A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

-iz- спец. суф. зі знач. "постачати, покривати, додавати": or~i покривати золотом; elektr~i електризувати.

Izabela Ізабелла (син. Elizabeto) (ім’я).

izatid/o бот. вайда, синильник [Isatis].

izatin/o хім. ізатин.

izatis/o зоол. голубий песець (= arkta vulpo).

Izebel бібл. Єзавель.

Izengrin/o літ. Ізенґрин (ім’я вовка у “Романі про Ренарда”).

izentrop||a фіз. ізoентропійний; ~o ізоентропія.

Izer/o геогр., р. Ізер.

Izidor/o Ісидор, Сидір (ім’я).

Izis/o міф. Ісіда, Ізіда (єгипетська богиня).

Izmir/o геогр., іст. Ізмір.

іzo- хім. ізо- (преф., що вказує на ізомерну форму: ~baro ізобара; ~butano ізобутан).

izobar/o фіз., метео. ізобара.

izobat/o геогр. ізобата.

izobutan/o хім. ізобутан.

izocel/a мат. рівнобедрений (син. simetria); ~a triangulo рівнобедрений трикутник.

izodimorf/a мін., хім. ізодиморфний.

izodinam/o фіз., ел. ізодинама.

izoelektr/a хім. ізоелектричний.

izoet||o бот. молодильник [Isoёtes]; ~ac/o/j молодильникові [родина Isoёtaceae].

izogami/o біол. ізогамія.

izogeoterm/o метео ізогеотерм.

izoglos/o лінґв. ізоглоса.

izogon/o геогр. ізогона.

izohel/o метео ізогелія.

izohiet/o метео ізогієта.

izohips/o геогр. ізогіпса.

izoklin/o фіз., геогр. ізокліна.

Izokrat/o Ісократ (ім’я, м.ін. відомого грецького оратора).

izokromat/a фіз. ізохроматичний, однаковоколірний.

izokron||a фіз. ізохронний; ~ec/o ізохронність.

*izol||i vt ізолювати, відокремлювати; ~a ізоляційний; ~ad/o ізоляція, ізолювання, відокремлення; ~aĵ/o, ~il/o ізолятор (тіло, прилад); ~ej/o ізолятор (приміщення); ~ec/a, *~it/a ізольований, відокремлений; ~ec/o, ~it/ec/o ізольованість; ~ism/o ізоляціонізм; ~ist/o ізоляціоніст.

izolen/o ел. ланцюг підвісних ізоляторів, ізоляторний ланцюг.

izol/indik/ator/o індикатор ізоляції.

izol/o/metr/o апарат для вимірювання ізоляції.

izol/ruband/o ізоляційна стрічка.

izol/silici/at/o хім. силікат з ізольованими тетраедрами.  

Izold/o Ізольда (ім’я).

izolepid/o бот. куга [Isolepis].

izoleŭcin/o хім. ізолейцин.

izomer||o хім. ізомер; ~a ізомерний.

izometr||a мат. ізометричний; ~o ізометричність; ~i/o ізометрія.

izomorf||a спец. ізоморфний, подібний за формою; ~ec/o, ~ism/o ізоморфізм.

izonim/o cад. ізонім, однакова назва (культурних сортів).

izoplet/o мат., фіз. ізоплета.

izopod/o/j зоол. ракоподібні, рівноногі [ряд Isopoda].

izopren||o хім. ізопрен; ~oid/o терпен.

izopropil/o хім. ізопропіл.

izopril/benzen/o ізопропілбензен.

izopter/o/j ент. термітоподібні [ряд Isoptera].

izosism/o ізосейста (одна з ізоліній, що характеризують інтенсивність землетрусів).

izospin/o фіз. ізоспін.

izostaz/o геол. ізостазія.

izoterm/o метеор., фіз. ізотерма.

izotiocianat/o хім. ізотіоціанат.

izoton||a фіз. ізотонічний; ~ec/o ізотонія.

izotop/o хім. ізотоп.

izotrop||a фіз. ізотропний; ~ec/o ізотропність.

*Izrael||o 1. бібл. Ізраїль (друге ім’я Якова); 2. бібл. ізраїльський народ; 3. бібл., іст. Ізраїль, Ізраїльське царство; (i)~a ізраїльський; ~i/o = Israelo; *(i)~id/o ізраїльтянин, жид, єврей, юдей.