A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b e i j k n o s u

meandr||o 1. звивина, закрут, вигин, коліно (ріки, дороги); 2. меандр (декоративний орнамент); ~i vn витися, зміїтися, в’юнитися, крутитися (про стежку, дорогу).

meat/o анат. прохід, протока, канал; urina ~о сечівник.

*mebl||o меблі; dormeja ~o спальні меблі; ~a меблевий; ~i vt меблювати; *ist/o мебельник, мебляр; *it/a: ~ita loĝejo мебльована квартира; ~o/ten/ej/o меблевий склад, склад меблів; sen~ig/i vt звільняти від меблів, виносити меблі (з приміщення);

Mecenas/o іст. Меценат (римський державний діяч, покровитель Верґілія і Горація).

mecenat||o меценат; покровитель; ~ec/o меценатство.

*meĉ||o 1. ґніт; 2. трут (cин. brulŝnuro); 3. мед. дренажна трубка; *~aĵ/o 1. бот. трутник (= tindro); 2. = ~o; ~uj/o лампад(к)а.

І med/o мед ( алкогольний напій, син. mielakvo).

II med||o іст. мідієць; (M)~i/o, (M)~uj/o Мідія (близькосхідна область).

*medal||o медаль; fronto kaj dorso de ~o лицьовий і зворотний бік медалі; gajni ~on завоювати/здобути медаль; ~i vt нагороджувати медаллю; ~ul/o медаліст.

*medalion/o медальйон.

Mede/o міф. Медея (дочка колхідського царя Еета, чаклунка, яка покохала вождя аргонавтів Ясона і допомогла здобути йому золоте руно).

*medi/o середовище, оточення; сфера; обстановка; ekster/a ~o біол. зовнішнє середовище; intern/a ~o внутрішнє середовище; kultura ~о біол. живильне середовище; ~olog/i/o екол. медіологія; ~aktiv/ul/o активіст з охорони довкілля; ~o/higien/o екол. гігієна навколишнього середовища; ~konserv/ad/o екол. збереження навколишнього середовища; ~krom/pag/o відрахування на охорону довкілля; ~mal/pur/ig/o екол. забруднення навколишнього середовища; ~mal/util/aĵ/o, ~noc/aĵ/o екол. шкода, нанесена навколишньому середовищу; ~normo екол. стандартні вимоги до навколишнього середовища; ~problem/o проблема охорони довкілля, екологічна проблема; ~protekt/ad/o екол. охорона навколишнього середовища.

mediaci/o юр. медіація, посередництво.

medial/o лінґв. середній стан, медіальний стан, медіум.

median/o 1. мат. медіана; 2. анат. серединний нерв.

mеdiant/o муз. медіанта.

mediastin||o анат. середостіння; ~it/o мед. медіастиніт, запалення сполучної частини середостіння.

mediat/o засіб масової інформації, один із мас-медіа.

*medicin||o медицина; alternativ/a/j ~o/j альтернативна медицина, альтернативні методи лікування; social/a ~o соціальна медицина; ~a медичний; ~a priservado/prizorgado медичне обслуговування; ~aĵ/o медикамент; ~ist/o медик; rank/o медична шафа.

Mеdiĉ/o/j іст., мн. Медічі (рід, що правив Флоренцією).

medikag/o бот. люцерна [Medicago]; kultiv/a ~o люцерна посівна (= luzerno); lupol/a ~o люцерна хмелевидна [M. lupulina].

*medikament||o ліки, медикамент; preni ~on прийняти ліки; ~a медикаментозний; ~a kuracado/terapio медикаментозне лікування; ~rezist/a стійкий до медикаментів.

Medin/o геогр., м. Медіна.

*medit||i vn міркувати, обмірковувати, медитувати; ~o, ~ad/o міркування, медитація; ~em/a схильний до міркувань, замислений; pri~i vt обмірковувати.

*Mediterane/o геогр. Середземне море; (m)~a середземноморський.

*medium||o медіум (у спіритів); ~a медіальний; ~ec/o медіальність.

*medol||o 1. анат. кістковий мозок; м’яке утворення в середніх частинах органу, серцевина; 2. бот. серцевина; ~a: ~a radio бот. міжклітинник; ~it/o мед. запалення кісткового мозку; ~brasik/o качанна капуста; ~poez/o біол. утворення кров’яних клітин кісткового мозку.

Meduz||o міф. Медуза (потвора у вигляді жінки зі зміями замість волосся); *(m)~o зоол. медуза.

Mefist/o скор. від Mefistofelo.

Mefistofel/o літ. Мефістофель (ім’я диявола).

mefit||o зоол. скунс, вонючка [Mephitis]; ~fel/o хутро скунса, скунсове хутро.

mega- мега…(у складних словах означає “мільйон”: ~omo меґаом; ~tuno меґатонна).

mega/bajt/o меґабайт.

mega/cikl/o геол. мегацикл.

mega/din/o фіз. мегадина.

megafon/o мегафон, рупор.

megalit||o іст. мегаліт; ~a мегалітовий.

megalo- мегало…(грецьке слово, що вживається як преф. для позначення паталогічного збільшення).

megalomani||o мед. манія величності, мегаломанія; ~ul/o мегаломан.

megalosaŭr/o палеонт. мегалозавр [Megalosaurus].

megateri/o палеонт. мегатерій [Megatherium].

megatun/o мегатонна.

