A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

*si зворотний займ.: al ~ собі; ~n себе; *~a присв. займ. свій; ~aĵ/o своє (у знач. ім.); ~a/spec/a своєрідний. Прим. si у формі знахідного в. (sin) ужив. інколи як преф., що відповідає укр. само-: ~ndefendo самозахист; ~ndona самовідданий; ~ntaksado самооцінка.

SI фіз. СІ, Міжнародна система одиниць.

I sial/o геол. сіаль, осадочний (або кремнієво-алімінієвий) шар (земної кори).

ІІ sial||o мед. слина (у складних словах); ~o/gen/a слиногінний; ~ore/o сиалорея, надмірне слиновиділення.

Siam||o геогр. Сіам (колишня назва Таїланду); (s)~a сіамський; (s)~a kato cіамський кіт; (s)~aj ĝemeloj сіамські близнята.

sibarit||o сибарит; ~a сибаритський, зніжений; ~i сибаритствувати; ~ism/o сибаритство.

Siberi||o геогр. Сибір (частина Азії від Уральських гір до Тихого океану, довший час головне місце заслання в Росії); (s)~a сибірський; (s)~an/o сибіряк, житель Сибіру.

sibil/o сивіла, провісниця.

*sibl||i vn сичати, шипіти; шуміти; свистіти (про вітер); хрипло дихати; ~(ad)o сичання, шипіння, свист вітру; ~ant/o лінґв. сибілянт, свистячий приголосний.

Sicili||o геогр., о-в Сицилія; (s)~a сицилійський; (s)~an/o сицилієць, житель Сицилії.

Siĉ/oEU іст. Січ; Zaporog/a ~o Запорізька Січ.

Siĉŭan/o геогр. Сичуань (китайська провінція).

I*sid||i vn сидіти; знаходитися; ~i apud/ĉe la tablo cидіти за столом; ◊ bone tiu ~as, al kiu la sorto ridas добре тому жить, чия доля не спить; ~a сидячий; ~aĉ/i vn розсідатися, розвалюватися, незграбно сидіти; ~ad/o сидіння (дія); ~antсидячий; ~ej/o місцезнаходження; *~ig/i vt саджати, садити, садовити; *~iĝ/i сідати, сісти; ~benk/o лавка для сидіння; ~kest/o козли, сидіння (для погонича брички, фаетона і т.п.); ~lok/o 1. місцезнаходження; резиденція; 2. місце для сидіння, сидіння; розм. сидяче місце; ~o/milit/o оборонна війна; ~stang/o сідало; ~strik/o страйк із захопленням підприємства або його частини (= loktena ~o); ~vang/o сідниця (= gluteo); al~iĝ/і підсідати, присідати (біля кого-н., чого-н.); du~a з двома сидіннями, двомісний; ek~i vn сідати, сісти; kontraŭ/e~a бот. протилежно розміщений; kun~i vn засідати, збиратися; *kun~o 1. засідання, збори, зібрання, сходини; 2. розм. посиденьки, посидінки; re~iĝ/i знову сідати; sub~iĝ/o геол. осідання; unu~a одномісний.

II sid/o бот. сида [Sida].

sider/a астр. сидеричний, зоряний.

siderit/o мін. сидерит.

siderurgi/o чорна металургія.

Sidnej/o геогр., м. Сідней.

Sidon/o = Cidono.

Sidoni||o Сидоній; ~a Сидонія (імена).

*sieĝ||i vt військ. облягати; ~o облога; ~a облоговий; ~o/stat/o військ. стан облоги; ĉirkaŭ~i vt пооблягати; ek~i vt починати облогу.

Sien/o геогр., м. Сієна; (s)~o сієна, охра (син. (s)~a tero); (s)~a ter/o = (s)~o.

sienit/o мін. сієніт.

Sieraleon/o геогр., кр. Сьєрра-Леоне.

siest||o сієста, пообідній сон; ~i vn відпочивати після обіду.

