; ~o/skarab/o ент. гнойовик (= geotrupo); tro~ad/o надмірне удобрення.

sterkorari/o орн. поморник (= rabmevo).

sterkuli/o бот. стеркулія [Sreculia].

*sterled/o іхт. стерлядь [Axipenser ruthenus].

sterling||a стерлінґовий, повноцінний, справжній; ~a funt/o фунт стерлінґів; ~o стерлінґ (стандарт проби англійських золотих і срібних монет).

*stern||i vt розстелювати, розстеляти, стелити; розпластувати; ~і tablotukon постелити скатертину; ◊ kiel oni ~as, tiel oni dormas як постелиш, так і ляжеш; ~aĉ/i si/n валятися; ~aĵ/o настил, шар; ~iĝ/i розстелятися, стелитися; dis~i vt розстелювати, розстеляти; sub~i vt підстелювати, підстеляти;  sub~aĵ/o підстилка.

sternorink/o/j ент. рівнокрилі хоботні комахи [підряд Sternorhyncha].

sternum/o анат. грудина.

steroid/o хім. стероїд, стерид.

sterol||o хім. стерин, стерол.

*stertor||i vn хрипіти, харчати; ~o, ~ad/o хрип, хрипи, хрипіння, харчання.

stetoskop||o мед. стетоскоп; ~i vt обслухувати (стетоскопом); ~i/o стетоскопія.

stevard||o стюард; ~in/o стюардеса.

steven/o мор. форштевень; post/a ~o ахтерштевень.

stibi/o = antimono.

stift||o тех. штифт; цвях без головки; металевий стерженець; чека, загвіздок; duobla ~o подвійний штифт; fiksa ~o штифт, шпонка; ~i vt закріплювати штифтом/чекою/загвіздком/шпонкою; зашплінтовувати; mal~i vt виймати штифт, шпонку, чеку.

stigm/o 1. бот. рильце; 2. трахея (комахи).

stigmat||o 1. рубець або пляма на шкірі (від рани, опіку, віспи і т.п.), стигмат; 2. перен. пляма, ганьба, клеймо; ~a стигматичний; ~ig/i, ~iz/i vt 1. таврувати, паплюжити, безчестити; 2. стигматизувати, викликати стигмати; ~ig/it/o стигматик.

stiĥometri/o літ. стихометрія.

stik||i vt c.-г. живцювати, розмножувати черешками; ~ad/o живцювання, розмноження черешками; ~aĵ/o черешок, відсадок, відгілок.

Stiks/o міф. Стікс (у грецькій міфології божество однойменної ріки в царстві мертвих).

*stil||o у різн. знач. стиль; nova (Gregoria) ~o новий (грегоріанський) стиль; malnova (Juliana) ~o старий (юліанський) стиль; ~a стильовий; ~ig/i vt стилізувати; ~ig/ad/o стилізація; ~ist/o стиліст; ~ist/ik/o стилістика; ~ist/ik/a стилістичний; sen~a позбавлений стилю; банальний.

stilb/o фіз. стильб (одиниця яскравості поверхні, що світиться).

stilet/o стилет.

stilit/o рел. стовпник.

stilobat/o арх. стилобат, підніжжя колонади.

stilus/o бот. стовпчик (квіткової маточки).

stilz||o 1. стояк (риштувань); 2. мн. диби, ходулі; ~o/bird/oj = vadbirdoj; ~ir/i vn ходити на дибах/ходулях; ~o/radik/o бот. ходульний корінь, корінь-підпорка.

Stimfal/o міф. Стимфал (озеро в Аркадії, з якого Геракл вигнав птахів з гострим залізним пір’ям).

*stimul||i vt стимулювати, давати стимул, поштовх, спонукувати; ~o стимул, поштовх, спонукання; ~a стимулюючий; ~ad/o стимулювання, стимуляція; = ~aĵ/o, ~ant/o біол. стимулятор; ~il/o стимулятор, збуджувальний засіб; ~in/o фізіол., хім. стимулін.

stink||a поет. смердючий (= malbonodora); ~i vn смердіти.

I*stip/o бот. ковила, тирса [Stipa].

ІІ stip/o 1. ніжка (гриба) (cин. stipito); 2. стебло, стовбур (пальм, папоротників).