Meger/o міф. Мегера (одна з давньогрецьких богинь помсти, відплати); (m)~o перен. мегера (люта, сварлива жінка).

megom||o ел. мегом; ~metr/o мегометр.

mehar/o мегарі, мехарі, верховий верблюд.

*meĥanik||o механіка (= mekaniko); ~a механічний (= mekanika); ~ist/o механiк (= mekanikisto).

*meĥanism/o механізм (= mekanismo).

meĥanist/o механік (= mekanikisto).

meĥaniz||i vt механізувати; ~ad/o механізація.

meĥanograf||o програміст, фахівець зі збору інформації за допомогою перфораційних карт і стрічок; ~i/o механографія, збір інформації за допомогою перфораційних карт і стрічок.

meĥanoterapi/o мед. механотерапія (= mekanoterapio).

Meĥlen/o геогр. Мехелен (бельгійське місто, відоме своїми мереживами).

Meĥlin/o геогр., м. Малін.

Mejbom||o Мейбом (німецький медик); (m)~aj gland/oj анат. залози Мейбома (стара назва залоз хряща повіки); (m)~it/o мед. запалення залоз хряща повіки.

*mejl/o миля (міра довжини); angla ~o англійська миля (1609,3 м); geografia ~o географічна миля (7421,6 м); mara ~o морська миля (1852 м); ~oton/o кам’яний стовп (для позначення віддалі уздовж дороги); верстовий стовп; дорожній знак; кілометровий стовп.

mejoz/o фізіол. мейоз.

mejtneri/o хім. мейтнерій.

mek/i vn мекати, бекати (про козу) (= kaprobleki).

*mekanik||o механіка; aplik/at/a ~o прикладна механіка; механічний; ~ig/i vt механізувати; ~ig/o механізація; ~ism/o філос. механіцизм; ~ist/o 1. механік; 2. філос. механіст (прихильник механіцизму); ~o/terapi/o мед. механотерапія; tele~o телемеханіка.

*mekanism/o механізм.

mekaniz||i vt механізувати (= mekanikigi); ~o механізація (= mekanikigo).

Mekk/o геогр., м. Мекка.

Meklenburg/i/o-Antaŭ/pomer/i/o геогр. Мекленбурґ-Передня Померанія (одна з німецьких земель).

Mekong/o геогр., р. Меконґ.

mekoni/o мед. меконій (кал новонародженого).

mekopter/o/j ент. скорпіонові мухи [ряд Mecoptera].

*Meksik||o геогр., кр. Mексика; (m)~a мексиканський; (m)~an/o мексиканець; ~i/o = ~o; (m)~an/in/o мексиканка; ~-urb/o м. Мехіко; Nov-~o Нью-Мексико (один із американських штатів).

*mel||o зоол. борсук [Meles meles]; ~hund/o такса (= vertago). 

melaleŭk/o бот. мелалеука [Melaleuca].

melampir/o бот. перестріч, брат-і-сестра [Melampyrum]; agr/a ~o перестріч польовий [M. arvense].

melan||o біол. скор. від melanino (у складних словах); ~ism/o мед. меланізм, меланоз; ~emi/o мед. меланемія; ~om/o мед меланома; ~oel/o клітина, що синтезує меланін.

melandri/o бот. куколиця [Melandrium].

Melanezi/o геогр. Меланезія (частина Океанії).

melanin/o фізіол. меланін.

*melankoli||o меланхолія; dolĉa ~о тихий смуток; ~a меланхолійний, сумний, замислений; ~a valso меланхолійний вальс; ~ul/o меланхолік.

*melas/o меляса, патока.

melb/o кул. морозиво з персиком або полуницею в сиропі.

Melburn/o геогр., м. Мельбурн.

meldu/o с.-г. мільдью, несправжньомучниста роса (хвороба рослин).

*meleagr||o орн. індик [Meleagris]; ~aĵ/o кул. індик, страва з індичини; ~in/o індичка; ~id/o індича, індиченя.

Meleagr/o Мелеагр (ім’я, м.ін. старогрецького поета).

meleagren/o заст. = pinktado.

melen/o мед. мелена.

meli/o бот. ясенка [Melia].

melilot/o бот. буркун [Melilotus]; oficin/a ~o буркун лікарський [M. officinalis].

melinit/o хім. мелініт.

*melis||o бот. меліса [Melissa]; oficin/a ~o, citron~o меліса лікарська [M. officinalis].

melitokokoz/o мед. бруцельоз.

Melitopol/oEU геогр., м. Мелітополь.

*melk||i vt доїти (тж перен.); ~o, ~ad/o доїння; ~il/o доїльний апарат; elektra ~ilo електродоїлка; ~ist/in/o доярка; ~aparat/o, ~o/maŝin/o доїльний апарат; ~o/bov/in/o дійна корова.

