A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

*scen||o 1. сцена; 2. театр., перен. сцена; ява; fari al iu ~on влаштувати кому-н. сцену; ~a сценічний; ~ar/o сценарій; ~ar/ist/o сценарист; ~ej/o сцена (споруда); ~ej/muzik/o музичний супровід; музичне оформлення (театральних вистав); antaŭ~ej/o авансцена; просценіум; en~ig/i, sur~ig/i vt інсценізувати, інсценувати, ставити на сцені; en~ig/ist/o, sur~ig/ist/o інсценізатор, постановник; режисер; retro~o ретросцена.

*sceptr/o скіпетр, берло.

*sci||i vt знати, відати; neniu ~as ĉion ніхто не знає всього; kiom mi ~as наскільки мені відомо; ~i legi, skribi kaj kalkuli уміти читати, писати і рахувати; mi ne ~as або Dio ~as (+ kio, kie і т.ін.) словосполучення, що відповідають укр. часткам хтозна-, бозна-, казна-; *~o знання; sen mia ~o без мого відома; laŭ mia ~o за моїми відомостями, наскільки мені відомо; ~ad/o знання; ~aĵ/o відомість; ~em/a допитливий; ~etзаст. здогадуватися, підозрювати; *~ig/i vt сповіщати, повідомляти; ~ig/o повідомлення, звістка; *~iĝ/i дізнаватися, довідуватися; ~ind/a який варто знати; цікавий; ~am/a, ~avid/a допитливий; ~avid/o допитливість, жадоба до знань; ~baz/o інформ. база знань; ~pov/i vt уміти; знати (мову, ремесло і т.п.); ~pov/o уміння; знання; ~vol/i vn хотіти знати, бути допитливим; ~vol/o цікавість; допитливість; зацікавленість; ~vol/e з цікавістю; допитливо; зацікавлено; ; ~vol/em/a цікавий; допитливий; зацікавлений; ~vol/em/o, ~vol/ec/o цікавість; допитливість; зацікавленість; antaŭ~i vt передбачувати, знати наперед; antaŭ~ig/i vt попереджувати, повідомляти, давати знати; ĉio~a, ĉio~ant/a всезнаючий; ek~i vt дізнатися, довідатися; mal~o незнання; mult/e~a багатознаючий; ne~ad/o незнання; sen~a незнаючий, неосвічений.

*scienc||o наука; naturaj ~oj природничі науки; ekzaktaj ~oj точні науки; aplikaj ~oj прикладні науки; socialaj ~oj суспільні науки; ~a науковий; ~ul/o, ~ist/o учений, науковець; ~o/branĉ/o галузь науки; ~fikci/a науково-фантастичний; ~fikcia romano науково-фантастичний роман; ~fikci/o наукова фантастика; ~teknik/a науково-технічний; pseŭdo~o лженаука.

scifozo/o/j зоол. сцифоїдні медузи, сцифомедузи (= grandmeduzoj).

scil/o бот. проліска, пролісок [Scilla].

Scil/o міф. Сцілла, Скілла (одна з потвор, що ковтала все, що пропливало мимо неї).

scink||o зоол. сцинк; [Scincus] ~ed/o/j сцинкові [родина Scincidae].

scintil||i vn фіз. сцинтилювати; іскритися, блискати, мерехтіти; ~o сцинтиляція; мерехтіння, блиск; ~o/graf/i/o сцинтилографія;~o/gram/o сцинтилограма; ~o/skan/il/o сцинтилосканер; ~o/metr/o сцинтилометр.

Scipion/o Сципіон (ім’я, м.ін. римського політика і полководця).

scirp/o бот. комиш [Scirpus].

scit/o = skito.

*sciur||o зоол. білка, вивірка [Sciurus]; ~ed/o/j білячі [родина Sciuridae].

sciuropter/o зоол. летяга, літаюча білка [Sciuropterus].