*stipendi||o стипендія; ~i vt платити, давати стипендію; ~at/o, ~ul/o стипендіат.

stipit/o бот. ніжка гриба.

stipul/o бот. прилисток.

stir||i vt трансп. керувати, правити, управляти (автомобілем, літаком і т.п.); (човном ще) стернувати, стернити, кермувати; вести (судно, літак); ~ej/o ав. кабіна пілота; мор. рульова рубка; ~il/o кермо; руль, штурвал, стерно; ~ist/o водій, шофер, пілот; рульовий (у знач.ім.); ~kolon/o ав. опора руля; ~lern/ej/o автошкола, курси водіїв; авіашкола; штурманська школа; ~panel/o тех., інформ. панель управління; ~rad/o 1. мор. штурвал, стернове колесо, стерно; 2. авт. руль; ~stang/o 1. ав. ножне правлення/керування, педаль правлення/керування; 2. інформ. джойстик; nur/o/j мор. фалреп; mem~ant/a самокерований; ne~ebl/a некерований; tele~at/a керований по радіо.

stirak/o бот. стиракс.

stiren/o хім. стирен, стирол.

Stiri/o геогр. Штірія (одна з австрійських земель).

stiv||i vt розміщати і кріпити вантаж (на судні); ~ad/o розміщення вантажу.

*stof/o штоф (стара міра ємності).

stoicism/o = stoikismo.

*stoik||a стоїчний, твердий, непохитний; ~ec/o стоїцизм, непохитність; ~ism/o філос. стоїцизм; ~ist/o стоїк, послідовник стоїцизму; ~ul/o стоїк; людина, що мужньо переносить незгоди.

І stok||o наявний запас товарів; ~i vt зберігати на складі; ~ad/o зберігання товарів на складі.

ІІ stok/o фіз. стокс (одиниця кінематичної в’язкості).

stokast||o стат. стохастична величина; ~a стохастичний; ~ik/o стохастика, теорія ймовірностей і теорія статистики.

Stokholm/o геогр. Стокгольм (столиця Швеції).

stol/o 1. іст. стола (довге просторе плаття римських жінок); 2. церк. єпитрахиль.

stolon/o бот. столон, підземний пагін, вус.

stom/o бот. продих, устячко (на листках).

*stomak||o шлунок; ~a шлунковий; ~a suko шлунковий сік; ~it/o мед. гастрит; ~perturb/o мед. розлад шлунка; en~ig/i vt вводити в шлунок.

stomat||o стомат… (початок наук. слів зі знач. “рот”); ~it/o мед. стоматит; ~olog/o мед. стоматолог; ~olog/i/o стоматологія; ~o/skop/o стоматоскоп; ~o/skop/i/o стоматоскопія.

stomatopod/o/j зоол. ротоногі ракоподібні, раки-богомоли [ряд Stomatopoda].

-stomi- мед. …стомія (суф. наук. слів, ужив. для назви операції, якою відкривається орган назовні або якою з’єднуються порожнисті органи).

stomoksis/o ент. жигалка [Stomoxys]; aŭtun/a ~o жигалка осіння, жалиця [S. calcitrans].

stomp||o жив. розтушовка (паличка); ~i vt 1. розтушовувати; 2. перен. затушовувати, зм’якшувати; ~ad/o 1. розтушовування, розтушування, розтушовка (дія); 2. перен. затушовування, зм’якшення.

stop||i vt зупиняти; ~! виг. стоп!; ~horloĝ/o секундомір.

*stopl||o с.-г. стерня; ~a: ~a barbo щетиниста борода; ~ej/o стерня, стернище; sen~ig/i vt лущити стерню.

stor/o інформ. пам’ять (= memorilo).

storak/o стираксовий бальзам, смирна.

stotink/o стотинка (болгарська розмінна монета).

stov||o піч для опалення, калорифер (син. hejtоforno); movebla ~o буржуйка; ~ej/o кімната з опаленням; житлова кімната.

*strab||i vn косити очима; перен. дивитися скоса; ~a косоокий; перен. косий; ~e косо, скоса; ~ism/o мед. косоокість, страбізм; ~ul/o косоокий (у знач. ім.); ~o/metr/o мед. страбометр; ~o/tomi/o мед. стработомія.

Strabon/o Страбон (давньогрецький географ).

strad/o автострада.

Stradivari/o Cтрадіварі (славетний майстер з виготовлення скрипок).

stramoni/o бот. дурман [Datura stramonium].

strand/o пляж.

