A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

slab/o тех. сляб; плита, пластина.

slalom/o спорт. слалом.

slang/o лінгв. арґо, сленґ, жарґон.

slav||o слов’янин; ~a слов’янський; ~in/o слов’янка; ~ism/o слов’янізм; ~ist/o славіст; ~ist/ik/o славістика.

Slаvjansk/oEU геогр., м. Слов’янськ.

slavon/o старослов’янська мова, церковнослов’янська мова.

Slavoni/o геогр. Славонія (область у Хорватії).

*sled||o сани, санки (= glitveturilo); ~i vn кататися на санях, санках.

*slip||o картка (для картотеки); ~ar/o картотека; ~uj/o скринька для карток, картотечна скринька; sur~ig/i vt заносити, записувати на картки.

slivovic/o кул. слив’янка, сливовиця.

slofoks/o слоуфокс, повільний фокстрот.

slogan/o гасло, заклик.

slojd/o слойд (вид шкільної ручної праці).

slovak||o словак; ~a словацький; (S)~i/o, геогр., кр. Словаччина; ~in/o словачка; (S)~uj/o = (S)~io.

sloven||o словенець; ~a словенський; (S)~i/o геогр., кр. Словенія; ~in/o словенка; (S)~uj/o = (S)~io.

slovinc/a словінський; ~a lingvo словінська мова.

slugi/o арабський хорт.

slum||o нетрі (старі, занедбані квартали в місті); ~iĝ/і ставати нетрями.

slup/o шлюп (однощогловий корабель).