A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

*spac||o 1. простір; довжина, відстань; місце, територія; okupi grandan ~on займати великий простір; en ~о de kelkaj metroj на відстані кількох метрів; en la kosma ~o у космічному просторі; 2. мат. простір; afin/a ~o афінний простір; banaĥ/a ~o банахів простір; du/al/a ~o дуальний простір; ejgen/a ~o власний простір; eŭklid/a ~o евклідів простір; freŝe/a ~o простір Фреше; hilbert/a spac/o гільбертів простір; linear/a ~o лінійний простір; vektоr/a ~o векторний простір; ~a просторовий; ~et/o проміжок; друк. пробіл; ~о/hav/a просторий; ~o/mank/o брак місця, тіснота; ~o/plen/a просторий; ~o/stang/o тастер-планка для інтервалу між буквами; ~o/ŝip/o космічний корабель; ~temp/o фіз. простір-час; ~vetur/il/o космічний корабель; en~i vt вміщувати, включати; en~iĝ/і вміщуватися; inter~o проміжок, інтервал, дистанція; inter~ig/i vt розміщувати з проміжками; друк. набирати врозбивку/врозрядку.

spacial/a космічний (стосовно космічних подорожей).

*spad||o шпага; ~ing/o піхви для шпаги; ~fiŝ/o іхт. мечоніс; меч-риба (= ksifio); ~o/form/a шпагоподібний; ~o/skerm/ad/o спорт. фехтування на шпагах.

spadik/o бот. качан, початок.

spagat/o спорт. шпагат (син. streĉangulo).

spaget/oj кул. спаґеті.

spahi/o спагі (алжирський кавалерист французької армії).

spajr/o арх. шпиль (храму).

spalier/o шведська стінка, гімнастична драбина (син. rungomuro).

spalir||o 1. с.-г. шпалера; 2. військ., спорт. шеренга; ~i 1. vt установлювати шпалери; 2. шикувати в шеренги.

span/o 1. п’ядь (міра довжини); невелика відстань; 2. розмах крил літака; 3. проліт моста; відстань між опорами арки.

spaniel/o спанієль (порода собак).

І spar/o 1. ав. лонжерон (крила); 2. мор. рангоутне дерево.

ІІ spar||o іхт. cпар [Sparus]; ~ed/o/j спарові [родина Sparidae].

sparadrap/o мед. липкий пластир; тех. скотч, липка стрічка.

spargani||o бот. їжача голівка [Sparganium]; ~ac/o/j їжачоголівкові [родина Sparganiaceae].

spark||o ел. іскра: ~ad/o тех. запалювання; ~il/o тех. розрядник; запальна свічка; ~boben/o авт. запальна свічка; ~kamer/o ел. іскрова камера.

Spart||o іст., м. Спарта; (s)~a спартанський; (s)~an/o спартанець.

Spartak/o Спартак (раб, організатор повстання проти Риму); (s)~an/o, (s)~ist/o спартаківець, член “Союзу Спартака”.

spartakiad/o спартакіада.

sparti/o бот. віничник [Spartium].

spartin/o бот. спартина [Spartina].

*spasm||o мед. спазма, cудома, судорога, корчі; kora ~о серцева спазма; ~a спазматичний, судорожний, конвульсивний; ~a tuso спазматичний кашель; ~e судорожно; anti~a, kontraŭ~a протисудомний.

I spat||o мін. шпат; ~a шпатовий.

II spat/o = spavino.

ІІІ spat/o бот. квіткова піхва, квіткове крило, обгортка суцвіття, покривало.

spatang/o зоол. серцевик [Spatangus].

spatel/o тех., мед. шпатель (= truleto); лопатка, копистка.

spatul/o заст. = kuleranaso.

spavin/o шпат (хвороба коней).

*spec||o рід, сорт, вид; порода, різновид; tio estas sola en sia ~o це єдиний у свойому роді; ~ig/i vt сортувати; ~ig/ist/o сортувальник; dis~ig/i vt розсортовувати; dis~ig(ad)o сортування; ĉiu~a усілякий, різноманітний, різнорідний; sam~a того ж виду, однорідний, однотипний.

speci||o бот., зоол. вид; ~a видовий; ~a nomo видова назва; sub~o підвид.