*sifilis||o мед. сифіліс, люес; ~a сифілітичний; ~ul/o сифілітик; anti~a, kontraŭ~a протисифілісний. Прим. У кількох похідних словах корінь спрощується до sifil: sifiloida сифілоїдний; sifilomo сифілома; sifilologio сифілідологія.

*sifon||o у різн. знач. сифон; сифонна труба; vt перекачувати сифоном, зливати сифоном; ~form/a сифоноподібний.

*sigel||o печатка; клеймо, тавро (знак); ~i vt ставити печатку, скріплювати печаткою; запечатувати; ставити клеймо, клеймувати; ставити тавро, таврувати; ~ad/o скріплення печаткою, запечатування; ~il/o печатка, штемпель; прилад для таврування; ~ferm/i vt запечатувати (закрити та скріпити печаткою); ~ring/o перстень з печаткою, печатка; *~vaks/o сургуч; dis~i, mal~i vt розпечатувати.

sigelari/o палеонт. сигілярія [Sigillaria] (викопна рослина).

Sigfrid/o Зіґфрід (ім’я).

Sigismond/o Сиґізмунд (ім’я).

sigl/o скорочення, абревіатура.

sigma сигма (грецька буква Σ, σ, ς).

sigmoid/o анат. сигмоподібна ободова кишка.

Sigmund/o Зиґмунд (ім’я).

*sign||o знак; ознака; прикмета; значок, позначка, зазначка; interpunkcia ~o розділовий знак; fari ~on per la okuloj зробити/подати знак очима, моргнути (оком); ~i vt, vn значити, позначати, ставити знаки; робити знаки; ~ad/o позначення; ~ar/o система знаків, код; інформ. набір літер, кодування; ~ej/o інформ. знакомісце; ~et/o значок;~il/o позначка (предмет); кілок; віха; тичка; ~um/o мат. знак числа (+, -); ~um/a bit/o iнформ. знаковий розряд; ~o/bild/o друк. графічний вигляд знака; ~o/junkr/o військ. корнет; ~o/klar/ig/ist/o ворожбит; ~o/lingv/o = gestolingvo; antaŭ~o прикмета, знамення; krom~o (додатковий) значок (над буквою, нотою); pli/o~o мат. знак “більше” (>); mal/pli/o~o мат. знак “менше” (<); *post~o, post/e~o слід; super~o друк. надрядковий знак; наголос.

*signal||o сиґнал, знак; ~i vt, vn сиґналізувати, давати сиґнал; ~a сиґнальний; ~a lanterno сиґнальний ліхтар; ~ad/o сиґналізація (дія); ~ar/o сиґнальний код; сиґнальний пристрій, сиґналізація; ~ej/o сиґнальна будка; ~il/o сиґналізатор, сиґнальний пристрій; семафор; ~ist/o сиґнальник; ~iz/i vt забезпечувати сиґналізацією; трансп. облаштовувати шляхи знаками (розставляти дорожні знаки, світлофори, буї, бакенни і т.п.); ~flag/o мор. сиґнальний прапор; ~lamp/o сиґнальна лампа; ~serv/o військ. служба зв’язку; ~vort/o пароль; лозунґ.

signatur||o 1. підпис (під документом); 2. друк. сиґнатура; ~i vn підписувати.

*signif||i vt означати, значити, мати значення; kion ~as tio? що це означає?; ~o значення; ~klar/ig/і vt тлумачити, розкривати значення; ~o/plen/a значущий, значимий; багатозначний; du~a двозначний; mult/e~a багатозначний; sen~a без жодного значення; незначний; неозначений; unu~a однозначний.

signifik||i vn стат, мат. мати значення, бути важливим; ~a значущий, значимий; значний, істотний; ~anc/o важливість, значущість, значимість.

siĥ/o = siko.

Siĥem/o = Ŝeĥemo.

sik/o рел. сикх.

sikari/o найманий убивця, кілер.