*strang||a дивний, незвичайний, дивовижний; li estas iom ~a persono він є трохи дивною особою; ~e дивно, незвичайно, дивовижно; ~aĵ/o чудність, дивність, дивна річ, дивне явище, дивний вчинок, дивниця, дивина, дивнота, дивацтво; ~ul/o дивна людина, дивак, чудак.

strangol||i vt душити, давити (за горло); ~o, ~ad/o задушення, удушення; мед. странґуляція.

stranguri/o мед. болісне сечовипускання.

stras/o страз, підроблений діамант.

Strasburg/o геогр., м. Страсбур, Страсбурґ.

*strat||o вулиця; ~et/o вуличка, провулок; ~ul/aĉ/o розм. шпана, шантрапа, вуркаган; ~ul/in/o повія, проститутка; ~angul/o ріг (вулиці); ~bala/ist/o підмітальник вулиць; ~batal/o вуличний бій; ~bub/o вуличний хлопчисько, ~fraŭl/in/o = ~ulino; ~kruc/iĝ/o схрещення вулиць, перехрестя; ~lantern/o вуличний ліхтар; ~lum/ig(ad)o освітлення вулиць, вуличне освітлення; ~map/o карта вулиць; ~nom/o назва вулиці; ~pord/o двері (з виходом) на вулицю, двері з вулиці; ~pur/ig/ad/o прибирання вулиць; ~pur/ig/ist/o двірник, підмiтальник; ~ŝild/o табличка з назвою вулиці; ~tunel/o вулиця-тунель; ~vir/in/o = ~ulino; ĉef~o головна вулиця; ~telefon/o телефон-автомат; sur~a вуличний; sur~e на вулиці.

strateg/o стратег, полководець; *~i||o стратегія; ~i/a стратегічний; ~i/ist/o cтратег.

stratifik||і vt 1. геол. мати у cобі шари, нашаровувати; 2. спец. стратифікувати; ~o, ~ad/o стратифікація.

stratigraf||o стратиграф; ~i/o стратиграфія (наука, що вивчає послідовність залягання верств гірських порід).

stratiot/o бот. водяний різак [Stratiotes].

stratokumulus/o метео шарувато-купчаста хмара.

stratosfer||o стратосфера; ~a стратосферний.

stratum||o геол. шар, верства, пласт, нашарування; поклад; ~a шаруватий, що розміщується шарами/пластами; ~iĝ/i розміщуватися шарами/пластами; залягати.

stratus/o метео шарувата хмара.

*streb||i vn прагнути, тягнутися, рватися, пориватися; ~i atingi bonan rezultaton прагнути досягти доброго результату; ~o, ~ad/o прагнення, потяг, поривання.

*streĉ||i vt напружувати; натягувати; накручувати; ~і atenton напружити увагу; ~і la kolon витягнути шию; ~і aŭdon прислухатися; ~і rigardon вдивлятися; ~і la forton зібратися з силами; ~і horloĝon завести годинник; ~і ĉanon звести курок; ~o напруга, напруження; натягання, розтягання; витягання (шиї); випинання (грудей); накручування (годинника); зусилля; ~a, ~it/a напружений; натягнутий; ~itaj rilatoj напружені, натягнуті відносини/стосунки; ~iĝ/i напружуватися; ~il/o натяжний пристрій; стяжна, ґвинтова муфта; розтяжка, розчалка; жорстке кріплення, елемент жорсткості; заводний ключ; ~it/ec/o напруженість, натягнутість; ~angul/o спорт. шпагат; ~beton/o попередньо напружений залізобетон., ~o/lim/o мех. точка розриву, границя натяжки, напруження; границя гнучкості; границя розтяжності; ~olos/il/o заводний ключ; ~o/ŝraŭb/o натяжний ґвинт; ~tord/i vt накручувати; dis~i vt розтягувати; kontraŭ~i vt опиратися; mal~a вільний, розслаблений, ненапружений; mal~i vt послаблювати, ослаблювати, попускати, розпускати; спускати (курок); mal~iĝ/і ослабнути, втратити напруженість, розслабитися; mal~iĝ/o ослаблення напруги, розрядка; sub~i vt стягувати, з’єднувати; tro~i vt перенапружувати; tro~o перенапруження, перевтома.

