A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e h i l n o r u ŭ v

graben/o геол. грабен (ділянка земної кори, що опустилася по лінії скидів нижче від сусідніх ділянок).

grac||o рел. благодать.

grac/o/herb/o бот. авран (= graciolo).

*graci||a ґраціозний; витончений; ~e ґраціозно; ~o, ~ec/o ґрація, ґраціозність; (G)~o/j міф. Ґрації (у давньоримській міфології три богині краси й радості); ~ul/in/o ґраціозна дівчина/жінка.

gracil||a тонкий, тендітний; ~ec/o тендітність.

graciol/o = gratiolo.

*grad||o ступінь, міра, рівень; ґрадус, поділка; бал; чин, звання; сходинка; en la plej alta ~о у найбільшій мірі; ~oj de komparo лінґв. ступені порівняння; kvardek ~oj de febro температура сорок ґрадусів; kvin ~oj sub nulo п’ять ґрадусів нижче нуля; angulo de tridek ~oj кут у тридцять ґрадусів; kuzo je tria ~o троюрідний брат; vento je ses ~oj вітер у шість балів; ~o de modul/ad/o фіз. індекс модуляції; ~a ступеневий; ґрадусний; бальний; ~e, ~o post ~o поступово; ~ar/o поділки; ~ec/o поступовість, послідовність, ґрадація; ~ig/i поступово посилювати, збільшувати дію, послідовно розміщувати; ґрадуювати; ділити на ґрадуси; ~ig/o ґрадуювання, поділ на ґрадуси, ~iĝ/i розміщуватися в певному порядку; проґресивно збільшуватися.

gradaci/o ґрадація (у риториці), послідовність, поступовість.

gradient/o фіз., мат., фізіол. ґрадієнт.

gradu/i vt присуджувати академічний/вчений ступінь.

gradual/o церк. ґрадуал (півча книга, що містить пісні меси; спів із меси, який виконується на східцях вівтаря).

І gradus/o мат. ґрад, ган (1/100  прямого кута або 0,9°).

ІІ gradus/o словник просодій.

І*graf||o граф; ~a графський; ~in/o графиня; ~ec/o графство, графський титул; ~ej/o графство (територія).

graf/land/o графство.

ІІ graf/o = grafeo.

ІІІ -graf|- елемент грецького походження, що позначає особу, яка займається певним мистецтвом або технікою, або відповідний апарат). Прим. Щоб уникнути непорозуміння, слід пам’ятати, що fotografo = фотографування).

grafe/o мат. граф.

grafem/o лінґв. графема.

grafik||o мист., лінґв. графіка; ~a графічний; ~aĵ/o графік; креслення; ~ist/o графік (художник).

grafism/o лінґв. написання (слова).

*grafit||o графіт; ~i vt графітувати, змазувати графітом; ~aĵ/o графітний стержень, графітна паличка.

grafit/kolon/et/o = grafitaĵo.

grafiti/o графіті (cт. написи і малюнки на посудинах, стінах і т.п.).

*grafolog/o графолог; ~i/o графологія; ~i/a графологічний.

Graj/o Ґрей (англійський фізик); (g)~o фіз. грей (одиниця поглинутої дози випромінювання).

grajl/o крупа, дрібний град.

*grajn||o 1. зерно, зернина, насіння; перен. зернина, крупиця, крупинка; 2. = granulo; ~a зерновий, зернистий; ~aĵ/o 1. = ~o; 2. зернові відходи; ~et/o зерня, зернятко, зернинка, зеренце, насінинка; крупиця; ~ig/i vt роздрібнювати в зерна, утворювати зерна; ~iĝ/i іти в зерно, утворювати зерна.

grajn/oel/o полова.

grak/i vn 1. каркати; 2. харкати, прочищати горло харканням.

Grak(k)o/j іст. Ґракхи (політичні діячі Ст. Риму).

Gral/o Ґрааль, (свята) чаша.

І*gram||o грам (міра ваги); сent ~oj da kolbaso сто грамів ковбаси; ~a грамовий.

gram/atom/o хім. грам-атом (= molo da atomoj).

gram/mas/o грам.

gram/molekul/o хім. грам-молекула, моль;

ІІ -gram- …грама (у складних словах означає “запис”, “графічне зображення”: aero~o аерограма; dia~o діаграма; ideo~o ідеограма).

Gram/o Ґрам (данський медик); (g)~o бакт. барвник для розрізнення мікробів; (g)~negativ/a грамнегативний; (g)~pozitiv/a грампозитивний.

