A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

Riad/o геогр. Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії).

*rib/o бот. порічки, смородина [Ribes]; dorn/a ~o аґрус [R. uve-crispa, син. R. grossularia] (син. groso); nigr/a ~о смородина чорна [R. nigrum]; ruĝ/a ~o порічки червоні, cмородина червона [R. rubrum]; ~oz/o хім. рибоза; ~arbust/o порічки, кущ порічок; ~ber/o порічка, смородина (ягода); ~enzim/o біол. рибоензима; ~o/nukle(at)a acid/o (RNA) хім., біол. рибонуклеїнова кислота (РНК); ~o/som/o біол. рибосома; plur~o/som/o, poli~o/som/o хім. полірибосома.

ribek/o триструнна скрипка.

*ribel||i vn повставати, піднімати повстання; ~o повстання, бунт; заколот; ~ant/o повстанець; заколотник, бунтівник; ~em/a бунтівливий; ~ig/i vt спонукати до повстання; підбурювати; ~ul/o див. ~anto.

riboflavin/o хім. рибофлавін, вітамін В2.

ricel||i vt юр. переховувати або скуповувати крадене; ~ad/o приховування; ~ant/o переховувач/скупник краденого.

*ricev||i vt одержувати, отримувати, приймати; ~і donacon одержати/отримати подарунок; ~і kontentigon одержати/отримати задоволення; ~і malsanon схопити хворобу; ~o, ~ad/o одержання, отримання, прийом; ~ant/o одержувач, отримувач; ~ebl/a який можна одержати/отримати; ~em/a сприйнятливий (до хворіб); ~il/o радіо, тех. приймач; ~staci/o приймальна радіостанція, приймач.

*ricin||o бот. рицина [Ricinus]; ~in/o хім. рицин; ~ole/o касторова/рицинова олія, касторка; ~ole/at/a acid/o хім. рицинова кислота; ~lektin/o хім. рицинолектин.

*riĉ||a 1. багатий; 2. рясний; ~а rikolto багатий (або рясний, високий) урожай; ~а tero родюча земля; ~e багато; ~o, *~ec/o багатство (властивість); ~eco de lingvo багатство мови; ~aĵ/o багатство (майно); ~ig/i vt збагачувати; ~iĝ/i збагачуватися, багатіти, розбагатіти; *~ul/o багач, багатій; *mal~a бідний; убогий, незаможний; ◊ mal~a kiel muso preĝeja бідний як церковна миша; mal~e бідно; убого; mal~ec/o бідність, біднота; убогість; mal~iĝ/і збідніти, зубожіти; mal~iĝ/o збідніння, зубожіння; mal~ul/o бідняк; mal~ul/ar/o біднота; знев. голота; ne~a небагатий, бідний; pli~ig/i vt збагачувати; pli~iĝ/і розбагатіти; pli~ig/o, pli~iĝ/o збагачення.

riĉ-raĉ трісь!

*rid||i vn сміятися; ~і de la tuta koro сміятися від усього серця, від душі; ~і ĝis larmoj сміятися до сліз; ◊ plej bone ~as, kiu laste ~as сміється той, хто сміється останній; ~o сміх; ~aĉ/i vn насміхатися, скалити зуби, глузувати; ~ad/o сміх (тривалий), сміхи; ~eg/i vn реготати; ~eg/o регіт; ~em/a сміхотливий; *~et/i vn посміхатися, усміхатися; *~et/o посмішка, усмішка; ~ig/i vt смішити; ~ig/a який викликає сміх, смішний; ~ind/a смішний; ~ind/ig/i vt висміювати, виставляти на посміховисько; ~gas/o закис азоту, веселящий газ; ~mev/o орн. мартин звичайний [Larus ridibundus]; ~muskol/o анат. м’яз сміху (= rizorio); ek~i vn засміятися, розсміятися, вибухнути/залитися сміхом; sub~i vn підсміюватися, підсміхатися.

*rif||o риф; ~a рифовий.

rift/o геол. рифт.

*rifuĝ||i vn переховуватися; ховатися, шукати притулку; ~ej/o сховище, пристановище, укриття, притулок; ~int/o біженець, утікач.

*rifuz||i vt відмовляти(ся), відхиляти; ~i donacon відмовитися від подарунка; ~і postenon відмовитися від посади; ~i peton відмовити в просьбі; ~i decidon відхилити рішення; ~o відмова, відмовлення; *~iĝ/i заст. відмовлятися (= rezigni); for~i vt відрікатися, зрікатися.

rig||i vt мор. оснащувати (судно); ~o, ~ad/o оснащення; ~il/ar/o такелаж, оснащення; mal~i vt знімати вітрила.