*special||a спеціальний, особливий; ~e спеціально, особливо, зокрема; ~ec/o 1. особливість; 2. спеціальність; ~ig/i vt спеціалізувати; ~iĝ/i спеціалізуватися; ~ist/o фахівець, спеціаліст; знавець.

specif||i vt уточнювати, точно визначати, специфікувати; ~a специфічний; cвоєрідний, особливий; ~a pezo фіз. питома вага; ~o, ~ad/o специфікація; опис; ~aĵ/o специфічні ліки.

*specimen||o зразок, взірець; наук., мат. (статистична) вибірка; ~i vt робити вибірку.

*spegul||o дзеркало; rigardi sin en ~о дивитися в дзеркало; ~a дзеркальний; ~i vt прям., перен. відбивати, віддзеркалювати; ~ig/i відбиватися, віддзеркалюватися; ~iĝ/o відображення; ~um/o мед. хірургічне дзеркало; ~fer/o дзеркальний чавун; ~frekvenc/o радіо дзеркальна частота; rank/o дзеркальна шафа; re~i vt віддзеркалювати; re~o віддзеркалення; re~iĝ/і віддзеркалюватися; retr/o~o авт. дзеркало.

spekt||i vt дивитися (спектакль і т.п.); спостерігати, бути глядачем; ~aĵ/o видовище, шоу; ~ant/o глядач; ~ind/a який варто подивитися; re~i vt дивитися назад, у минуле; re~a ретроспективний; re~o ретроспекція.

*spektakl||o спектакль, вистава, видовище; ~ej/o зал, місце для вистав; ~o/riĉ/a багатий на видовища.

spektator/o = spektanto.

*spektr||o фіз. спектр; suna ~о сонячний спектр; ~a спектральний; ~a analizo спектральний аналіз; ~o/foto/metr/o спектрофотометр; ~o/metr/o спектрометр; ~o/metr/i/o спектрометрія; ~o/skop||o фіз. спектроскоп; ~o/skop/i/o спектроскопія.

spektrograf/o фіз. спектрограф.

spektrogram/o фіз. спектрограма.

spekul||i vn ком., фін. спекулювати, грати на біржі; ~a спекулятивний, спекуляційний; ~ad/o, ~aĵ/o спекуляція; ~ant/o спекулянт.

*spekulaci/o cпекуляція (= spekulado).

spekulari/o бот., заст. спекулярія (= leguzio).

*spekulativ||a філос. спекулятивний, умоглядний; ~i vn робити припущення.

spele||o природна підземна заглибина (печера, ґрот); ~оlog||o спелеолог, дослідник печер; ~оlog/i/o спелеологія.

spelt/o бот. полба [Triticum aestivum gr. Spelta, син. T. spelta] (різновид пшениці).

spergul/o бот. шпергель [Spergula].

spergulari/o бот. стелюшок [Spergularia].

*sperm||o біол. сперма, cім’я, сім’яна рідина; ~a сім’яний; ~icid/o фарм. спермоцид; протизаплідний засіб; ~in/o хім. спермін; ~uj/o сім’яна залоза; ~o/dukt/o анат. сім’явиносна протока, сім’яний канал (син. deferenta kanalo); ~el/ĵet/i vn виливати (або випорскувати) сім’я, еякулювати (син. ejakuli); ~el/ĵet/o сім’явилиття, сім’явипорскування, еякуляція; ~ore/o фізіол. полюція; ~o/tub/et/oj анат. прямі сім’яні канальці.

spermacet/o спермацет.

spermati||o бот. спермацій; ~uj/o cпермогоній (син. spermogonio).

spermatid/o фізіол. сперматид.

spermatocit/o фізіол. сперматоцит.

spermatofit/o/j бот. насінні рослини, сперматофіти [велика група Spermatophyta] (син. semplantoj).

spermatogenez/o фізіол. сперматогенез.

spermatogoni/o фізіол. сперматогоній.

spermatozо/o біол. сперматозоїд.

spermidin/o хім. спермідин.

spermogoni/o бот. спермогоній (= spermatiujo).