*gramatik/o граматика; historia, kompara ~o історична, порівняльна/зіставна граматика; ~a граматичний; ~ist/o граматист; kontraŭ~a який не відповідає, суперечить граматиці; laŭ~a який відповідає граматиці.

gramin/o нрк. = gramineo.

gramine||o бот. злак, злакова рослина; ~o/j злакові [Gramineae = Poaceae] (син. poacoj).

*gramofon||o грамофон; ~a грамофонний; ~a disko грамофонна пластинка/платівка.

gran/o ґран (одиниця аптекарської ваги).

Granad/o іст, геогр. Ґранада (назва історичної області в Іспанії і міста).

*granat||o ґранат (плід); ~uj/o ґранат, ґранатник, ґранатове дерево (= ~puniko).

granat/arb/o ґранат, ґранатник, ґранатове дерево (= granatpuniko).

granat/punik/o ґранат звичайний [Punica granatum].

granat/suk/o ґранатовий сік.

Granĉak/o геогр. Ґран-Чако (степова область у Пд. Америці).

*grand||a великий; ◊ ~a ŝipo bezonas profundon великому кораблю велике плавання; ~o мат. величина; alterna ~o змінна величина; ~ec/o велич; *~eg/a величезний, гігантський; ~eg/ul/o велетень, гігант; ~et/a величенький, великуватий; ~ig/i vt збільшувати, укрупнювати; ~iĝ/i стати великим; збільшуватися; вирости. Прим. grand може вживатися як преф. зі знач. “приналежний до категорії великих справ”: ~sinjoro великий пан, маґнат; ~industrio велика промисловість; так само malgrand, з географічним знач., н-д: Mal~a Azio Мала Азія, mal~ruso малорос.

grand/aĝ||a старший, літній (про вік); ~ul/o старша/літня людина.

*gramd/anim||a великодушний; ~ec/o великодушність.

grand/bien||o великий маєток, великі землеволодіння; ~ul/o великий поміщик/землевласник.

grand/burĝ/o великий буржуа.

grand/fam/a великої слави, славнозвісний.

grand/far/o подвиг.

grand/format/a великоформатний.

grand/grajn/a грубозернистий, крупнозернистий.

grand/hom/ec/o великолюдяність.

grand/industri/o велика промисловість.

grand/kapital/ist/o великий капіталіст.

grand/mast/o мор. ґрот-щогла.

grand/meduz/o/j зоол. сцифоїдні медузи, сцифомедузи [клас Scyphozoa] (cин. scifozooj).

grand/mond/a великосвітський.

grand/negoc/ist/o великий комерсант, бізнесмен.

grand/nombr/a численний.

grand/part/e у більшій мірі, більшою мірою.

grand/sinjor||o великий пан, вельможний пан, маґнат; ~a великопанський; ~e по-панськи, на широку ногу.

grand/skal/a широкомасштабний.

grand/urb/o мегаполіс (= urbego).

grand/valor/a дорогоцінний, коштовний.

grand/vel/o мор. ґрот.

*grandioz/a ґрандіозний, величавий; ~а manifestacio ґрандіозна маніфестація; ~o, ~ec/o ґрандіозність, велич.

*granit||o мін. ґраніт; ~a ґранітний; ~oid/o ґранітоподібний камінь.

granodiorit/o мін. ґранодіорит.

granol/o фарм. ґранула, рідше мала піґулка (до 50 мг).

granul||o 1. ґранула; 2. фарм. = granolo; ~aĵ/o ґранульований порошок; ~ec/a ґранулоподібний, зернистий; ~om/o мед. ґранулема, ґранульома; ~om/oz/o мед. ґранульомоз.

granulit/o геол. ґрануліт.

granulocit||o мед. гранулоцит.

grapfrukto бот. грейпфрут.

grapfruktarb/o бот. ґрейпфрут, ґрейпфрутове дерево (= paradiza citruso).

grapl/o мор., тех. гак, штанґова скоба, кішка.

grapol||o ґроно, кетяг (про ягоди, плоди); китиця (про суцвіття); kun/met/a ~o складна китиця, волоть, тирс; ~ec/a китицеподібний.

grapol/bakteri/o бакт. cтафілокок.

grapoleriz/o бот. черемха (= paduso).

graptolit/o/j палеонт. ґраптоліти [клас Graptolithi].