Melkicedek/o бібл. Мелхиседек.

Melkior/o бібл. Мельхіор.

melo/o ент. майка, олійниця [Meloe].

*melodi||o мелодія; laŭ la ~o de… на мелодію..; ~a мелодійний, благозвучний; ~e мелодійно, милозвучно; ~ec/o мелодійність, милозвучність.

*melodram||o мелодрама; ~a мелодраматичний.

melolont/o ент. хрущ, травневий хрущ [Melolontha] (син. majskarabo); solstic/a ~o червневий хрущ звичайний, нехрущ [Amphimallon solstitialis] (син. solstica skarabo).

meloman||o меломан; ~ec/o, ~i/o меломанія.

*melon||o бот. диня [Cucumis melo]; ~arb/o динне дерево, папая (= papajo); ~kakt/o бот. мелокактус [Melocactus].

melongen/o бот. баклажан [Solanum melongena].

melope/o муз. монотонний протяжний спів; речетатив.

melopep/o бот. патисон.

melopsitak/o орн. папужок [Melopsittachus].

Melos/o геогр., о-в Мілос; la Venuso de ~o мист. Венера Мілоська.

melotron/o муз. мелотрон.

Melpomen/o міф. Мельпомена (муза трагедії).

Meluzin/o міф. Мелюзина (фея з середньовічної леґенди).

*mem І. займ. сам, сама, само, саме; mi ~ faris ĝin я сам це зробив ; tio estas komprenebla per si ~ це зрозуміло само по собі. Прим. Слово mem завжди ставиться після слова, якого безпосередньо стосується. ІІ. преф. само-, рідше авто-: ~amo самолюбство; ~defendo самооборона; ~konservo самозбереження; ~portreto автопортрет; ІІІ. слова зі знач. І: ~o я, особа, особистість; ~a той самий, тотожний, однаковий, ідентичний; ~ec/o тотожність, ідентичність

mem/am/o самолюбство, егоїзм.

mem/biograf/i/o автобіографія.

*membr||o у різн. знач. член; кінцівка; ~о de ekvacio мат. член рівняння; ~о de la societo член товариства; antaŭaj ~oj передні кінцівки; malantaŭaj/postaj ~oj задні кінцівки; la seksa ~o статевий член (= peniso); la supraj kaj malsupraj ~oj de la homo верхні та нижні кінцівки людини; ~a членський; ~a kotizo членський внесок; ~ar/o (усі) члени (тіла, товариства і т.п.); ~ec/o членство; ~o/kart/o членський квиток; dis~ig/i vt розчленовувати.

*membran||o 1. анат. оболонка, перетинка, мембрана; плівка; пліва; 2. тех. мембрана; діафрагма; pseŭdo~o несправжня оболонка, псевдооболонка.

mem/brul/ant/a самозапальний.

mem/cert/a самовпевнений, самонадіяний.

mem/decid/o самовизначення; rajtoj de popoloj pri mem~o право націй на самовизначення. ne/decid/ebl/a нерозв’язний; ne/decid/em||a нерішучий; ~o нерішучість.

mem/efik/o самодія, самовплив.

mem/ekscit/o ел. самозбудження.

mem/ekzamen/o самовипробування.

mem/evident/a самоочевидний, сам по собі зрозумілий.

mem/far/it/a саморобний; mem~ita pentristo художник-самоук.

mem/fekund/iĝ/o самозапилення, самозапліднення, автогамія.

mem/ferm/a який/що само- замикається/закривається/зачиняється.

mem/fid/а самовпевнений.

mem/financ/ad/o самофінансування.

Memfis/o 1. геогр. Мемфіс (місто у США); 2. = Мenefro.

mem/kontraŭ/dir/a самозаперечний.

mem/indukt/o самоіндукція.

mem/instru/it/o самоук.

*memor||i vt пам’ятати; ~i ion, ~i pri io пам’ятати що-н., пам’ятати про що-н.; se mi ĝuste ~as якщо я добре пам’ятаю; ~o пам’ять; konservi en la ~o зберігати/тримати в пам’яті; por bona ~o на добру пам’ять; ~e з пам’яті; по пам’яті; ~e al… у пам’ять..; ~aĵ/o подарунок на пам’ять, пам’ятка, сувенір; мемуари; ~ebl/a легкий для запам’ятовування; ~ig/i vt нагадувати; ~ig/o нагадування; ~ig/aĵ/o пам’ятка, пам’ятна річ; ~il/o інформ. пам’ять, запам’ятовуючий пристрій; *~ind/a пам’ятний, достопам’ятний; ~art/o мнемоніка, мнемотехніка; ~fest/o 1. пам’ятний вечір, торжество; 2. поминальний день; ~kapabl/o здатність запам’ятовувати; ~libr/o 1. книга спогадів, мемуари; пам’ятна книга, книга пам’яті; 2. щоденник; ~mank/o безпам’ятство; ~not/o/j доповідна записка; примітки, зауваження; меморандум; ~sign/o = ~igaĵo; ~ten/i vt тримати/зберігати в пам’яті; el~iĝ/i вилетіти з пам’яті, вивітритися з голови, забутися; ne~ebl/a незапам’ятний; re~i vt згадувати, пригадувати собі; re~ig/i vt пригадувати (кому-н.).

memorand/o меморандум, дипломатична нота.

memuar/o 1. доповідна записка; 2. доповідь.

men маловжив. менш (= malpli).

menad/o рел. менада, вакханка.

menaĝeri/o звіринець (син. bestejo).