*spert||a досвідчений, знаючий, бувалий, розм. битий; ~а en sia metio знаючий у своєму ремеслі; ~o досвід; el propra ~o з власного досвіду; ~e досвідчено; ~i vt пізнати на власному досвіді, зазнавати, переживати; ~i krizon пережити кризу; ~ec/o досвідченість; ~ig/i vt передавати досвід, робити досвідченим; ~iĝ/і переймати досвід, ставати досвідченим; ~ul/o досвідчена людина, знавець, майстер своєї справи, бувалець; ~o/plen/a = ~a; laŭ~e з досвіду, на підставі досвіду; mal~a, ne~a, sen~a недосвідчений.

spes/o спесо (умовна грошова одиниця, що застосовувалася серед есперантистів).

*spez/o фін., ком. грошовий оборот; ~impost/o оборотний податок; ~kapital/o оборотний капітал; antaŭ~o аванс, завдаток, попередній внесок; *el~i vt витрачати, тратити; el~o витрата, витрачування; el~ig/a дорогий, витратний; *en~i vt оприбутковувати, одержувати виторг/доход, заробляти; en~a прибутковий; en~o доход, виторг; заробіток; en~ar/o сукупний доход; en~ig/a прибутковий; вигідний.

*spic||o спеція, пряність, присмака, приправа; ~a пряний, гострий (про приправу); ~i vt присмачувати, приправляти (пряностями); перен. загострювати; ~aĵ/o приправа/присмака зі спеціями; ~ej/o бакалійний магазин; ~uj/o судок для спецій; ~herb/o/j пряні трави; ~kuk/o медяник, медівник, пряник; ~vin/o вино зі спеціями, гаряче вино.

Spicberg/o геогр., о-в Шпіцберґен.

*spik||o колосся; ~et/o колосок; ~iĝ/i колоситися, давати колосся; ~um/i vt збирати колоски; ~riĉ/a колосистий.

spil||i vt проробити отвір (для витоку рідини з бочки і т.п.); починати, відкупорювати (бочку); ~il/o бурав, свердел, свердло.

І*spin||o 1. хребет; 2. хребет, гребінь (гори); ~a хребетний, спинномозковий.

ІІ spin/o фіз. спiн.

*spinac||o бот. шпинат [Spinacia]; legom/a ~o шпинат городній [S. oleracea].

spinak/o мор. спінакер.

spindel||o тех. веретено; шпиндель; ~form/a веретеноподібний.

spinel/o мін. шпінель.

spinet/o муз. спінет (невеликий клавесин).

spinor/o мат., фіз. спінор.

Spinoz||o Спіноза (нідерландський філософ); (s)~ism/o спінозизм.

*spion||o шпигун; таємний аґент; ~i vt шпигувати; займатися шпигунством; ~ad/o шпигунство, шпіонаж; ~it/o фам. шпигуноманія.

*spir||i vn дихати; передихати, переводити подих; ~i tra la buŝo, nazo дихати через рот, ніс; ~ad/o подих, дихання, дух; per unu ~o одним подихом, одним духом; reteni la ~on затамувати подих; ĝis la lasta ~o до останнього подиху; ~aĵ/o віддих (видихуване повітря); ~ebl/a придатний для дихання; ~eg/i vn сильно дихати, глибоко дихати; ~et/o подих; ~blov/o лінґв. потік повітря; ~halt/o передишка, передих; sen ~halto не переводячи подиху; ~kanal/o анат. дихальні шляхи; ~mank/a задиханий; ~o/metr/o мед. спірометр; ~o/metr/i/o спірометрія; ~radik/o бот. дихальний корінь; ~(o)/tru/o 1. зоол. дихальний отвір, дихальце; 2. (вентиляційний) люк; ek~i vn переводити подих, віддихатися; elvt видихати; el~o видих; en~i vt вдихати; en~o вдих; en~ator/o респіратор; ne~ebl/a задушливий, важкий; sen~a бездиханний; sen~e без подиху, без диху, затамувавши подих; sen~iĝ/і втратити подих, задихнутися (від швидкого бігу і т.п.), засапатися.