*strek||i vt проводити лінії, лініювати; креслити, черкати; штрихувати; *~o лінія, штрих, риска; ~et/i vt проводити пунктирну лінію; ~il/o рисувалка; олівець; nadl/a ~il/o рисувалка; ~um/i vt штрихувати (= haĉi); ~kod/o штрих-код; ĉirkaŭ~i vt окреслювати; el~i, for~i vt викреслювати, закреслювати; mal/supr/e/n~o друк. обернена скісна риска (\); sub~i vt підкреслювати; super~o друк. надбуквена риска; supr/e/n~o друк. скісна риска (/); sur~i vt позначати/виділяти маркером; sur~il/o маркер; tra~i vt перекреслювати, перетинати (лінією); tra~o перекреслювальна риска. 

strelici/o бот. стреліція [Strelitzia].

stren||i vt тех. навантажувати, піддавати навантаженню/напрузі; ~o навантаження, напруга.

streper/o орн. качка сіра, нерезень [Anas strepera].

strepsipter/o/j ент. віялокрилі [ряд Strepsiptera].

streptokok/o бакт. стрептокок [Streptococcus].

streptomicet/o бакт. стрептоміцет [Streptomyces].

streptomicin/o фарм. стрептоміцин.

streptopeli/o орн. горлиця [Streptopelia].

stres||o мед. стрес; ~a стресовий; ~a aganto стресовий чинник; ~ig/i vt викликати стрес; ~iĝ/і бути в стресі.

stret||a вузький (= mallarĝa); ~lok/o трансп. негабаритне місце.

*stri||o смуга; стрічка; борозна; мін., бот., анат. прожилок; ~о dа akvo струмінь води; ~о dа lumo промінь світла; ~о sur haŭto рубець на шкірі; ~a смугастий; la ~a korpo анат. смугасте тіло; ~i vt проводити смуги, робити нарізки, борозни; ~kod/o штрихкод (на етикетках товарів і т.п.); post~o одна) борозна.

striat/o = stria korpo (див. strio).

strid||a пискливий, пронизливий, скрипучий, скрипливий; різкий, гострий; ~i vn різати слух, пищати, скрипіти, скрекотати, видавати гострий, різкий звук/голос.

stridor/o мед. стридор (фізикальна ознака обструкції верхніх дихальних шляхів).

*strig||o орн. іра) сова [Strix]; arb/ar/a ~o сіра сова звичайна [S. aluco]; lapon/a ~o сіра сова бородата [S. nebulosa]; ~ed/o/j совині, cов’ячі, справжні сови [родина Strigidae]; ~o/form/a/j совоподібні [ряд Strigiformes].

*strigl||i vt чистити скребницею/скреблом (тварину); ~ad/o догляд, чищення; ~il/o скребниця, скребло.

*strik||o страйк; ĝenerala ~о загальний страйк; ~i vn страйкувати; ~ant/o страйкар, страйкуючий; ~estr/ar/o страйковий комітет; ~fondus/o страйковий фонд; ~komitat/o страйковий комітет; ~posten/o страйковий пікет; ~rajt/o право на страйк; ~romp/ant/o штейкбрехер.

strikn/o бот. блювотний горіх; *~in/o хім. стрихнін.

strikt||a 1. точно визначений, точний, строгий, неухильний; 2. обтислий, який тісно облягає; ~а senco точний зміст; ~о regulo строге правило; ~а neŭtraleco строгий нейтралітет; ~ec/o точність, строгість, неухильність; mal~a вільний, просторий (про одяг).

striktur/o мед. стриктура, звуження.

string||i vt 1. стискати, стискувати, стягувати, затягувати; 2. тех. обтискати, обтягати; 3. мед. накладати пов’язку; ~o, ~il/o 1. тех. хомут; 2. мед. пов’язка.

striptiz||o стриптиз; ~i vn показувати стриптиз; ~ist/o стриптизер; ~ist/in/o стриптизерка.

strob/o бот. сосна Веймутова [Pinus strobus].

strobil/o бот. шишка.

stroboskop||o фіз. стробоскоп (прилад для одержання беперервного руху зображень, а також для фіксування окремих фаз руху); ~i/o стробоскопія

*strof||o строфа; куплет; ~a строфічний.

strofant||o 1. бот. строфант [Strophantus]; 2. настойка зі строфанту; ~in/o хім., фарм. строфантин.

strofari/o бот. строфарія [Stropharia].

strofoid/o мат. строфоїда (плоска крива).

strom/o анат., бот. строма.

stromatolit/o геол. строматоліт.

Strombol/o геогр., о-в Стромболі.

stronci/o хім. стронцій.

stroncianit/o хім., мін. стронціаніт.

strongil/o зоол. пальовик, стронгіл [Strongylus].

strop/o строп, трос.

strudel/o, strudl/o кул. струдель (син. rulkukaĵo).