Menandr/o Менандр (ім’я, м.ін. давньогрецького драматурга).

*menci||i vt згадувати, торкатися; ~o згадка; honora ~o почесна відзнака (у конкурсі); ~ind/a який варто згадати.

*mend||i vt замовляти; ~і veston (al tajloro) замовити одяг (у кравця); ~і ĉambron en hotelo замовити номер у готелі; ~і bieron замовити пиво; ~o замовлення; ~ad/o ек. попит; ~il/o бланк замовлення; ~o/libr/o книга замовлень; antaŭ~i vt попередньо замовляти, робити попереднє замовлення; передплачувати; mal~i vt анулювати замовлення, відмовитися від замовлення.

Mendel||o Мендель (чеський ботанік); (m)~ism/o біол. менделізм.

Mendeleev/o Менделєєв (російський хемік); tabelo de ~o таблиця Менделєєва.

mendelevi/o хім. менделевій.

Menefr/o іст. Мемфіс (місто у Ст. Єгипті).

Menela/o Менелай (володар Спарти, який очолив похід на здобуття Трої).

menestrel/o іст., літ. менестрель; мандрівний співець.

menhir/o археол. менгір (доісторичний пам’ятник).

meniant||o бот. бобівник [Menyanthes]; ~ac/o/j бобівникові [родина Menyanthaceae].

mening||o анат. мозкова оболонка; ~it/o мед. менінгіт.

meningokok/o бакт. менінгокок [Neisseria meningitidis].

menisk||o фіз., анат. меніск; ~ ektomi/o мед. меніскектомія, видалення меніска.

menisperm/o бот. місячне сім’я, місяцесім’янник [Menispermum] (син. lunspermo).

menonit/o рел. меноніт (член християнської секти, що виникла в 16 ст. у Нідерландах).

menopaŭz/o мед. клімактеричний період.

menoragi/o мед. менорагія (посилення та подовження менструальних кровотеч).

*mens||o дух; інтелект; розум, розумові здібності, розм. глузд; ~a духовний, психічний, розумовий; ~aj kapabloj розумові здібності; ~kaduk/ec/o мед. здитинілість; ~mal/san/o душевна хвороба; ~o/stat/o стан духу; умонастрій, менталітет.

*mensog||i vn брехати, говорити неправду; ~o неправда, брехня; à ~o malproksimen ne kondukas на брехні далеко не заїдеш; ~a брехливий, неправдивий; ~a atesto фальшиве свідчення; ~em/a брехливий; *~ist/o заповзятий брехун; ~ul/o брехун; ~o/detekt/il/o детектор брехні.

menstru||i vn фізіол. менструювати, мати менструацію; ~o менструація, місячне (iм.; = monataĵo); ~a менструальний; ~a ciklo менструальний цикл; ~ĉes/iĝ/o = menopaŭzo.

menŝevik/o іст., політ. меншовик.

menŝevism/o іст., політ. меншовизм.

*ment||o бот. м’ята [Mentha]; kamp/a ~o м’ята польова [M. arvensis]; pipr/a ~o м’ята перцева [M. piperita];~ol/o хім. ментол.

mental||a ментальний; ~ec/o ментальність, менталітет.

*menton/o анат. підборіддя.

Mentor||o літ. Ментор (персонаж “Одіссеї”, друг Одіссея); *(m)~o ментор, наставник; (m)~i vn бути наставником; повчати, виховувати.

*menu/o у різн. знач. меню.

menuet/o менует (танець).

menur/o орн. лірохвіст, птах-ліра [Menura] (син. lirvostulo).

menuver/o біляче хутро.

-mer хім. …мер ( у складних словах вказує на зв’язок з поняттям “склад”, “будова”, “розчленування”); di~o димер; mono~o мономер; oligo~o олігомер; poli~o полімер; poli~az/o пролімераза; poli~ec/o полімерність; poli~ig/i vt полімеризувати; tri~o тример;

merbromin/o фарм. мербромін.

mercer||o ґалантерея; ~aĵ/o ґалантерейний виріб; ~ej/o ґалантерейний магазин; ~ist/o продавець ґалантереї.

merceriz/i vt текст. мерсеризувати, обробляти лугом.

merd||o вульґ. гівно, лайно; ~i vn вульґ. срати, насрати, наробити/накласти в штани; ~ul/o вульґ. засранець, гівнюк.

meretric||o блудниця; розпусниця, розпутниця, повія; ~i vn розпутничати, розпутствувати, розпусничати.

merg||i vt тех. занурювати, зануряти, устромляти (в рідину); ~ad/o занурення; ~iĝ/i занурюватися; ~anas/o орн. чернь [Aythya]; mal~i vt виймати (з рідини); mal~iĝ/і виринати, підійматися/підніматися на поверхню; ~o/bol/ig/il/o (електро)кип’ятильник, заглибний кип’ятильник; ~o/kloŝ/o водолазний дзвін.

mergul/o = urio.

merĝ/o орн. крех [Mergus].

