A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

*-ig- І. суф. зі знач. 1. "робити яким-н., ким-н,, чим-н.": akr~і гострити; blank~і білити; edz~і женити; mort~і убивати; plilong~i подовжувати, видовжувати; 2. “надавати чому-н. форми, вираженої коренем; забезпечувати, оздоблювати, доповнювати чим-н.”: kruc~i схрещувати; garb~і в’язати у снопи;  foli~і надавати листової форми; polv~i перетворювати на порох; rajt~i уповноважувати, надавати право; rim~і римувати; 3. “розміщувати у місці, вираженому коренем”: enkorp~і втілювати; enman~і вручати; entomb~i ховати, хоронити, опускати в могилу; 4. “позбавляти від предмета, вираженого коренем”: senakv~і обезводнювати; senplum~і ощипувати (пір’я); detron~і скидати з трону; 5. “спричиняти що-н., схиляти до чого-н., веліти робити що-н.”: ĝoj~і тішити, радувати; kred~і вселяти віру, змушувати повірити; parol~і заохочувати/змушувати до розмови; sci~і повідомляти, давати знати; silent~i змушувати замовкнути. Прим. У разі поєднання -ig- з прийменниками чи префіксами слово набирає значення останніх: alприєднувати; dis~і роз’єднувати, розділяти, розлучати; for~і усувати; el~і виймати; en~і впихати, вставляти, вкладати і т.п.; kun~і з’єднувати, сполучати. ІІ. самостійно вжив. морфема: ~i vt робити (яким-н., ким,н., чим-н.), змушувати, намовляти, доводити (до чого-н.).

igl/o іґлу, хижа з льоду (у канадських екскімосів).

Ignac||o Ігнатій, Ігнат, Гнат.

ignam/o бот. ямс, іньям.

іgnimbrit/o мін. ігнімбріт.

ignipunktur/o мед. ігніпунктура (припікання).

*ignor||i vt іґнорувати, нехтувати, не звертати уваги, навмисне не помічати; ~ad/o іґнорування, нехтування; ne~ebl/a очевидний, такий, що його не можна іґнорувати.

Igor/o Ігор (ім’я).

igvan||o зоол. іґуана [Iguana]; ~ed/o/j іґуанові [родина Iguanidae].

igvanodont/o палеонт. іґуанодонт [Iguanodon].