A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e h i l n o r u ŭ v

go/o ґо (японська настільна гра).

gobang/o ґобанґо (дошка для гри в ґо).

gobelіn/o ґобелен.

*gobi/o іхт. пічкур [Gobio].

Gobi/o геогр., пустеля Ґобі.

gobius||o іхт. бичок [Gobius]; ~ed/o/j бичкові [родина Gobiidae]; ~oid/o/j бичковидні [підряд Gobioides].

Godfred/o Ґодфред (ім’я).

goelet/o мор. го(е)лет; шхуна (= skuno).

Goet/o Ґете (німецький поет).

goetit/o мін. ґетит.

gofer/o бібл. ґофер (невідома деревина, з якої Ной збудував ковчег).

gofr||i vt тех. ґофрувати; видавлювати рельєфний малюнок; ~ad/o ґофрування; ~il/o кліше для ґофрування.

Gogol/o Гоголь (російський і український письменник).

goj/o ґой (зневажл. слово, яким жиди називають нежидів).

gol||o спорт. ґол; ~i vn забити ґол; ~ej/o ворота; ~ul/o воротар, ґолкіпер.

І*golf||o затока; бухта; ~a: la (G)~a flu/o, (G)~o/flu/o геогр. Ґольфстрім (тепла течія в пн.частині Атлантичного океану).

ІІ golf||o спорт. ґольф; ~i vn грати в ґольф; ~ej/o поле для гри в ґольф.

golf/lud/i vn = golfi.  

golf/pantalon/o галіфе.

Golgot||o, Golgota бібл., г. Голгофа, Голгота; (g)~i vn іти на Голгофу, терпіти страждання і муки.

Golĝ||o Ґольджі (італійський біолог).

golĝ/aparat/o, golĝ/o/korp/o біол. комплекс Ґольджі, апарат Ґольджі, внутрішньоклітинний сітчастий апарат (син. diktiosomaro).

goliard/o іст. ґоліард (бродячий актор); мандрівний дяк, мандрований дяк (в Україні).

Goliat/o бібл. Ґоліаф, Ґоліат; (g)~o ент. голіаф [Goliathus].

Goljat/o = Goliato.

gomb/o бот. бамія [Abelmoschus esculentus].

gomenol||o фарм. гоменол (антисептична есенція).

gomenol/arb/o бот.мелалеука п’ятинервна (= naŭlo).

gomfren/o бот. гомфрена [Gomphrena].

Gomor/o, Gomora бібл., м. Гоморра.

gon- частина тех. слів зі знач. “кут”.

gonad||o фізіол., анат. гонада.

gonad/o/stimulin/o фізіол. гонадотропний гормон, гонадотропін.

gonartrit/o мед. гоніт, гонартрит, запалення колінного суглоба.

*gondol||o ґондола; ~ist/o гондольєр.

Gondvan/o геол. Гондвана (величезний материк, що існував протягом більшої частини палеозою і на початку мезозою в Пд. півкулі).

gonfalon/o іст. гонфалоньєр.

gong||o ґонґ; ~i vn вдаряти в ґонґ.

Gongor||o (Луїс де) Ґонґора (-і-Арґоте) (іспанський поет); (g)~ism/o літ. ґонґоризм.

gonidi/o бот. гонідія.

goniometr||o тех. гоніометр, кутомір; ~a гоніометричний; ~i vn визначати напрямок; ~i/o гоніометрія.

gonokok/o бакт. гонокок [Neisseria gonorrheoae]; ~oz/o мед. гонококоз.

gonokok/emi/o мед. гонококемія.

gonore/o мед. гонорея, трипер.

Gontran/o Ґонтран (ім’я)

Gonzag/o Ґонсаґо (ім’я)

gopak/oEU гопак (танець).

gordi||o зоол. волосатик, волос [Gordius]; ~ul/o/j водяні волоси, волосатики [тип Nematomorpha, син. Gordiacea] (cин. harvermoj).

Gordi||o іст. Гордій; ~a: ◊~a nodo гордіїв вузол.

Gorgi/o Горгій (давньогрецький софіст).

Gorgon/o міф. Горгона (у старогрецькій міфології кожна з трьох богинь зі зміями замість волосся, погляд якої спричиняв окам’яніння).

*gorĝ||o горло, гортань; шийка (пляшки); monta ~о ущелина; ◊ tralavi la ~on промити горло; ~a горловий, гортанний; ~a konsonanto лінґв. гутуральний (або задньоязичний, задньопіднебінний) приголосний (= guturalo).

gorĝ/fund/o анат. глотка.

gorĝ/o/prem/i vn 1. cтискати/здавлювати горло; 2. душити, задушити.

*goril/o зоол. горила [Gorilla gorilla]; eben/aĵ/a ~o горила західна берегова/рівнинна [G. gorilla gorilla]; mont/a ~o горила східна гірська [G. gorilla beringei].

gosipi/o бот. бавовник [Gossypium].

gospel/o рел., муз. ґоспел, ґоспл (жанр духовного співу американських негрів).

got||o іст. ґот; ~a 1. ґотський; 2. див. gotika.

Gotam/o рел. Гаутама, Готама (прізвище Будди).

*gotik||a арх. ґотичний; ~а tiparo ґотичний шрифт.