*meridian||o астр., геогр. меридіан; magneta ~о магнітний меридіан; ~a меридіанний, меридіональний.

merin||o меринос (тонкорунна вівця); ~lan/o мериносова вовна.

mering/o меренґа, безе (сорт тістечка).

meringi/o бот. мерінгія [Moehringia].

meristem/o бот. меристема, твірна тканина (син. kreskopinto, kreskopunkto).

*merit||i vt, vn заслуговувати, вартувати, бути вартим; ~o заслуга; ~a заслужений; ~aĵ/o заслуга, заслужене (ім.); ~e заслужено, за заслугами; ~it/a заслужений; ~o/plen/a заслужений, з багатьма заслугами; laŭ~e заслужено, за заслугами; mal~o вина, провина; sen~a незаслужений, без заслуг.

*meriz||o черешня (плід); ~uj/o, ~arb/o черешня (дерево) (= dolĉa ĉerizo).

merkantilism/o ек. меркантилізм.

merkantilist/o ек. меркантиліст.

merkaptan/o хім. меркаптан.

*merkat/o 1. ринок (збуту); 2. попит та пропозиція на товари; торгові угоди; ĵeti sur la ~ on викинути на ринок; eksterlanda ~o зовнішній ринок; enlanda ~o внутрішній ринок; la libera ~o вільний ринок; monda ~o світовий ринок; la nigra ~o чорний ринок; ~ad/o продаж, збут; ~ik/o маркетинґ; ~analiz/o ринковий аналіз; ~ekonomi/o ринкова економіка; ~esplor/o вивчення ринку; ~konform/a який відповідає вимогам ринку; ~prez/o ринкова ціна; ~valor/o ек. ринкова вартість; sur~ig/i vt поставляти на ринок.

*merkred||o середа; dum ~oj по середах; ~e у середу; ĉiu~e щосереди, по середах.

Merkur/o 1. міф. Меркурій (римський бог торговців і злодіїв); 2. астр. Меркурій.

Merkuri/o 1. Меркурій (ім’я); 2. = Merkuro.

merkurial/o бот. переліска [Mercurialis]; unu/jar/a ~o переліска однорічна [M. annua]; plur/jar/a ~o переліска багаторічна [M. perennis].

*merl/o орн. чорний дрізд [Turdus merula].

*merlang/o іхт. мерлан, мерланг, чорноморська пікша [Merlangius merlangus].

merlen/o мор. марлінь (тонкий трос).

merluĉ/o іхт. хек звичайний, мерлуза [Merluccius].

meromorf/a мат. мероморфний.

merop/o орн. бджолоїдка [Merops].

merostom/o/j зоол. меростомові [клас Merostomata].

Merov||o іст. Меровей (ім’я багатьох франкських полководців і королів); ~id/o/j Меровінґи (франкська династія).

mertensi/o бот. мертензія [Mertensia].

*mes||o церк. меса; Служба Божа, літургія; fari ~on відправляти месу/літургію; аlt/a ~o співана (або урочиста) меса; співана Служба Божа; mal/laŭt/a ~o тиха/читана меса; тиха/читана Служба Божа; ~serv/i vn прислуговувати при месі/Службі Божій; ~libr/o церк. служебник (= misalo); ~ofer/o церк. Таїнство Євхаристії; ~o/serv/i vn прислуговувати при месі/Службі Божій; ~o/serv/ant/o церк. прислужник, паламар; ~vaz/o/j літургічне начиння; ~vest/o/j літургічні шати, літургічний одяг.

mesaĝ||o послання, повідомлення, звернення, інформація; ~ist/o кур’єр, посильний, посланець.

Mesalin/o іст. Мессаліна (жінка римського імператора Клавдія, відома своїм любовним запалом).

mesenter/o анат. мезентерій, брижа.

*Mesi||o рел. Месія; Спас, Ізбавитель; (m)~a месіанський; (m)~an/ism/o месіанізм, месіанство.

mesidor/o іст. месидор (десятий місяць французького республіканського календаря).

Mesin||o геогр., м. Мессіна; ~a mar/kol/o Мессінська протока.

meskalin/o хім. мескалін.

Mesmer||o Месмер (німецький лікар); (m)~an/o месмеріанець; (m)~ ism/o месмеризм (уявлення про начебто існуюче випромінювання планетами особливої магнітної сили та про вплив її на хвороби).

meso- анат. мез.., мезо… (преф., що у складних словах відповідає поняттю “який знаходиться всередині”); ~o перитонічна складка; ~enter/o мезентерій, брижа (cин. mesentero).

*mespil||o бот. мушмула (квітка і дерево) [Mespilus]; ~uj/o, ~arb/o мушмула (дерево) (= ~o).

Mess/o геогр., м. Мец.

mestiz/o метис.

