A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

I *-it- суф. пасивного дієприкметника або дієприслівника минулого часу: neatend~a нежданий; neatend~e неждано.

II –it- спец. суф., що позначає хворобу (запалення): bronk~o бронхіт; apendic~o апендицит.

III –it- хім. суф. для позначення назв кислот, що містять кисень, та їх солей: klor~o хлорит.

Itak/o геогр., о-в Ітака.

*ital||o італієць; ~a італійський; ~a lingvo італійська мова; (I)~і/o геогр., кр. Італія; ~ig/i vt італізувати; ~in/o італійка; ~ism/o італізм; (I)~uj/o = (I)~іo.

iteraci||o мат. ітерація; інформ. цикл; ~er/o крок ітерації;

iteraci/nombr/il/o інформ. лічильник циклу.

iterativ/o лінґв. ітеративний вид дієслова.

iterbi/o хім. ітербій.

itiner/o 1. маршрут; 2. зал. маршрут руху; мор., ав. курс, рейс.

-itol- хім. –ітол (суф., що вказує на поліалкоголь, який можна перетворити на моносахарид: pent~o пентитол; heks~o гекситол).

itri/o хім. ітрій.