*gras||o жир, cало; ~a жирний, гладкий; жировий; сальний; ~aĉ/a зневажл. жирний, ожирілий; ~aĵ/o жирне, скоромне (у знач. ім.); ~ec/o жирність, гладкість, опасистість, тучність; ~eg/a огрядний, опасистий, повний; ~et/a жирненький, повненький; ~ig/i vt 1. відгодовувати; 2. удобрювати (= ~umi); ~iĝ/i 1. поправлятися, гладшати, погладшати; 2. удобрюватися; ~iĝ/o ожиріння; ~um/o добриво; ~um/i удобрювати.

gras/acid/o хім. жирова кислота.

gras/oel/o = adipoĉelo.

gras/konserv/i vt кул. консервувати/зберігати в жиру.

gras/tavol/o шар жиру.

*grat||i vt дряпати, скребти, шкребти, шкрябати; ~aĵ/o подряпина.

grat/filtr/il/o шумовий фільтр.

graten||o кул. підсмажена скоринка; ~i vt підсмажувати в сухарях, запікати; ~ad/o запікання; ~aĵ/o запіканка.

gratifik||i vt нагороджувати; преміювати; (матеріально або морально) заохочувати; ~o нагорода; премія; (матеріальне або моральне) заохочення.

gratifikaci/o див. gratifiko.

gratiol/o бот. авран [Gratiola]; oficin/a ~o авран лікарський [G. officinalis] (син. gracoherbo).

*gratul/i vt поздоровляти; mi ~as vin pro la sukceso поздоровляю вас з успіхом; ~o поздоровлення; ~a вітальний; ~a letero вітальний лист; адрес.

Graŭbind/o = Grizono.

graŭl||i vn гарчати, ричати; ~o гарчання, ричання.

graŭvak/o мін. граувака.

*grav||a важливий, значний, значущий, серйозний, поважний; ~а dokumento важливий документ; ~а decido важливе рішення; ~a persono поважна особа/персона; nenio ~a! нічого страшного! ~aĵ/o важлива річ, поважна справа; ~e важливо, серйозно, поважно; ~e vundita серйозно поранений; ~i vn мати значення; бути важливим; ne ~as! неважно!, пусте!, дурниця!; tio ne gravas це не має значення/ваги, це не важливо; ~ig/i надавати vt значення/важливості/значущості, робити важливим/значущим; ~ec/o важливість, значущість, серйозність; ~eg/a надзвичайно важливий, вирішальний; ~ul/o поважна особа, поважний чин.

grav/aspekt/a cерйозний; поважний, з поважним виглядом, з поважним виразом, з поважною міною.

grav/mien/a cерйозний; поважний, з поважним виглядом, з поважним виразом, з поважною міною.

*graved||a вагітна; esti ~a de tri monatoj бути вагітною три місяці; ~a bovino тільна корова; ~a ĉevalino жеребна кобила; ~a kaprino, katino кітна коза, кішка; ~a ŝafino суягна вівця; ~a porkino поросна льоха; ~a hundino, vulpino, lupino щінна собака, вовчиця, лисиця; ~ec/o вагітність; заст. тяж; ~ig/i vt зробити вагітною, запліднити; ~iĝ/i завагітніти, зайти в тяж; ◊ monto ~iĝis, muso naskiĝis гора породила мишу; ~ul/in/o вагітна жінка.

gravel||o жорства, ґравій, щебінь; галечник; ~i vt ґравіювати, покривати ґравієм, посипати ґравієм.

gravel/fos/ej/o ґравійний кар’єр.

graveti/o археол. граветська культура.

gravimetri/o хім. гравіметрія.

graviol||o бот. 1. анона колюча (дерево) [Annona miricata]; 2. ягода анони колючої, сметанне яблуко; ~uj/o, = graviolo 1;

graviol/arb/o = graviolo 1;

graviol/ber/o = ~o 2.

gravit||i vn фіз. тяжіти; ~o тяжіння, сила тяжіння, ґравітація; ~a гравітаційний.

gravit/o/centr/o центр тяжіння.

gravit/o/konstant/o фіз. ґравітаційна стала, стала всесвітнього тяжіння.

gravit/o/metr||o ґравіметр; ~i/o гравіметрія.

gravit/o/punkt/o = ~ocentro.

gravitaci/o = gravito.

graviton/o фіз. ґравітон.