*spiral||o спіраль; ~a спіральний, ґвинтовий; мат. гелікоїдальний; ~e спірально, ґвинтоподібно; ~i vn рухатися, обертатися по спіралі; клуботатися, клубочитися (про дим); ~aĵ/o 1. змієвик; 2. aрх. завиток, волюта (= voluto); ~er/o виток спіралі; ~plonĝ/i vn ав. штопорити; ~plonĝ/o ав. штопор; ~risort/o cпіральна пружина.

I spirant/o лінґв. спірант (щілинний приголосний) (= frikativo).

II spirant/o = spiranteso.

spirantes/o бот. скрученик [Spiranthes].

spire/o бот. спірея, таволга [Spiraea].

spiril||o бакт. спірила [Spirillum]; ~oz/o мед. спірильоз.

*spirit||o дух; malbonaj ~oj злі духи, нечиста сила; la Sankta (S)~o Святий Дух; ~a духовний; ~ec/o духовність, одухотвореність, натхненність; ~ism/o спіритизм; ~ist/o спірит; e/est/o, ~pret/ec/o цілковите самовладання; незворушність; дух, сміливість; ~for/est/o, ~mank/o втрата/затьмарення свідомості; ~stat/o стан духу, духовний стан; unu~ec/o однодушність, одностайність.

*spiritualism/o філос. спіритуалізм.

*spiritualist/o філос. спіритуаліст.

spirodel/o бот. спіродела [Spirodela].

spirogir/o бот. спірогіра [Spirogyra].

spiroket||o бакт. спірохета; ~o/j = ~aloj; ~al/o/j спірохети [порядок Spirochaetales]; ~oz/o мед. спірохетоз.

spirulin/o бакт. спіруліна [Spirulina].

*spit||e всупереч, наперекір; ~е lin, ~е al li всупереч йому; ~е, ke... всупереч тому, що...; ~i vn, vt діяти всупереч/наперекір; дразнитися, дрочитися; ~ad/o визивні дії, зухвала поведінка; ~em/a упертий; ~em/ul/o уперта людина, розм. упертюх; ~sign/o дуля; for~i vt викликати, кидати виклик; ~! виг. дзусь!, дзуськи!, дулю (з маком)!, фіґу (з маком)!

splankn/a анат. спланхнологічний, нутряний.

splanknik||o анат. нутряний/черевний нерв; ~ektomi/o мед. спланхнектомія, вирізання черевних нервів.

splanknologi/o мед. спланхнологія, вчення про нутрощі.

*splen||o 1. сплін, нудьга, хандра; туга, журба; 2. маловжив. селезінка; ~a пригнічений; ~ektomi/o мед. спленектомія (видалення селезінки); ~it/o мед. спленіт, запалення селезінки; ~om/o мед. спленома; ~o/megali/o мед. спленомегалія (стійке збільшення селезінки).

splend||a блискучий, пишний, розкішний, чудовий; ~i vn блискуче/чудово виглядати.

spleni/o анат. ремінний м’яз шиї.

splint||o мед. лубок, шина; ~i vt накладати шину.

splis||i vt 1. ел. зрощувати (кінці кабелю); 2. мор. зрощувати, сплітати (кінці тросів, переплітаючи їх); ~ad/o зрощування, сплітання кінців; ~aĵ/o 1. скрутка, місце зрощення; 2. ел. відгалужувальний провід.

*split||o осколок, уламок; тріска; скалка; ~i vt розколювати, розщеплювати, розсікати; ~iĝ/i розколюватися, розщеплюватися; dis~ig/i vt розщеплювати, розколювати; dis~iĝ/і розколюватися, розвалюватися; dis~iĝ/o перен. розкол (у партії і т.п.).

spok||o (колісна) спиця; ~rad/o колесо зі спицями.  

*sponde/o літ. спондей.

spondilartrit/o мед. спондилоартрит (запалення міжхребцевих суглобів).

spondilit/o мед. спондиліт, запалення хребців.

spondiloz/o мед. cпондилоз.

*spong||o 1. зоол. губка; 2. губка (для миття); ~i vt мити, чистити, витирати губкою; ~ec/a губчатий, губчастий; ~ul/o/j губки; [тип Porifera, син. Spongiaria]; ~o/form/a губчатоподібний; ~o/kaŭĉuk/o пористий каучук; пориста ґума; for~i vt витирати, стирати губкою.

spongioblastom/o мед. спонгіобластома.

sponsor||o спонсор; ~i vt спонсорувати; ~ad/o спонсорування, спонсорство.

spont/a фам. спонтанний, мимовільний, стихійний (= spontan(e)a).