І*met/i vt класти, cтавити, поміщати; ~і libron sur la tablon покласти книжку на стіл; ~і monon en entreprenon вкладати гроші у підприємство; ~i sian atenton sur ion звертати увагу на що-н., зосереджувати увагу на чому-н.; ~i sian esperon sur/en iun, ion покладати надію/надії на когось, щось; ~i sian subskribon  sur kontrakto скласти підпис на угоді; sin ~і sur la genuojn ставати/падати на коліна; ~і limon al io покласти край/кінець чому-н.; ~i kulpon sur iun звалювати вину на кого-н.; ~i ĝojon en la koron вселяти радість у серце; ~i maltrankvilon en la koron cіяти неспокій у серці; ~i timon en la koron наповнювати страхом душу; ~i vinagron en salaton давати/додавати оцту до салату; ~i ordon en ion наводити лад у чому-н.; ~i iun en embarason ставити кого-н. у незручне становище, наражати кого-н. на клопіт/неприємності; ~o, ~ad/o вміщення, розміщення, розміщування, розставляння, вкладання і т.п.; al~i vt приставляти, прикладати, присувати, додавати, долучати, доставляти; al~aĵ/o приставка; додаток; antaŭ~i vt виставляти, викладати, наставляти, накладати (перед ким-н.), подавати; apud~i vt класти поруч, ставити поруч, розміщати поруч; apud~o лінґв. прикладка (= apozicio); de~i vt знімати, здіймати; відкладати, відставляти, відкидати, відсувати; dis~i vt розставляти, розкладати, розсувати, розміщувати; dis~o мор. водотоннажність, тоннажність; *el~i vt виставляти, викладати, виймати, висувати, викидати; el~ad/o виставляння, викладання, виймання; el~aĵ/o виставка, викладка (товарів); вітрина; виставлений товар; en~i vt вкладати, вставляти, втикати, засовувати; for~i vt відкладати, відставляти, відсувати, відкидати, викидати, покидати; inter~i vt вкладати, вставляти (між одним і другим предметом); kontraŭ~i vt протиставляти; *kun~i vt складати, поєднувати; kun~ad/o складання, поєднання; kun~ado de vortoj складання слів, словоскладання; kun~aĵ/o поєднання, суміш, сполука, склад; складене/складне слово; kun~it/a складений, складний; pri~i vt обкладати, обставляти, заставляти; pri~i la tablon накривати на стіл; re~i vt переставляти, перекладати (повторно); sub~i vt підставляти, підкладати, піддавати (чому-н.); підкоряти, підпорядковувати, упідлеглити; sub~i si/n, sub~iĝ/і піддаватися, покорятися, ставати залежним; поступатися; sub~iĝ/o підкорення, покора, підпорядкування, упідлегнення; sub~ig/i vt підкоряти, підпорядковувати, ставити у залежність; super~i vt понакладати, понаскладувати, понаставляти (зверху); sur~i vt накладати, наставляти; накидати, надягати; tra~i vt прокладати, проставляти; transvt 1. переміщати, перекладати, переставляти, пересувати (на другий бік); 2. тех. передавати (= transmisii).

ІІ met- хім. мет… (преф., що вказує на 1-карбоновий ланцюг у назвах вуглеводнів); ~an/o метан; ~an/at/a acid/o метанова кислота, мурашина кислота; ~an/al/o метаналь; ~an/ol/o метанол; ~en/o = ~ileno; ~il/o метил; ~il/en/o метилен; ~oksil/o метоксил.

meta- мета…(преф., що означає проміжне становище, рух у просторі або часі, зміну, перетворення, переміщення, звільнення від чого-н.).

metabisulfit/o хім. метабісульфіт.

metabol/o фізіол. метаболізм, обмін речовин; baz/a ~о основний обмін речовин; ~aĵ/o метаболіт.

metabolism/o = metabolo.

metacentr/o фіз. метацентр.

metadon/o фарм. метадон.

metafaz/o біол. метафаза.

*metafizik||o метафізика; ~a метафізичний; ~ist/o метафізик.

metafoni/o лінґв. вокалічна інфлексія, метафонія.

*metafor||o лінґв. метафора; ~a метафоричний; образний, фіґуральний.

meta/fosf/at/o хім. метафосфат.

meta/fosf/it/o хім. метафосфіт.

metakarp/o анат. п’ясток, п’ясть (руки).

metakrilata acid/o див. akrilo.

*metal||o метал; fer/a ~o чорний метал; nobla ~o благородний метал; peza ~o важкий метал; alkal/a ~o лужний метал; pez/a ~o важкий метал; ter/alkal/a ~o лужноземельний метал; ~a металевий, металічний; ~ist/o металіст; ~ig/i, ~iz/i vt металізувати, покривати шаром металу; ~ig/o, ~iz/o металізація; ne~o заст. металоїд; ~don/a металоносний; *~faden/o дріт (= drato); ~industri/o металоообробна промисловість, металопромисловість; ~mon/o металеві/металічні гроші, монети; ~scienc/o металографія, металознавство (= metalografio); ~ŝaŭm/o шлак, окалина (= skorio); du~ism/o фін. біметалізм; mono~ism/o фін. монометалізм; ne~o неметал.

metaldehid/o хім. метальдегід.

metaleps/o літ. металепсис (вид метонімії).

metalingv/o див. lingvo.

metalografi/o металографія, металознавство.