*gravur||i vt ґравірувати, ґравіювати; ~o, ~ad/o ґравіювання; 2. ґравюра; ~aĵ/o ґравюра; ~il/o різець; ~ist/o ґравер;

gravuriz/il/o ґравірувальний різець (= grifelo).

greb/o зоол. пірникоза (= podicipo); et/a ~o пірникоза мала [P. ruficollis]; griz/vang/a ~o пірникоза сірощока [Podiceps griseigena]; nigr/a/kol/a ~o пірникоза чорношия [Podiceps nigricollis].

greft||i vt 1. с.-г. щепити, прищеплювати; 2. мед. пересаджувати; ~o 1. с.-г. щеплення; 2. мед. пересадження; ~aĵ/o прищепа, щепа; ~baz/o с.-г. підщепа; en~iĝ/i прищеплюватися, вростатися; ~il/o прищеплювальний ніж.

greg||o стадо, череда, отара; ~o da brutoj стадо худоби; ~a стадний; ~a instinkto стадний інстинкт; ~ej/o пасовище; загорода, кошара;

gregarin/o|j зоол.грегарини [підклас Gregarina].

Gregor/o Григір, Григорій (імена).

Gregori||o Григорій; (g)~a григоріанський (про календар).

grejhund/o хорт, ґрейхаунд (порода собак).

grejs/o 1. фаянс; 2. мін. піщаник (= sablopetro, sabloŝtono).

*grek||o грек; ~a грецький; (G)~i/o геогр., кр. Греція; ~in/o грекиня; (G)~uj/o, Grekio.

Grek/land/o = Grekio.

grek/katolik/o греко-католик.

*gren||o збіжжя, зерно, хліб; turk/a ~o = maizo; ~a зерновий, хлібний; *~ej/o хлібна комора; шпихлір; зерносклад; ~er/o зернина, зернятко; ~uj/o засік.

gren/kamp/o нива.

gren/malt/oz/aĵ/o кул. аме (= ameo).

gren/mezur/o мірка (збіжжя).

gren/rikolt/o збір зерна, жнива.

gren/roz/o дикий мак (= papaveto).

gren/stak/o стіг (збіжжя).

gren/vent||aĵ/o полова; ~um/il/o віялка.

*grenad||o військ. ґраната; ~ist/o 1. іст. ґренадер; 2. гранатометник.

grenad/ĵet/il/o  ґранатомет.

grenadil/o бот. страстоцвіт їстівний, гранадила [Passiflora edulis].

grenadir/o див. grenadisto.

grenat/o мін. ґранат.

grenat/kolor/a ґранатового кольору.

Grenland/o = Gronlando.

Grenobl/o геогр., м. Ґренобль.

Grenviĉ/o геогр., м. Ґрінвіч.

gres||o трава (як фураж); ~ej/o лука, луг, пасовище, випас;

Greta Ґрета (ім’я).

Grezijon/o Ґрезійон (місцевість у Франції, відома своїм есперантистським культурним центром).

*gri||o крупа; ~aĵ/o каша.

grif||o 1. міф. ґриф, ґрифон; 2. орн. ґриф.

*grifel||o 1. ґрифель; 2. різець (ґравера); i vt ґравірувати, ґравіювати.

grifon/o ґрифон (порода собак).

*gril||o ент. цвіркун [Gryllus]; ~ed/oj цвіркунові [родина Gryllidae].

gril/bird/o орн. кобилочка (= lokustelo).

*grimac||o ґримаса; ~о de doloro ґримаса болю; ~i vn ґримасувати, кривитися, кривлятися; ~ul/o розм. кривляка.

*grimp||i vn підніматися, підійматися, сходити; дертися, видиратися; вилізати; бот. витися; ~a бот. чіпкий, лазячий (про рослину); ~a planto чіпка (або лазяча) рослина (син. ~oplanto); ~ant/o, ~ist/o альпініст, скелелаз;

grimp/o/plant/o чіпка (або лазяча) рослина (син. grimpa planto).

*grinc||i vn скреготати, скреготіти, скрипіти; ~ig/i vt: ~igi la dentojn скреготіти зубами; ~o, ~ad/o скрегіт, скреготання, скреготіння, скреготня.

grindeli/o бот. гринделія [Grindelia].

griot/o бот. кисла вишня.

*grip||o мед. грип, інфлюенца; ~a грипозний; ~ul/o хворий на грип.

griv/o/j кул. шкварки.

grivn/oEU 1. гривня; 2. іст. гривна (нашийна прикраса).