*spontan(e)||a спонтанний, мимовільний, стихійний; ~a evoluo стихійний розвиток; ~e спонтанно, мимовільно, стихійно; ~ec/o спонтанність, мимовільність, стихійність.

sponton/o військ., іст. спонтон (напівспис як парадна зброя офіцерів піхоти).

spor||o бот. спора; mejoz/a, seks/a ~o мейозна, статева спора; mitoz/a, ne/seks/a мітозна, нестатева спора; ~o~iĝ/o споруляція, розмноження за допомогою спор; ~uj/o спорангій; ~o/fit/o спорофіт; ~o/frukt/o веґетативне тіло слизовиків; ~klab/o = bazidio; ~polv/o споровий пилок; ~sak/o = asko; makro~o макроспора; mikro~o мікроспора.

sporad||a спорадичний; який з’являється від випадку до випадку; поодинокий, випадковий; ~e спорадично, від випадку до випадку; ~ec/o спорадичність.

sporangi||o бот. спорангій; ~spor/o спорангіоспора.

sporidi/o бот. споридій.

sporo/fit/o спорофіт.

sporogoni/o бот. спорогоній, спорогон.

sporotrik||o бот. споротрикс [Sporothrix]; ~oz/o мед. споротрихоз.

sporotrikum/o бот. споротрихум [Sporotrichum].

sporozo/o/j зоол. споровики [клас Sporozoa].

*sport||o спорт; praktiki ~on займатися спортом; ~a спортивний; ~a ludo спортивна гра; ~a kostumo спортивний костюм; ~ej/o стадіон; спортивний зал; спортивний майданчик; ~ist/o, ~ul/o спортсмен, спортовець; ~ist/in/o спортсменка; ~aŭt/o спортивний автомобіль, спортивна машина; ~hal/o спортивний зал, спортзал; ~klub/o спортивний клуб, спортклуб; ~kulot/o спортивні трусиорти; ~lern/ej/o спортивна школа; ~lud/o/j спортивні ігри; ~pantalon/o спортивні штани; ~soci/et/o спортивне товариство; ~vest/o спортивний костюм; спортивна форма; ~vest/o/j спортивний одяг.

spot/o (точковий) прожектор.

spraj||o неол. спрей; ~i vt розпилювати, розпиляти (рідину); мед. оприскувати; ~il/o розпилювач.

sprint||o спорт. спринт, біг на короткі дистанції; ~i vn спринтувати, бігти на коротку дистанцію; ~ist/o спринтер.

*sprit||a дотепний, гострий на язик; ~e дотепно; ~i vn говорити дотепи; глузувати; гострословити; ~aĵ/o дотеп; ~(ec)/o дотепність, жвавість розуму; ~ul/o дотепник; mal~a, sen~a тупий, безглуздий, недотепний, дурний; mal~aĵ/o дурість, нісенітниця.

*spron||o 1. шпора, острога; 2. бот. шпорка; 3. зоол. шпора (у півня); ~i vt давати шпори (коневі); пришпорювати; перен. збуджувати, прискорювати, підганяти; ~hav/a зі шпорами; ~rad/et/o колісце шпори; sen~a без шпор.

spros||o поет. трісла брунька; ~i vn розпускатися, починати зеленіти.

sprot/o кілька; шпрот (риба і консерви з неї).

*spur||o слід, відбиток; ~oj de fingroj відбитки пальців; ~i vt іти слідами, іти по сліду, стежити; ~hund/o шукач, слідовий собака; перен. шпиг, нишпорка; ~kugl/o трасуюча куля (= fajrostreka kuglo); sen~a безслідний; sen~e безслідно; не залишаючи слідів; ne pasi ~e не проходити/минати безслідно.

spurt||o неол. спорт. фінішний ривок; ~i vn робити фінішний ривок.

*sput||i vt харкати, випльовувати кров, слиз; ~ad/o харкання, випльовування крові, слизу; ~uj/o плювачка, посудина для харкання.

sputnik/o астр. супутник (штучний).