A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

*-id- І. суф., що позначає: 1. нащадка, дитинча: ĉeval~o лоша; reĝ~o королевич; 2. назву хім. речовини, утвореної металоїдом з металом або іншим металоїдом, без кисню: plumba sulf~o свинцевий сульфід; natria hidr~o натрієвий гідрид; 3. клас змінних зір: Cefe~oj Цефеїди; ІІ. самостійно вжив. морфема: id/o нащадок; дитя; id/ar/o потомство.

Іd||o ідо (проект міжнародної мови); (і)~ist/o ідист.

Ida Іда (ім’я).

Ida/o геогр., міф. Іда (гора біля Трої, на якій Паріс розсуджував трьох богинь).

Idah/o геогр. Айдахо (американський штат).

*ide||o ідея; думка; уявлення; bona, brila, freneza ~o добра, блискуча, божевільна ідея; fiks(it)a ~о нав’язлива ідея; en mian kapon venis ~о мені до голови прийшла думка; ~a ідейний; ~ism/o див. idealismo; ~ist/o див. idealisto; ~olog/o ідеолог; ~olog/i/o ідеологія; ~olog/i/a ідеологічний.

ide/o/riĉ/a багатий ідеями, ідейни.

*ideal||o ідеал; ~a ідеальний; ~ig/i vt ідеалізувати; ~ig/o ідеалізація; ~ism/o ідеалізм; ~ist/o ідеаліст;

idempotent/a мат. ідемпотентний.

*ident||a тотожний, такий самий, однаковий, ідентичний; ~ec/o тотожність, ідентичність, однаковість; ~ig/i vt ототожнювати, ідентифікувати; ~ig/il/o ідентифікаційний документ; ідентифікатор; ~iĝ/i ототожнюватися, ідентифікуватися.

*ideografi||o лінґв. ідеографія; ~a ідеографічний.

ideogram/o лінґв. ідеограма.

ideolog/o див. ideo.

*idili||o ідилія; ~a ідилічний.

idioblast/o бот. ідіобласт.

idiolekt/o лінґв. ідіолект (індивідувльна мова, індивідуфльні мовні навички).

*idiom||o лінґв. мова; говір, говірка, наріччя; ~a ідіоматичний; ~aĵ/o ідіома, ідіом, ідіоматизм.

idiopati/o мед. ідіопатія.

idiosinkrazi||o мед. ідіосинкразія; ~a ідіосинкратичний.

*idiot||o ідіот; лайл. ще йолоп, бовдур, бевзь, телепень, лобур, дурень; ~a ідіотський; недоумкуватий; ~aĵ/o ідіотство, безглуздість; ~ec/o ідіотизм, недоумкуватість; ~ig/i vt робити ідіотом, призводити до ідіотизму.

*idiotism/o лінґв.ідіома, ідіом, ідіоматизм (син. idiomaĵo).

idl||i vn іти порожнім ходом, обертатися/крутитися вхолосту, працювати вхолосту; ~ad/o холосте обертання, холостий/неробочий хід, прокрутка, робота вхолосту; ~il/o напрямне колесо, напрямний шків.

*idol||o ідол, божок, кумир; ~a ідолопоклонницький, язичницький, поганський; ~an/o ідолопоклонник, ідоловірець, ідолянин, язичник, поганин; ~ej/o язичеський храм, капище; ~ism/o язичництво, поганство.

idol/kult/o, idol/serv/o ідоловірство, язичництво, поганство.

Idomene/o міф. Ідоменей (крітський цар, що приніс у жертву свого сина для виконання обітниці).

idu/o(j) іст. Іди (у римському календарі середина місяця; 15-ий день березня, травня, липня і жовтня та 13-ий день інших місяців).

Idume/o іст. Ідумея, Едом (область у Палестині).

idus/o іхт. ялець в’язь, в’язь [Leuciscus idus].