Rig||o геогр. Рига (столиця Латвії); (r)~a ризький.

*rigard||i vt, vn 1. дивитися, глядіти; ~і en fenestron дивитися у вікно; ~і de supre malsupren дивитися зверху вниз; 2. дивитися, бути зверненим; fenestroj ~as suden вікна дивляться на південь; 3. дивитися, розглядати, вважати; ~і lin kiel amikon вважати його другом; ~o погляд, погляд; tiri al si ~on привернути до себе увагу; interŝanĝi multsignifajn ~ojn обмінятися багатозначними поглядами; ~aĉ/i vt, vn розм. видивлятися, визиратися, витріщатися, уставлятися, упинатися, втуплюватися; ~ad/i vn, vt оглядати, роздивлятися, обдивлятися, приглядатися; ~ant/o глядач, спостерігач; ~ej/o оглядовий майданчик; ~em/a цікавий, який хоче все побачити; ~il/o потайне віконце, вічко; ~sorĉ/i vt зачаровувати поглядом; ~o/tru/o оглядова щілина; oкуляр; ĉirkaŭ~i vt оглядати; el~i vn 1. виглядати, визирати; 2. заст. виглядати, мати вигляд (= aspekti); ek~i vn (по)глянути; en~i vt заглядати, зазирати; вдивлятися, розглядати; inter~i vn роздивлятися (один на одного/другого); pri~i vt оглядати, розглядати, обдивлятися; re~i vt передивлятися, переглядати (повторно); retro~i vn оглядатися, озиратися, дивитися назад; sub~i vt підглядати; supr/e/n~i vn дивитися догори, увись; tra~i vt передивлятися, переглядати, проглядати.

*rigid||a 1. твердий, тугий, не гнучкий; 2. задубілий, затерплий, стерплий, закляклий, заціпенілий, закостенілий; ~ec/o твердість, тугість; задубілість, закостенілість; ~iĝ/i 1. затвердіти, утратити гнучкість; 2. (о)клякнути, заклякнути, заціпеніти, застигнути, (за)дубіти; ~mien/a з суворою міною, насуплений, з застиглим виразом обличчя; mal~a гнучкий, еластичний.

*rigl||i vt 1. засувати, замикати на засув, шпінґалет; 2. тех. фіксувати стопором, блокувати; ~il/o 1. засув, засувка; 2. тех. стопор; mal~i vt відсувати (засув/засувку; відмикати.

*rigor||a строгий, суворий; ~o, ~ec/o строгість, суворість; ~e строго, суворо; ~ism/o ригоризм.

Rigved/o рел., літ. Рігведа (перша книга “Вед”).

Riĝel/o астр. Ригель.

rijet/o кул. рієт (різновид паштету у Франції - дрібно посічена і засмажена у смальці свинина, курятина).

*rikan||i vn зубоскалити, насміхатися; ~o зубоскальство, насміхання; ~ant/o, ~ul/o насмішник, скалозуб.

Rikard/o Річард (ім’я).

rikeci||o бот. рикетсій [Rickettsia]; ~oz/o мед. рикетсіоз.

rikiŝ/o рикша.

*rikolt||i vt жати; збирати врожай; ~і grenon жати збіжжя; ~і fruktojn збирати фрукти; ◊ kion vi semos, tion vi ~os що посієш, те й пожнеш; ~o, ~ad/o жнива, збір урожаю; ~aĵ/o урожай, пожате збіжжя; *~il/o серп; ~ist/o жнець; ~deficit/o недорід, неврожай; ~difekt/o потрава, спаш; ~maŝin/o жатка, жниварка; post~i vt збирати колоски (син. spikumi).

rikord/o інформ. запис (структурований набір).

rikur||a мат. рекурентний, зворотний; ~o індукція.

rilaks||o фіз. релаксація; ~a релаксаційний; vt мед. піддавати релаксації; ~ad/o мед. релаксація (штучне зниження тонусу скелетної мускулатури; зняття психологічного напруження).

*rilat||i vn, vt 1. ставитися, рідко відноситися; стосуватися, мати відношення, 2. мат. відноситися; *~a cтосовний; ~o 1. ставлення, стосунок; відношення, зв’язок, (у мн. ще) відносини; 2. мат. пропорція; ~a datum/baz/o інформ. реляційна база даних; ~e у відношенні, відносно, стосовно; ~ig/i vt установлювати зв’язок, відносини; ~um/o мат. відношення, співвідношення, пропорція; ek~i vt установити стосунки, увійти в стосунки; inter~i vn ставитися (один до одного);  inter~o взаєозв’язок, взаємовідношення, взаємовідносини, взаємини.

rilativ||o лінґв. відносний займенник; ~a відносний.

rileg/i = relegacii.