Sikim/o геогр. Сіккім (індійський штат).

sikl/o іст. сикль (старовинна міра ваги і грошей у єгиптян та євреїв).

sikomor/o бот. сикомор [Ficus sycomorus].

sikoz/o мед. сикоз (захворювання шкіри).

Sikst||o Сикст (ім’я); ~a Kapelo Сикстинська капела.

sil||o силосна яма/вежа; ~i vt силосувати; ~ad/o силосування; ~aĵ/o силос, силосна маса; en~i vt закладати корм на силос, силосувати; en~ig/ad/o силосування; en~ig/a силосний.

sila/o бот. морківник [Silaum]; herb/ej/a ~o морківник лучний [S. pratensis].

*silab||o склад; ~a складовий; *~i vt вимовляти по складах; ~ad/o вимова по складах; ~ar/o таблиця складів; ~ig/a складовий, складотворчий; ~o/lim/o лінґв. складова межа; du~a двоскладовий; tri~a трискладовий; plur~a багатоскладовий; unu~a односкладовий.

silan/o хім. силан.

sile/o муз. поріжок ( у муз. інструментах).

silen/o бот. смілка [Silene]; ber/a ~o дутень ягідний [S. baccifera, син. Сucubalus b.]; blank/a ~o куколиця біла [S. alba]; kukol/flor/a смілка зозулецвіта [S. flos-cuculi] (син. kukolfloro); ~o ordinar/a ~o, ŝvel/a ~o смілка звичайна [S. vulgaris, син. S. inflata].

Silen/o міф. Силен (фригійський бог, батько сатирів і вихователь Діоніса).

*silent||i vn мовчати; ~o мовчання; тиша, спокій; ~on, mi petas! прошу замовкнути!, прошу тиші!; pli bone estas ~i. ol diri stultaĵojn краще мовчати, ніж говорити дурниці; ◊ ~o estas konsento мовчання/мовчанка – знак згоди; ~a мовчазний, безмовний; безшумний, тихий; ◊ akvo ~a subfosas la bordon тиха вода греблі рве; *~e мовчки, мовчазно, мовчазливо, тихо, спокійно; ~ad/o мовчання, мовчанка; minuto de ~ado хвилина мовчання; ~em/a мовчазний, мовчазливий, маломовний, неговіркий, безсловесний; ~em/o мовчазність, мовчазливість; ~ig/i vt 1. примушувати замовкнути, закривати рота/рот (кому-н.); 2. глушити; ~ig/il/o глушитель (у моторі); ~iĝ/i замовкати; затихати; pri~i vt замовчувати, затаювати; du/on~o муз. напівпауза; kvar/on~o муз. чверть паузи.

sileps/o лінґв. силепс(ис).

Silezi/o геогр. Сілезія (реґіон у Центральній Європі).

silf/o 1. ент. мертвоїд, сильф [Silpha]; 2. міф. сильф, дух повітря.

silfi/o бот. сильфій [Silphium].

silib/o бот. розторопша [Silybum]; Mari/a ~o розторопша плямиста [S. marianum] (син. Maria kardo).

silic||o мін. кремнезем; ~a кремнеземний, кремнеземовий; ~oz/o мед. силікоз (син. silikozo).

silici||o хім. cиліцій; ~at/o силікат (син. silikato); ~id/o cиліцид.

*silik||o мін. 1. кремінь; 2. нрк. = silico; ~a кремінний, крем’яний, кременистий.

silikat||o хім. силікат; ~a: ~a acido кремнієва кислота.

silikon/o хім. силікон.

silikoz/o мед. силікоз.

silikv/o бот. стручок. cтручечок.

silimanit/o мін. силіманіт.

*silk||o шовк; ~a шовковий; ~aĵ/o шовковий виріб; ~ec/a шовковистий; ~er/o шовковинка; ~ist/o шовковик; ~o/paper/o шовковий папір; ~raŭp/o гусениця шовкопряда; ~o/simi/o зоол. ігрунка (= kalitrikso).  

