A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

*-is 1. закінчення минулого часу дієслова: mi sid~ я сидів, mi leg~ я читав; 2. самостійна морфема , що вжив. інколи в поезії замість estis.

is-temp/o лінґв. минулий час (= preterito).

Isaak/o бібл. Ісаак.

Isaĥar/o бібл. Іссахар.

isat/o = izatido.

isatis/o див. izatiso.

Iskariot/o бібл. Іскаріот, Юда Іскаріотський.

iskemi/o мед. ішемія.

iski||o анат. сіднична кістка; ~a сідничний; ~a nervo див. iskiato.

iskiat||o анат. сідничний нерв; ~algi/o мед. ішіас, невралгія сідничного нерва.

Іslam||o рел. іслам, мусульманство, магометанство; (і)~a ісламський, мусульманський; (і)~an/o мусульманин; (і)~an/ig/i vt ісламізувати, навертати у мусульманство; (i)~an/in/o мусульманка; (і)~ism/o нрк. = ~o.

Islamabad/o геогр. Ісламабад (столиця Пакистану).

*Island||o геогр., о-в, кр. Ісландія; (i)~a ісландський; (i)~an/o ісландець; (i)~an/in/o ісландка.

*-ism- І. суф., що позначає: 1. громадський рух, доктрину,систему, науковий чи філософський напрямок: kristan~o християнство; komun~o комунізм; darvin~o дарвінізм; 2. особливості мови: german~o германізм; latin~o латинізм; 3. пристрасть до чого-н.: alkohol~o алкоголізм; morfin~o морфінізм; ІІ. самостійно вжив. морфема, часто з ірон. знач.: ~o доктрина, система, ізм.

Ismail||o Ісмаїл (ім’я); (i)~an/o рел. ісмаїліт.

Ismena міф. Ісмена (дочка Едіпа, сестра Антігони).

isolep/o = izolepido.

Israel||o геогр., кр. Ізраїль; (i)a ізраїльський; (i)~an/o ізраїлець.

Israfil/o рел. Ісрафіл (в ісламській міфології ангел, вісник страшного суду).

Is(s)/o іст., м. Ісса.

*-ist- суф., що позначає: 1. особу певної професії: telegraf~o телеграфіст; instru~o учитель; 2. оcобу, що є прихильником громадського руху, наукового чи філософського напрямку: marks~o марксист; esperant~o есперантист.

Istanbul/o геогр., м. Стамбул .

*istm/o геогр., анат. перешийок.

Istri/o геогр., п-ів Істрія.