*rim||o літ. рима; vira ~о чоловіча рима; (vir)ina ~о жіноча рима; ~aĉ/o неточна, невдала рима; ~aĉ/ist/o віршомаз; ~ig/i vt римувати; ~iĝ/i римуватися; ~oid/o римоїд, неповна рима; sen~a неримований, білий.

Rima Римма (ім’я).

Riman/o Ріман (німецький фізик).

*rimark||i vt зауважувати, помічати; ~o замітка (запис); зауваження, примітка; ĝenerala ~o загальне зауваження; ~ebl/a помітний; ~ig/i vt (iun pri io, ion al iu) звернути чию-н. увагу на що-н.; ~il/o знак помітки; ~ind/a помітний, відчутний; ne~at/e непомітно, непоміченим, скрито, потайки; ne~ebl/e непомітно, невідчутно, невловимо; ne~it/a непомічений, непомітний; ne~it/e непомітно, скрито, потайки, крадькома.

*rimed/o засіб, захід, спосіб, (у мн. ще) кошти; uzi ĉiujn eblajn ~ojn ужити всіх можливих засобів/заходів; antaŭ~o запобіжний засіб/захід; ĉia~e усіма засобами; kontraŭ~o контрзахід; sen~e безнадійно, без порятунку.

*rimen||o ремінь, пас; alliga ~о, fiksa ~о кріплення (у лижах); ~о de transmisio тех. приводний пас; ~a ремінний.

rimes||o римеса (вид векселя); ~i vt розплачуватися/розраховуватися римесою; переказувати гроші.

rimors||o поет. докір сумління; ~i vn відчувати докори сумління.

rin||o мед. рино… (частина наукових слів, що означає “ніс”); ~it/o риніт, запалення слизової оболонки носа, нежить; ~olog/i/o ринологія; ~o/plasti/o ринопластика; ~o/skop/i/o риноскопія.

Rinald/o Ринальд (ім’я).

rinant/o бот. дзвінець [Rhinanthus].

*ring||o 1. кільце; перстень, каблучка; fianĉiĝa ~о обручка; 2. спорт. ринґ; ~a кільцевий; *~eg/o обруч; ~et/o колечко; ~ig/i vt кільцювати; надавати круглої форми, заокруглювати; ~iĝ/і 1. заокруглюватися, набирати круглої форми; 2. кучерявитися; ~iz/i vt укріплювати кільцем/кільцями, накладати обруч; ~uj/o шкатулка для перснів; ~um/i vt кільцювати (птахів); ~o/fingr/o безіменний (або підмізинний) палець; ~form/a кільцеподібний; ~o/kajer/o зошит, зшитий спіраллю; ~o/kolomb/o орн. голуб лісовий, припутень (= palumbo); ~kuk/o бублик; ~mur/o (кам’яна) огорожа; ~silici/o хiм. кільцевий силікат; du~o спорт. кільця.

ringit/o рингіт (грошова одиниця Малайзії).

rinĥocefal/o/j = rinkocefaloj.

rinkocefal/o/j зоол. хоботноголові, дзьобоголові, первоящери [ряд Rhynchocephalia].

*rinocer||o носоріг [Rhinoceros]; ~ed/oj носорогові [родина Rhinocerotidae].

Rio-deanejr/o геогр., м. Ріо-де-Жанейро.

Riogrand/o геогр., р. Ріо-Ґранде.

riolit/o мін. риоліт.

Rionegr/o геогр., р. Ріо-Неґре.

*rip||o анат., тех. ребро; ~a реберний; ~aĵ/o кул. реберця; ~viand/o ребра; inter~a міжреберний; sub~a підреберний.

*ripar||i vt лагодити, ремонтувати, поправляти, розм. направляти; ~o лагодження, ремонт; ~ej/o ремонтна майстерня; ŝipa ~ejo мор. сухий док; ~ist/o ремонтник, робітник з ремонту; ne~ebl/a який не підлягає/не піддається ремонту.

*ripet||i vt повторювати, повторяти; репетирувати; ~o повторення, репетиція; ~a повторний; ~ad/o повторювання; ~e повторно; ~aĵ/o літ. повтор; ~iĝ/i повторюватися, повторятися; ~il/o радіо1. ретранслятор; репітер; 2. телефонний підсилювач; kun~ad/o фронтальне повторення.

ripidist/o/j палеонт. рипідистії [Rhipidistia].

riport||i vn = raporti 2; ~ist/o репортер.

ripost/i vn відрізати (різко відповісти), дати відсіч/відкоша.