*struktur||o структура, будова; ~о de propozicio будова речення; ~a структурний; ~a formulo хім. структурна формула; ~i vt структурувати, надавати структури; ~ism/o структуралізм; ~ist/o структураліст; infra~o див. infra; super~o надбудова.

strum/o мед. зоб.

*strut||o страус [Struthio]; ~a страусовий; ~a politiko страусова політика; ~o/form/a/j страусоподібні [ряд Struthioniformes].

Stuart/oj icт. Стюарти (королівська династія).

stuc/i vt с.-г. підрізати, підстригати (дерева, рослини).

*stud||i vt вивчати, студіювати; учитися; навчатися, бути студентом; досліджувати; ~o, ~ad/o вивчення; навчання, студіювання, студії; дослідження; ~o, ~aĵ/o наукова розробка, наукова праця, розвідка, дослідження, студії; ~ant/o учень; ~ej/o навчальний заклад; кімната для занять; студія; ~form/o форма навчання; ~jar/o навчальний рік; ~plan/o навчальний план; ~vojaĝ/o наукове відрядження; поїздка з навчальною метою; for~i vt витрачати/видавати на навчання/студії; pri~i, tra~i vt простудіювати, вивчити, дослідити.

*student||o студент; ~o pri medicino студент медицини; ~a студентський; ~a gazeto студентська газета; ~a hejmo студентський гуртожиток; ~aj jaroj студентські роки; ~ar/o студентство; ~in/o студентка; kun~o товариш по університету, однокурсник.

studi/o у різн. знач. студія.

stuf/i vt кул. тушкувати, готувати на парі; ~aĵ/o тушкована страва, тушонка; ~uj/o посудина для тушкування, гусятниця.

*stuk||i vt штукатурити, тинькувати; ~o, ~ad/o штукатурка (дія), тинькування; ~aĵ/o штукатурка (покриття), тиньк; ~ist/o штукатур, тинькар.

stukaĉ/o розм. стукач, донощик, сексот.

*stult||a дурний, тупий, безглуздий; ~a kiel ŝafo дурний як баран; ~e по-дурному, нерозумно, безглуздо; ~aĵ/o дурість, дурниця, дурний, безглуздий вчинок; ~ec/o дурість, тупість, безглуздя, рідко глупота; ~iĝ/i дурніти, ставати дурним; ~ul/o дурень, дурило.

stumbl||i vn прям., перен. спотикатися, оступатися; ~(ad)o спотикання.

*stump||o уламок, обрубок, оцупок; відрізок, відтинок; недогризок; недокурок, недопалок, недогарок; arba ~о пень, пеньок; cigareda ~о недокурок; krura ~о, ~о de amputita brako кукса; ~a укорочений; куций; кирпатий; урізаний; обламаний; ~ig/i vt укоротити; урізати; обламати; ~(o)naz/a кирпатий; ~o/pip/o розм. носогрійка; ~vost/a куцохвостий.

*stup||o клоччя; куделя; ~i vt конопатити, забивати клоччям; ~um/i vt набивати (клоччям, соломою); ~aĵ/o клоччя, жмут клоччя; ~har/a кудлатий, патлатий.

stupa/o рел. ступа, дагоба (буддійська споруда, призначена для зберігання реліквій чи позначення священних місць).

stupid/a дурний, тупий.

stupor||o 1. мед. ступор, ступорозний стан; 2. перен. задерев’яніння, заціпеніння, остовпіння; ~i vn задерев’яніти, заціпеніти, остовпіти; ~a задерев’янілий, заціпенілий, остовпілий; ~ig/a який викликає ступор.

stupr/o юр. розтління; зґвалтування; неприродні статеві зносини.

*sturg||o іхт. осетер [Acipenser sturio]; ~aĵ/o осетрина.

sturm||i vt 1. військ. штурмувати, іти приступом; 2. перен. нападати, накидатися; впадати в лють; ~o 1. штурм, приступ; 2. шаленство, лють; ~ant/o, ~ul/o 1. солдат штурмового загону, штурмовик, ударник; 2. спорт. нападаючий (у знач.ім.), нападник (син. avanulo); ~o/paŝ/e швидким кроком, бігцем; ~o/trup/o штурмовий загін. 

*sturn||o орн. шпак [Sturnus]; ordinar/a ~o шпак звичайний [S. vulgaris]; nigr/a ~o шпак чорний [S. unicolor]; roz/a ~o шпак рожевий [S. roseus]; ~ed/o/j шпакові [родина Sturnideae]; ~ej/o шпаківня.

Stutgart/o геогр., м. Штутґарт.