*metalurgi||o металурґія; ~a металурґійний; ~a uzino металурґійний завод; ~ist/o металурґ.

metamer||о біол. метамер, сеґмент; ~a метамерний, сеґментний; ~ec/o метамерія, сеґментація.

metamorf||a геол. метаморфний; ~iĝ/і перетворюватися, метаморфізуватися, зазнавати метаморфозу; ~ism/o метаморфізм.

*metamorfoz||o 1. метаморфоза, перетворення; 2. біол. метаморфоз, перетворення; ~i vt перетворювати, змінювати; sen~a безметаморфозний.

metan||o, ~al/o, ~ol/o див. під met- II; ~bakteri/o/j бакт. метаноутворюючі бактерії.

metaplasm/o 1. лінґв. метаплазм; 2. біол. метаплазма.

metapsiki/o = parapsikologio.

metasekvoj/o бот. метасеквоя [Metasequoia].

metastabil/a фіз. метастабільний, напівстабільний.

metastaz/o мед. метастаз (перенесення хвороби з однієї ділянки тіла на іншу; вогнище хвороби).

metatars/o анат. зап’ясток, плесно, плюсно.

metatez/o лінґв. метатеза.

metazo/o зоол. багатоклітинний організм; ~o/j метазоа (= animaloj).

mete||o метео. стихія, атмосферне явище; ~olog/o метеоролог;~olog/i/o метеорологія.

*metempsikoz/o рел. метемпсихоз (релігійне вчення про перехід душі померлого організму в інші організми).

meten/o хім. метен.

metencefal/o анат. задній мозок.

*meteor/o метеор; ton/o метеорит, аероліт.

meteorism/o мед. метеоризм, здуття живота (газами).

meteorit/o метеорит.

*meteorolog/o метеоролог.

*meteorologi/o метеорологія.

*meti||o ремесло; промисел; майстерство; à kiu ~on disponas, mizeron ne konas з ремеслом дружити – в житті не тужити; ~a ремісничий;~ej/o майстерня; ательє; ~ist/o ремісник; ~lern/ant/o учень, підмайстер; практикант; підручний (ім.); ~lern/ej/o реміснича школа; професійне училище; ne~ul/o аматор, дилетант.

metikal/o метикал (грошова одиниця Мозамбіку).

metil||o хім. метил; ~amin/o метиламін.

metilen/o хім. метилен.

metionion/o хім. метіонін.

*metod||o метод, спосіб; instrua ~о метод навчання; scienca ~о науковий метод; ~o de maksimum/a kred/ind/o cтат. метод максимальної імовірності; ~a методичний; ~ar/o методи, сукупність методів; ~ik/o методика (сукупність методів; частина педагогіки); ~ik/ist/o пед. методист; ~ism/o рел. методизм; ~ist/o рел. методист (послідовник методизму); ~olog/o методолог; ~olog/i/o методологія.

Metod/o Мефодій, Методій (ім’я).

metoksi- хім. метоксі…(частина слова у назвах речовин, що вказує на групу OCH3).

metoksil/o хім. метоксил.

metonimі||o лінґв. метонімія; ~a метонімічний.

metop/o арх. метопа.

І*metr||o 1. метр (міра довжини); du ~oj da ŝtofo два метри тканини; esti tri ~ojn longa бути три метри завдовжки; kuba ~o (m3) кубічний метр (м3), кубометр; kvadtrata ~o (m2) квадратний метр (м2); 2. віршований розмір; ~a метричний; *~ik/o літ., муз. метрика; *centiсантиметр; *deciдециметр; *kiloкілометр; kilo~il/o годометр, прилад для вимірювання пройденого шляху; *mili~o міліметр; mikro~o мікрометр.

ІІ metr||o (у складних словах) вимірювач: amper~o амперметр; pluvo~o дощомір; ~i/o метод наукового вимірювання: antropo~o антропометрія; ~olog/i/o метрологія.

metret/o бібл. метрет (міра ємності, прибл.40 л).

*metrik||o 1. див. metro; 2. мат. метрика; ~a метричний.

metrit/o мед. метрит, запалення м’язового шару шийки матки (= uterito).

metro||o метро (син. metropoliteno); ~staci/o станція метро.

metroksil/o бот. сагова пальма [Metroxylon].

metrologi/o метрологія (наука про міри та ваги).

*metronom/o муз. метроном.

*metropol||o 1. метрополія; 2. столиця; ~a столичний.

metropolit/o митрополит.

metropoliten/o метрополітен, метро.

Metuŝelaĥ/o бібл. Метушелах.

meum/o бот. меум [Meum].