*ripoz||i vn відпочивати; спочивати; ~і post laboro відпочивати після роботи; ~o відпочинок, спочинок; ~ej/o місце (для) відпочинку; ~ig/i vt давати відпочинок/спочинок, давати/дозволяти відпочити; ~angul/o куток відпочинку; ambr/o кімната (для) відпочинку; ~dom/o будинок відпочинку; ~potencial/o біол. мембранний потенціал, потенціал спокою; ~tag/o вихідний день, день відпочинку; sen~e без відпочинку.

*riproĉ||i vt дорікати, докоряти; робити закиди; дотикати, ганити; ~o докір, закид, догана; ~oj de konscienco докори сумління; ~a осудливий, несхвальний, докірливий; mem~o докір сумління; ne~ebl/a, sen~a бездоганний.

*risk||i vt, vn рискувати, ризикувати, наражатися на небезпеку; ~і sian vivon рискувати/ризикувати своїм життям; ~o риск, ризик; ~a рискований, ризикований; ~em/a сміливий, який не боїться риску; розм. рисковитий; ĉia~e за всяку ціну, будь-що; sen~a позбавлений риску, надійний, безпечний.

risling/o рислінґ (сорт винограду і вино з нього).

*rism/o стопа (паперу); стандартна пачка паперу (500 листів).

risol/o пиріжок (з начинкою) (смажений в олії або іншому жирі).

*risort||o пружина; ресора; spirala ~о спіральна пружина; ~a пружинний; ресорний; ~a matraco пружинний матрац; ~a bremso тех. пружинне гальмо; ~a klemo пружинний затиск; ~i vn пружинити; ~ar/o ресори; ~ec/o пружинистість, еластичність; ~ec/a пружистий, пружинистий, еластичний.

ristorn||o 1. знижка, скидка; повернення покупцеві частини заплаченої ним суми; 2. риторно (повернення страхової премії); 3. перенесення суми з одного рахунку на інший; ~i vt 1. робити знижку, скидку; повертати покупцеві частину заплаченої ним суми; 2. повертати страхову премію; 3. переносити суму з одн ого рахунку на інший.

risurc/o інформ. ресурс.

*rit||o обряд; церемонія; ~a ритуальний; ~ar/o ритуал; церемоніал; ~ism/o ритуалізм.

*ritm||o ритм, темп; ~a ритмічний, мірний; ~e ритмічно, у ритм, у такт; ~i vt надавати ритму, ритмізувати.

ritmenblus/o муз. ритм-енд-блюз.

ritornel/o літ., муз. риторнель.

rival||o суперник, конкурент; ~i vn бути суперником, суперничати, змагатися; ~ad/o суперництво, змагання; ~ec/o суперництво.

rivalt/o театр. авансцена.

*rivel||i vt 1. проявляти, виявляти 2. фото проявляти; ~o, ~ad/o 1. прояв, виявлення; 2. фото проявлення; ~ant/o, ~il/o фото проявник.

*river||o 1. ріка, річка; 2. перен. ріка, потік; ~о de larmoj потік сліз; ~a річковий; ~et/o струмок, потік; ~uj/o русло (ріки), річище; ~brak/o рукав ріки; ~branĉ/o притока ріки; ~komenc/o витік ріки; ~kuŝ/ej/o = ~ujo.

*riverenc||o уклін, реверанс; ~i vn кланятися, робити реверанс.

Rivier/o геогр. Рів’єра (частина середземноморського узбережжя).

Rivn/oEU геогр., м. Рівне.

*rivolu||o 1. фіз., тех. оберт (навколо осі); 2. астр. обертання; akso de ~о вісь обертання; ~i vn обертатися, робити оберт навколо своєї осі; ~a обертальний; ~a surfaco площина обертання; ~metr/o лічильник обертів.

*riz||o рис; ~ej/o рисове поле, рисова плантація; ~er/o зерно рису; ~kamp/o, ~plant/ej/o = ~ejo; ~kuk/o рисовий корж; ~vin/o саке, рисова горілка (син. sakeo).

rizobi/o бакт. бульбочкова бактерія [Rhizobium].

rizofor/o бот. ризофора [Rhizоphora].

rizokarp/o бот. ризокарпон [Rhizocarpon].

rizom/o бот. кореневище.

rizomorf/o бот. ризоморфа (кореневидний орган грибів)

rizopod/o/j зоол. ризоподи, корененіжки [надклас Rhizopoda].

rizori/o анат. м’яз сміху.

rizot/o кул. ризотто (італійська страва з рису).