*silogism||o філос. силогізм, умовивід; висновок; ~i vn робити умовивід.

silt/o геол. алеврит, силт.

*siluet||o силует; ~iĝ/і вимальовуватися, виднітися.

*silur||o іхт. сом [Silurus];~ed/o/j сомові [родина Siluridae]; ~o/form/a/j сомоподібні [ряд Siluriformes].

siluri/o геол. силур, силурійський період.

Silvestr||o Сильвестр (ім’я); (s)~a balo новорічний бал.

*silvi||o орн. славка, кропив’янка [Sylvia]; babil/em/a ~o славка прудка [S. curruca]; griz/a ~o славка сіра [S. communis]; nigr/aap/a ~o славка чорноголова [S. atricapilla]; ~ed/o/j славкові [родина Sylviidae].

Silvi||o Сильвій; ~a Сильвія (імена).

silvikultur/o = arbarkulturo.

silvin/o мін. сильвін.

silvinit/o мін. сильвініт.

sim/o геол. сима (заст. назва оболонки Землі, у якій переважають кремній і магній).

simal/o = simo.

simarub||o бот. заст. квасія [Simarouba] (= kvasio); ~ac/o/j симарубові [родина Simaroudaceae].

simbiont/o біол., нрк. симбіонт (= simbiozanto, simbiozulo).

simbioz||o симбіоз, співжиття, вдале поєднання; ~ant/o, ~ul/o симбіонт.

*simbol||o символ; ~a символічний; ~i vt символізувати, бути символом; ~ar/o символіка, система символьних позначень; ~ig/i vt зображувати у вигляді (чого-н.); ~ik/o символіка; ~ism/o символізм; ~ist/o символіст.

Simens/o Сіменс (німецький інженер); (s)~o фіз. сименс (одиниця електричної провідності).

Simeon/o Семен, Симеон (ім’я).

*simetri||o симетрія; ~a симетричний; рівнобедрений (про трикутник); ne~o асиметрія; ~dent/ul/o/j палеонт. симетричнозубі [ряд Symmetrodonta]; ne~a несиметричний, асиметричний; ne~e несиметричнo, асиметричнo; ne~(ec)o несеметричність, асиметрія.

simfalang/o зоол. ґібон сіаманґ, сіаманґ [Symphalangus].

Simferopol/o EU геогр., м. Сімферополь.

simfit/o бот. живокіст, живокість [Symphytum]; kurac/a ~o живокіст лікарський [S. officinale].

simfiz/o анат. симфіз, зрощення, зчленування.

*simfoni||o симфонія; ~a симфонічний; ~a orkestro симфонічний оркестр.

simforikarp/o бот. сніжноягідник [Symphoricarpus].

*simi||o зоол. мавпа; ~a мавпячий; ~i vn мавпувати; ~et/o мавпочка; ~ul/o/j мавпи (= antropoidoj); ~esk/a мавпоподібний, мавпячий; ~flor/o бот. губастик, мімулюс (= mimulo); pra~o/j, du/on~o/j півмавпи [підряд Prosimii].

*simil||a схожий, подібний; ~aj trianguloj подібні трикутники; ~e подібно; ~i vt бути схожим/подібним; li ~as sian patron він схожий /подібний на свого батька; ili ~as unu la alian kiel du gutoj da akvo вони подібні один до одного, як дві краплі води; ~aĵ/o 1. що-н. подібне, подоба; 2. притча, алегорія; ~ec/o схожість, подібність, подоба; ~ig/i уподібнювати; ~iĝ/і уподібнюватися, робитися/ставати схожим; ~ul/o двійник; mal~a несхожий, неподібний, відмінний; mal~ec/o відмінність, розходження; sen~a незрівнянний, який не має подібних до себе.

Simon||o Cимон; ~a Симона (імена).

simoni/o рел. симонія (купівля-продаж церковних посад і духовних санів в часи феодалізму).

