A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

*imag||i vt уявляти, уявляти собі; mi ne povas ~i, ke… я не можу уявити, що..; ~o уява, уявлення; mi havas malĝustan ~on pri tio я маю неправильне уявлення про це; ~a уявлюваний, уявний, мнимий; ~ebl/a який можна уявити.

imag/i/pov/o здатність уяви, сила уяви.

imagin/o зоол. імаґо, статевозріла комаха.

imaginar/a мат. мнимий; ~а grando мнима величина.

imam||o імам (духовний глава мусульман); ~uj/o імамат.

imanent/a філос. іманентний, властивий, притаманний.

imbecil||o мед. імбецил; ~ec/o імбецильність.

imbrik/i vt буд. настеляти/пошивати у вигляді черепиці/луски.

imersi/o 1. фіз. імерсія; 2. астр. входження у тінь від іншої зірки

imid/o хім. імід.

imidazol/o хем. імідазол.

imin/o хем. імін.

*imit||i vt наслідувати, імітувати; ~i grandsinjoron вдавати з себе великого пана, бавитися в пана; ~aĉ/i vt мавпувати; ~ad/o наслідування, імітація (дія); ~aĵ/o імітація, підробка, суроґат; ~ant/o наслідувач; ~il/o інформ. емулятор, імітатор; ~ind/a примірний, взірцевий, гідний наслідування; ~ist/o імітатор.

imortel/o бот. безсмертник, сухоцвіт.

impal/o зоол. імпала [Aepyceros].

impatient/o бот. розрив-трава [Impatiens].

impedanc/o ел. імпеданс, повний опір.

*imperativ||o лінґв. наказовий спосіб, імператив; ~a наказовий, імперативний.

imperator||o іст. імператор (у ст. римлян); ~ec/o імператорська влада.

*imperfekt||o лінґв. імперфект, минулий недоконаний час; ~a недоконаний, імперфективний; ~a prezenc/o недоконаний (або тривалий) теперішній час; ~a preterit/o недоконаний минулий час, претерит; ~a futur/o недоконаний майбутній час; ~a volitiv/o недоконаний наказовий спосіб; ~a infinitiv/o інфінітив недоконаного виду.

imperfektiv/o лінґв. недоконаний вид.

*imperi||o імперія; ~a імперський; ~i vn панувати, володарювати; ~ism/o імперіалізм; ~isma milito імперіалістична війна; ~ist/o імперіаліст.

imperi/estr/o імператор; imperi/estr/edz/in/o, imperi/estr/in/o імператорша.

*imperial/o 1. імперіал (грошова одиниця); 2. імперіал (верхній поверх в омнібусі, автобусі і т.п.).

*imperialism||o = imperiismo.

imperialist/o = imperiisto.

*impertinent||a зухвалий, нахабний; ~ec/o зухвалість, нахабність; безсоромність; ~ul/o нахаба.

*impet||o порив, устремління; ~a стрімкий, рвучкий; бурхливий, буйний; ~i vn кидатися вперед, пориватися, спрямовуватися; ~eg/o натиск, напір; ~eg/a бурхливий, нестримний.

impetig||o мед. імпетиго; ~a імпетигоподібний, який має характер імпетиго, гнійний, вкритий струпами; ~iz/ad/o імпетигізація.

impetigin/o = impetigo.

implic||i vt містити (в собі); ~o мат. імплікація; ~a, ~it/a який міститься; який мається на увазі, неявний; імпліцитний; ~it/e імпліцитно.

*implik||i vt 1. заплутувати, ускладнювати, утрудняти; путати (коня); 2. спричиняти безлад; ~a заплутаний, складний; ~o заплутаність; ~aĵ/o заплутана справа, плутанина; ~iĝ/i заплутатися; вплутатися.

implik/ŝnur/o путо.

implod||i vn фіз. вибухати під дією зовнішнього тиску (при наявності вакууму в посудині і т.п.); ~o вибух під дією зовнішнього тиску.

impluvi/o іст., арх. імплювій (чотирикутний неглибокий басейн у центрі атрію, куди стікала з даху дощова вода).

*impon||i vn імпонувати, викликати повагу, справляти гарне враження; ~a імпозантний, показний, презентабельний, величний, ~ec/o 1. імпозантність, велич; 2. престиж, авторитет; 3. слава, популярність.

*import||i vt імпортувати, ввозити; ~a, ~it/a імпортний; ~ad/o імпорт, ввіз; ~aĵ/o імпортний товар; ~ist/o імпортер;

import/bezon/o потреба в імпорті.

import/dogan/o, import/impost/o ввізне мито.

*impost||o податок; al/don/valor/a ~o податок на додану вартість, ПДВ; laŭ/en/spez/a ~o подоходний податок; rekt/a/j ~oj прямі податки; ne/rekt/a/j ~oj непрямі податки; ~i vt обкладати податком; ~ebl/a підлягаючий оподаткуванню; ~ej/o податкова інспекція, податкова контора; ~ist/o податківець, збирач податків; митар.

impost/evit/i vn ухилятися від (сплати) податків.

impost/kolekt/ist/o = impostisto.

impost/pag/ant/o платник податків.

impoŝt/o арх. 1. імпост, п’ята арки, склепіння; 2. фрамуга.

impotent||a мед. імпотентний; ~ec/o імпотенція, статеве безсилля; ~ul/o імпотент.

impoz/i друк. верстати (текст); спускати (форму).

impregn||i vt 1. мед. запліднювати; 2. спец. просочувати (тканину, деревину і т.п.), імпреґнувати;  ~ad/o просочення, імпреґнування.

*impres||o 1. враження; fari sur iu/iun bonan ~on справити на кого-н. гарне враження; 2. фото чутливість; ~i vt вражати, справляти/робити враження; ~a 1. який справляє враження; вражаючий; 2. = aktina; ~aĵ/o фото латентне зображення; ~ebl/a вразливий; ~em/a вразливий, сприйнятливий; ~iĝ/em/a 1. вразливий, чутливий, чулий; 2. фото чутливий.

impres/avid/a жадібний до вражень, спраглий вражень.

impres/paper/o фотопапір.

*impresari/o імпресаріо (театральний підприємець; аґент, що організовує ґастролі актора і діє від його імені).

impresionism||o мист. імпресіонізм; ~a імпресіоністичний.

impresionist/o мист. імпресіоніст.

imprimatur/o 1. друк. дозвіл на друк (після коректури); 2. церк. дозвіл на випуск у світ.

*improviz||i vt, vn імпровізувати; ~e імпровізовано, експромтом; ~aĵ/o імпровізація, експромт; ~ist/o, ~ul/o імпровізатор.

*impuls||o імпульс, поштовх; ~i vt давати імпульс, поштовх; ~iĝ/em/a імпульсивний; ~iĝ/em/o імпульсивність.

impuls/o/metr/o тел., ел. імпульсометр.

impuls/momant/o фіз. момент імпульсу, момент кількості руху.

imput||i vt 1. приписувати, ставити за провину; 2. фін. відрахувати з.., нарахувати на.., віднести на рахунок видатків з…

*imun||a мед. імунний, несприйнятливий, такий, що має імунітет; ~a sistem/o анат. імунна система; ~ec/o імунітет; diplomatia ~eco юр. дипломатичний імунітет; ~ig/i vt імунізувати, надавати імунітет; ~ig/o імунізація; ~iĝ/і імунізуватися; ~iĝ/o імунізація; ~olog/i/o імунологія.

imun/o/globulin/o фізіол., мед. імуноглобулін.

imun/o/terapi/o імунотерапія.