*mev||o орн. чайка (спільна назва для представників мартинових); blank/flug/il/a ~o мартин полярний [Larus glaucoides]; fork/vost/a ~ o вилохвостий мартин [Xema]; griz/a ~o мартин сизий [Larus canus]; mar/a, nigr/a/mantel/a ~o мартин морський [Larus marinus]; tri/fingr/a ~o трипалий мартин [Rissa tridactyla].

*mez||o середина; à la ora ~o золота середина; ~a середній; ~e (de) серед, посеред, посередині; ~ul/o центральний нападаючий (у футболі); ~um/o мат. середнє число; ~um/i мат. vt визначати середнє число; ~um/e у середньому (про кількість); ~bon/e посередньо, задовільно; (M)~epok/o (епоха) Середньовіччя; ~fingr/o середній палець; ~fort/e муз. мецо-форте; ~o/klimat/o мезоклімат; ~krani/ul/o мезоцефал, середньоголовий (син. mezocefalo); ~kvalit/a середній, посередній, середньої якості; ~latitud/o геогр. середня широта; ~lern/ej/o середня школа; ~nombr/o, *~o/nombr/o мат. середнє (ім.); aritmetika mez~o середнє арифметичне; ~ort/ant/o мат. висота (трикутника); ~propci/a середньопропорційний; ~o/sopran/o муз. мецо-сопрано; ~a/statur/a середнього (з)росту; ~valor/o мат. середня величина; aritmetik/a ~valor/o середнє арифметичне; ekspekt/at/a ~valor/o стат. очікувана середня вартість; ~varm/a помірно теплий. Прим. mez уживається як преф.: 1. у назвах предметів, що знаходяться посередині: ~nombro середнє арифметичне; ~epoko (епоха) Cередньовіччя; ~nokto північ; 2. у геогр. назвах: (M)~-Ameriko Центральна Америка; (M)~-Eŭropo Центральна Європа; 3. у назвах частин органів, які містяться у середині двох інших: ~arterio внутрішня артерія; ~o/dermo мезодерма; ~o/karpo міжоплодень.

mezalianc/o нерівний шлюб, мезальянс.

mezant/o нрк. = mediano.

mezembriant/o бот. кришталева травка [Mesembryanthemum].

mezenkim/o мед. мезенхіма.

mezenter/o нрк. = mesoentero (див. meso-)

mezere/o бот. вовчі ягоди звичайні, вовче лико [Daphne mezereum].

mezoblast/o біол. мезодерма.

mezocefal/o антропол. мезоцефал, середньоголовий.

mezoderm/o біол.. мезодерма.

mezokarp/o бот. міжоплодень, межоплодень.

mezolitik/o археол. мезоліт.

mezomer||o хім. мезомер; ~ec/o мезомерність; ~ism/o мезомерія.

mezon/o фіз. мезон.

mezonefr/o анат. мезонефрос.

Mezopotami/o іст. Месопотамія, Межиріччя, Дворіччя.

mezosaŭr/o/j палент. мезозаври [ряд Mesosauria].

mezosfer/o геогр. мезосфера.

mezostik/o літ. мезостих (віршовий твір, у якому середні букви рядків утворюють слово або словосполучення).

mezotint/o друк. меццо-тинто, глибокий друк.

mezotori/o хім. мезоторій.

mezozoik/o геол. мезозойська ера.

mezozo/o/j зоол. мезозої [тип Mesozoa, син. Planuloidea].

*mezur||i vt міряти, мірити, вимірювати; ~i siajn ~ojn kontraŭ iu мірятися силою з ким-н.; ◊ ~i laŭ sia metro міряти на свою мірку/свій аршин; ~o міра, мірка, розмір; ~o de areo/surfaco міра площини; ~o de kapacito міра місткості; ~o de longo міра довжини; ~o de volumeno міра об’єму; preni la ~ojn зняти мірку; en plena ~ o у повній мірі, повною мірою; ~ad/o вимір, вимірювання; ~aĵ/o обмір (будівлі і т.п.); ~ebl/a вимірний; ~iĝ/і мірятися, міритися, вимірюватися; ~il/o міра, мірка; ~ist/o міряльник; ~bend/o, ~ruband/o вимірювальна стрічка, рулетка; метр, сантиметр (кравецький); ~flakon/o, ~glas/o мензурка, мірна склянка; ~instrument/o вимірювальний інструмент/прилад, вимірювальний апарат; ~ruband/o метр, сантиметр (кравецький); ~o/strek/o муз. тактова риска; ~teknik/o вимірювальна техніка; ~verg/o лозина (для вимірювання); ~unu/o одиниця виміру; *al~i vt примірювати, приміряти, припасовувати; al~o примірювання, примірка; ĉirkaŭ~o обхват; de~i vt відмірювати, відміряти; du~il/a за подвійними мірками; kun~ebl/a мат. сумірний (син. komunona); laŭ~a точний (за розміром), акурат; laŭ~e за розміром, в міру; laŭ~e, kiel в міру того, як; mikro~il/o мікромір, мікрометр; nе/kun~ebl/a несумірний, неспільномірний; ne~ebl/a незмірний, невимірний, неомірний; sen~a безмірний, безрозмірний; super~a надмірний, непомірний; super~ec/o надмірність, непомірність.