Simonid/o Сімонід (давньогрецький поет).

simpat||o анат. симпатична нервова система; ~a симпатичний; ~aj nervoj симпатичні нерви; ~in/o фізіол., заст. симпатин (син. noradrenalino); ~ektomi/o мед. симпатектомія, резекція симпатичного нерва; ~o/toni/o фізіол. симпатотонія; para~o парасимпатична частина.

*simpati||o симпатія; havi por iu grandan ~on мати до кого-н. велику симпатію; ~a симпатичний; ~e симпатично, з симпатією; ~e via … з симпатією до тебе/Вас … (закінчення листа); *~i vt (iun, al iu) симпатизувати (кому-н.); (kun iu) відчувати взаємну симпатію; mal~o антипатія.

*simpl||a 1. простий, елементарний за складом, однорідний; нескладний за будовою, устроєм; первинний, основний, вихідний; 2. (позбавлений вигадливості, звичайний) простий; ~а problemo проста задача; ~а stilo простий стиль; ~e просто; ~ec/o простота; ~ig/i vt спрощувати; ~ul/o простак, недалека людина; mal~a складний; mal~ec/o складність; mal~ig/i vt ускладнювати; pli~ig/i vt спрощувати; pli~iĝ/і спрощуватися; pli~ig/o, pli~iĝ/o спрощення.

simpleks/o мат. симплекс.

Simplon/o геогр. Сімплон (перевал в Альпах).

simpodi/o бот. симподій.

simpozi/o симпозіум.

*simptom||o мед. (тж перен.) симптом; ознака; ~a симптоматичний; ~ar/o симптоми, сукупність симптомів; ~olog/i/o мед. симптомологія, симптоматика.

simul||i vt симулювати; удавати, прикидатися; ~ad/o 1. симуляція; удавання; 2. відтворення умов явища; ~ant/o симулянт, удавальник; ~il/o симулятор.

simuli/o ент. мошка [Simulium].

simultan||a одночасний, синхронний; ~e одночасно, синхронно; ~ec/o одночасність, синхронність.

simun/o = samumo.

*sin/o 1. черево, утроба; надра; пучина; лоно; en la ~ de la patrino в утробі матері; ~о de la tero надра землі; ~о de la naturo лоно природи; ~о de la maro пучина моря; en la ~о de la familio у колі родини; 2. груди, пазуха; ŝi premis la infanon al sia ~о вона пригорнула дитину до своїх грудей; meti en sian ~on покласти собі за пазуху; sidi en la ~о de la patro сидіти на колінах у батька.

*sinagog/o синагога.

Sinaj/o геогр., п-ів Синай; бібл., г. Синай; (син. Ĥorebo).

si/n/am/~o самолюбство, егоїзм.

sinalef/o лінґв. синалефа, злиття голосних.

sinantrop/o палеонт. синантроп.

*sinap||o бот. гірчиця [Sinapis]; blank/a ~o гірчиця біла [S. alba]; ~a гірчичний; ~a kataplasmo мед. гірчичник.

sinapism/o = sinapa kataplasmo.

sinaps/o біол. синапс.

sinapsid/o/j палеонт. звіроподібні, синапсиди, тероморфи [підклас Synapsida].

sinartr/o анат. нерухомий суглоб (= senmova artiko).

*sincer||a щирий, щиросердий; ~e щиро; ~ec/o щирість, щиросердість; mal~a потайливий, скритний, нещирий; показний, фальшивий.

sinciti/o біол. синцитій.

sind/o = induso.

si/ndev/ig/o самозобов’язання.

sindik/o синдик, старшина, член маґістрату.

*sindikat||o 1. синдикат; 2. профспілка; ~a синдикатний; профспілковий; ~an/o член профспілки; ~ism/o синдикалізм; ~ist/o синдикаліст.

sindikalism/o = sindikatismo.

sin/don||a, ~em/a відданий, самовідданий, прив’язаний, готовий до самопосвяти.

sindrom/o мед. синдром, комплекс симптомів; akirita imuno-deficita ~o синдром набутого імунодефіциту, СНІД.

