A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

І *-il- І. суф. зі знач. “те, що служить для здійснення чого-н.” (інструмент, апарат чи його частина, формуляр, документ, комп’ютерна програма, будь-який інший засіб): ŝlos~o ключ; hak~o сокира;televid~o телевізор; montr~o стрілка (годинника і т.п.); aliĝ~o анкета учасника; legitim~o посвідчення (особи); redakt~o редактор (у комп’ютері); komunik~o засіб зв’язку; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~o знаряддя, інструмент, апарат, прилад; засіб; ~aĵ/o інформ. сервісна програма; ~ar/o збірн. знаряддя, приладдя, інструменти, апаратура, начиння, реманент і т.п.; ~uj/o ящик, футляр для (зберігання) інструмента/інструментів.

il/kest/o ящик для (зберігання) інструментів, інструментальний ящик.

il/maŝin/o верстат.

il/program/o інформ. системна програма, інструментальний програмний засіб. 

ІІ -il- хім. -ил-, -іл- (суф. для позначення радикалів: met~o метил; met~eno метилен).

ІІІ -il- стат. суф., що показує рівномірну частину частотного розподілу: du~o друга частина, медіана (син. mediano); dek~o десята частина; cent~o сота частина.

ile||o анат. клубова кишка; ~it/o ілеїт, запалення клубової кишки.

*ileks||o бот. падуб, гостролист [Ilex].

ileks/kverk/o бот. дуб кам’яний [Quercus ilex].

ileostomi/o мед. ілеостомія (хірургічне формування зовнішньої нориця клубової кишки).

*ili особ. займ. вони; *~a присв. займ. їхній, їх.

ili/o анат. клубова кістка.

Iliad/o літ. “Іліада” (твір Гомера).

iliak/о анат. тазовий пояс (= koksosto).

ilici/o бот. бoдян, зірчастий аніс [Illicium].

ilini/o хім. прометій (= prometio).

Ilinojs/o геогр. Іллінойс (американський штат).

-ilion- суф. для утворення назв великих чисел, що означає степінь мільйона (тобто 106n, де n – значення кореня): du~o більйон (1012, = biliono); tri~o трильйон (1018, = triliono); kvar~o квадрильйон (1024, = kvadriliono).

Ilion/o іст. Іліон (первісна назва Трої).

Iliri||o іст. Іллірія (пн.-зх. частина Балкан у часи давньогрецького та римського правління); (i)~a іллірійський.

ilium/o, ilj/o = ilio.

ilmenit/o мін. ільменіт.

*ilumin||i vt ілюмінувати; освітлювати; просвітлювати, опромінювати; ~ad/o ілюмінація, освітлення; ~iĝ/i освітлюватися; ~ist/o ілюмінатор, освітлювач.

iluminaci/o див. iluminado.

*ilustr||і vt ілюструвати; ~it/a: ~ita revuo ілюстрований журнал; ~ad/o ілюстрування; ~aĵ/o ілюстрація; ~ist/o ілюстратор.

*iluzi||o ілюзія; омана; ~a ілюзорний, примарний, оманний; ~i vt створювати ілюзію, вводити в оману; ~iĝ/i помилятися, впадати в ілюзію; ~ist/o ілюзіоніст.

Ilz/o Ільза (ім’я).