*griz||a сірий; сивий; ◊ ~a barbo saĝon ne ~as і з сивою бородою не все розум приходить; ~aj haroj сиве волосся; ~а tago похмурий день; ~aĵ/o сивина; ~ig/i vt робити сивим, сріблити, призводити до посивіння; ~iĝ/i сивіти; ~ul/o 1. сивоволосий (ім.); 2. тварина сірої масті.

griz/barb||a сивобородий; ~ul/o сивобородий (у знач. ім.), сивий бородань.

griz/flav/a сіро-жовтий.

griz/fok/o зоол. тев’як (= haliĥero).

griz/har||a сивоволосий; ~ul/o сивий чоловік, сивак.

grizajl/o мист. ґризайль.

Grizeld/a літ. Ґрізельда.

Grizon/o геогр. Ґраубюнден (швейцарський кантон).

grizu/o рудниковий газ, метан.

groc||o ґрос (одиниця числення, = 12 дюжинам); ~ist/o оптовий торговець, оптовик.

Groenland/o = Gronlando.

*grog/o ґроґ (напій).

grond/i = grundi.

Gronland/o геогр., о-в Ґренландія.

grop||o 1. круп (задня частина коня, вола, птаха і т.п.); 2. арх. частина даху над фронтоном.

grop/tegment/o чотирисхилий дах.

*gros||o бот. 1. аґрус (= dorna ribo) (кущ); 2 аґрус (ягода); ~uj/o, аґрус, кущ аґрусу (=  ~o 1).

gros/arbust/o аґрус, кущ аґрусу (= groso 1).

gros/ber/o = groso 2.

grosulari||o бот., заст. 1. порічки; 2. аґрус [Grossularium]; ~ac/o/j аґрусові [родина Grossulariaceae].

*groŝ||o гріш (грошова одиниця); копійка, шаг; ~a копійчаний, перен. мізерний.

gro/mon/o гріш.

gro/o/skrap/a скнарий.

*grot/o ґрот, печера.

*grotesk||a ґротескний, вигадливий, забавний; ~o ґротеск.

Grozn/o геогр. Ґрозний (столиця Чечні).

*gru||o 1. орн. журавель [Grus]; 2. журавель (при криниці); 3. тех. підйомний кран (= argano).

gru/doli/o тех. каретка з підйомною платформою.

gru/form/a/j орн. журавлеподібні [ряд Gruiformes].

grujer/o швейцарський сир.

grum/o ґрум (хлопчик-лакей; слуга, який супроводить хазяїна у його поїздці верхи чи в екіпажі).

*grumbl||i vn бурчати; воркотати, вуркотати; ~ad/o бурчання, вуркотання, вуркотіння; ~em/a буркотливий, воркотливий, вуркотливий.

grumel||o грудка; згусток; ~iĝ/i зсідатися, скипатися (про молоко, кров).

grumiksam||o = grumiŝamo.

*grund||o 1. у різн. знач. ґрунт, 2. ґрунт, земля; argila ~о глинистий ґрунт; fekunda ~о родючий ґрунт; 3. ділянка; місцевість; майданчик, поле; 4. дно (= fundo); днище; основа; 5. фон (= fono); ~a ґрунтовий; ґрунтовний; ~i vn мор. сісти на мілину; ~olog/o ґрунтознавець, педолог (син. pedologo); ~olog/i/o ґрунтознавство, педологія (син. pedologio).

grund/genez/o ґрунтоутворення.

grund/heder/o бот. розхідник звичайний (= hedereca glekomo).

grund/pur/ig/o очистка ґрунту.

grund/reform/o земельна реформа.

grund/o/scienc/o ґрунтознавство.

grunt||i vn хрюкати.

grunt/o/bov/o зоол. бик кошлатий свійський, як свійський [Bos grunniens].

*grup||o група, гурт; військ. відділення, рій; ~o da studentoj група студентів; galoj/a ~o мат. група Ґалуа; kvocient/a ~o мат. фактор-група; ~a груповий; ~e групою, групами; ~aĉ/o зграя, банда, кліка; ~ej/o місце збору групи; ~et/o групка; жменька; ~ig/i vt групувати; ~iĝ/i групуватися, гуртуватися.

grup/estr/o військ. командир відділення, ройовий (ім.); начальник групи; староста групи;

І gruz||o грузин (= kartvelo); ~a грузинський; (G)~i/o геогр., кр. Грузія (= Kartvelio); ~in/o грузинка; (G)~uj/o = (G)~io.

ІІ*gruz||o II 1. ґравій; 2. мед. камені (у нирках і т.п.); ~i vt устеляти ґравієм, покривати ґравієм; ~ul/o хворий на сечокам’яну хворобу;

gruz/mal/san||o мед. літіаз, кам’яна хвороба (= litiazo); камені (у нирках і т.п.); ~ul/o = gruzulo.