*sinedri/o іст., рел. синедріон (верховний суд в Іудеї).

sinekdok/o літ. синекдоха.

sinekur/o синекура (добре оплачувана посада, на якій майже нічого не треба робити).

sinerez/o лінґв. синерезис, стягнення голосних.

sinergi||o філос., фізіол. синергія, синергізм; ~a синергічний; ~aj muskoloj анат. синергісти.

sineti/o лінґв. синезис, смислове узгодження.

si/n/forges/o самозабуття.

Singapur/o геогр., м., д-ва Сінґапур.

si/n/gard||a обачний, обережний; бережкий; ~ec/o обачність, обережність; ~em/a обачний, бережений;

singnat/o іхт. іглиця, голка-риба [Syngnathus].

*singular/o лінґв. однина.

singulet/o фіз. синглет.

*singult||i vn гикати, ікати; ~o, ~ad/o гикавка, ікавка, гикання, ікання.

si/n/ĝen/a скований, ніяковий; стриманий.

sinhal/o лінґв. сингальська мова.

sinistr/a 1. нрк. = maldekstra; 2. лиховісний, зловісний, загрозливий, похмурий; згубний, фатальний; ~o (стихійне) лихо, лихоліття.

*sinjor||o пан; (S)~o Господь; ~a панський; ~a bieno панський маєток; ~a moŝto Ваше благородіє; ~ec/a панський (про манери, стил життя і т.п.); ~et/o знев. панок; ~id/o панич, паненя; *~in/o пані; ~dom/o панський будинок; (S)~preĝ/o Молитва Господня (“Отче наш”); *ge~o/j пан і пані, пани і пані; панство; (при звертанні) пани і пані, панове, панство;

sink||i vn опускатися, падати, занурюватися, знижуватися; ~o, ~ad/o падіння, занурення; ~ig/i vt занурювати, опускати.

sinklinal/o геол. синкліналь.

sinkondroz/o анат. синхондроз.

*sinkop/o 1. лінґв., муз. синкопа; 2. мед. утрата свідомості, непритомність.

sinkretism/o філос., рел. синкретизм.

sinkrociklotron/o фіз. синхроциклотрон.

sinkron||a синхронний, одночасний; ~ec/o синхронність, одночасність; ~ig/i vt синхронізувати; ~ig/il/o ел. синхронізатор; mal~iĝ/і втрачати синхронність; post~igкіно озвучувати; дублювати; ~o/skop/o синхроноскоп.

sinkrotron/o фіз. синхротрон.

*sinod||o церк. синод; ~a синодальний; ~an/o член синоду.

sinodik/a астр. синодичний.

sinolog||o синолог, китаїст, китаєзнавець; ~i/o синологія, китаїстика, китаєзнавство.

*sinonim||o синонім; ~a синонімічний; ~ec/o синонімічність; ~ik/o синоніміка.

sinopl/o геральд. зелений колір.

*sinoptik||a синоптичний, зведений, оглядовий; ~а tabelo синоптична таблиця; ~o синопсис, загальний огляд, зведення.

sinost/o анат. синостоз.

sinovi||o фізіол. синовія, синовіальна рідина; ~a синовіальний; ~a membran/o синовіальна перетинка; ~it/o мед. синовіт, запалення синовіальної перетинки.

sintagm||o лінґв. синтагма; ~a синтагматичний.

*sintaks||o лінґв. синтаксис; ~a синтаксичний.

sintetik/a = sinteza.

*sintez||o у різн. знач. синтез; ~a синтетичний; ~a silko синтетичний шовк; ~i vt синтезувати; ~il/o муз., радіо синтезатор; ~az/o хім. синтетаза.

sintr/i vt хім. спікати, аґломерувати.

sinu||o звивина, вигин; ~о de rivero закрут, заворот, коліно; ~a звивистий; ~i vn витися, звиватися, петляти.

I sinus/o мат. синус; ~ark/o  арксинус.

II sinus||o анат. западина, пазуха; 3. бот. виїмка (листка); ~it/o мед. синусит; ~oid/o мат. синусоїда.

sionism/о = cionismo.

sipaj/o іст. сипай (солдат найманого війська, яке формували англійські колонізатори в Індії).

Sir/o 1. його величність (титулування); 2. сер (при звертанні).

Sirakuz/o геогр., м. Сиракузи.

sirapt/o орн. саджа [Syrrhaptes].

Sirdarj/o геогр., р. Сирдар’я.

*siren/o 1. міф. сирена; 2. сирена, гудок; 3. зоол. представник сиреноподібних; ~o/j сиреноподібні [ряд Sirenia].

*Siri||o геогр., кр. Сирія; (s)~a сирійський; (s)~an/o сирієць; (s)~an/in/o сирійка.

*siring||o бузок [Syringa]; ĉin/a ~o бузок китайський [S. chinensis]; ordinar/a ~o бузок звичайний [S. vulgaris]; рers/a ~o бузок перський [S. persica]; ~/o/kolor/a бузковий, ліловий.

siringobulbi/o мед. сирингобульбія (захворювання нервової системи).

siringomjeli/o мед. сирингомієлія (захворювання нервової системи).

sirinks/o 1. муз. сиринкс (давньогрецька флейта); 2. орн. співоча гортань.

Sirius/o астр. Сіріус.

sirok/o метео сироко (вітер).

*sirop/o сироп.

Sirt/oj іст., затоки Сірти.

sisal/o сизал, сизаль, сисаль (волокно з листків аґави).

sisimbri/o бот. сухоребрик [Sisymbrium].

sisirink/o бот. сюзиринхій [Sisyrinchium].

sism||o землетрус, підземний поштовх (= seismo); ~a сейсмічний; ~o/graf/o сейсмограф; ~olog/o сейсмолог; ~ologi/o сейсмологія, наука про землетруси.

sisop/o = sistemoperatoro.

*sistem||o система; decimala ~o мат. десяткова система; imuna ~o біол. імунна система; mastruma ~o система господарювання; metra ~о метрична система; nerva ~о нервова система; operaciuma ~о операційна система; ~a систематичний, системний; ~a katalogo систематичний каталог; ~e систематично, системно; ~ec/o системність; ~ig/i vt систематизувати; ~ig/(ad)/o систематизація; ~blok/o = bloko 3; ~operator/o радіо оператор системи зв’язку; sen~a безсистемний, безладний.

sistematik/o біол. систематика.

Sisteron/o геогр., м. Сістерон.

sistol/o фізіол. систола, скорочення серця.

sistr/o муз. систр, тріскачка (староєгипетський муз. інструмент).

sit/o орн. повзик [Sitta].

Sita міф. Сіта (дружина Рами, персонаж “Рамаяни”).

*sitel||o відро, цеберка, коновка; plena ~о da akvo повне відро води; ligna ~о цебер, цебро, баддя; ~port/il/o коромисло (= vekto).

*situ||o положення, розташування, розміщення; ~i vn бути розташованим, міститися; la klubo ~as tre oportune клуб розташований дуже зручно.

*situaci/o ситуація, становище, місцеположення, місце розташування, обстановка; politika ~о політична обстановка; klarigi la ~on пояснити обстановку; la ~o estas sen eliro ситуація безвихідна; meti iun en malagrablan ~on поставити кого-н. у незручне становище.

siu||o етн. сіу (член індіанського племені Пн. Америки); (S)~-urb/o геогр., м. Су- Сіті.

sium/o бот. вех [Sium].

Siva/o = Ŝivao.

Sivert/o Сіверт (шведський фізик); (s)~o фіз. сиверт.

sizar/o бот. цукровий корінь [Sium sisarum].

Sizif||o міф. Сізіф; ~a cізіфів; ~a laboro сізіфова праця.

sizigi/o 1. астр. сизигія; 2. бот. сизигіум [Syzygium].

sizimbri/o = sisimbrio.