A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a d e h i l n o r u ŭ v

*ge- I. преф. для позначення осіб обох статей: ~patroj батьки; ~fratoj брати і сестри; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a спільний; парний; для обох статей; ~ig/i vt парувати; ~iĝ/і паруватися; ~um/i vn розм. займатися сексом; ~sinjor/oj! панове і пані!

ge/am/ant/oj закохані (ім.), закохана пара.

geastr/o бот. зірочник [Geastrum].

ge/av/oj дід і баба, дідусь і бабуся.

ge/bo/frat/oj свояки.

ge/dorm/i vn фам. займатися любощами в ліжку, любитися в ліжку.

*ge/edz||o/j подружжя, чоловік і жінка; ~iĝ/і одружитися, побратися; ~iĝ/o одруження, шлюб; atesto pri ~iĝo свідоцтво про одруження.

*ge/fianĉ/o/j наречений і наречена, наречені.

ge/fil/o/j діти, син і дочка, сини та дочки.

gefire/o/j зоол. гефіреї [тип Gephyrea].

ge/frat/o/j брат і сестра, брати і сестри.

ge/fraŭl/o/j парубки і дівчата.

gehen/o геєна, пекло.

gej||o розм. ґей, гомосексуаліст; ~a призначений для ґеїв; ~in/o лесбіянка.

gejser/o геол. гейзер.

gejŝ/o гейша.

gek/o зоол. гекон [Gecko].

gel/o поет. мороз (= frosto).

gelat/o = 1. = glaciaĵo; 2. = ĝelo.

*gelaten/o хім. желатин; ~aĵ/o желе.

geloz/o хім. агар-агар.

*gem/o ґема, дорогоцінний камінь; ~isto гранувальник (дорогоцінних каменів).

gemut/a затишний, домашній; задушевний, привітний, добродушний.

I gen||o біол. ген; regul/ig/a ~o ген-реґулятор; struktur/a ~o структурний ген; super/reg/a ~o домінантний ген; ~ar/o гени, сукупність генів;

II -gen- мед., тех. суф. зі знач. “що породжує, викликає, спричиняє”, н-д, kancero~a канцерогенний, ракотворний. 

*gencian||o бот. тирлич, терлич [Gentiana]; flav/a ~o тирлич жовтий [G. lutea]; printemp/a ~o тирлич весняний [G. verna]; ~ac/o/j тирличеві [родина Gentianaceae]; ~al/oj тирличецвіті [порядок Gentianales].

*genealog||o генеалог; ~i/o генеалогія, родовід; ~i/a генеалогічний, родовідний; ~i/a arbo, ~i/a nomaro генеалогічне дерево.

gener||i vt 1. біол. породжувати, плодити, давати потомство; 2. фіз. породжувати, утворювати, ґенерувати (електричні коливання і т. п.); 3. мат. виводити (=estigi); ~ant/o мат. похідна (= estiganto); ~a ґенеративний, дітородний; ~aj organoj ґенеративні органи; ~o, ~ad/o 1. розплоджування, розмноження, розплід; 2. утворення, ґенерування; виробництво; 3. (тк. ~o) = gento; ~ema плодовитий; ~il/o 1. фам. дітородний орган; 2. ел. ґенератор;

gener/i/pov/a здатний плодити.

*generaci||o покоління, ґенерація; потомство; ~ar/o генеалогія, родовід.

*general||o ґенерал; ~a ґенеральський; ~ar/o генералітет.

general-leŭtenant/o ґенерал-лейтенант;

generalisim/o ґенералісимус (= ĉefgeneralo).

generator/o ел. ґенератор; indukt/elektr/a ~o індуктор; kontinu/polus/a ~o ґенератор постійного струму; magnet/elektr/a ~o електромагнітний ґенератор, індуктор; магнето; sinkron/a ~o синхроґенератор.

genetik||o біол. генетика; ~a генетичний; ~ist/o генетик.

genez||o генезис, генеза, походження; ~a генетичний.

Genez/o рел. Буття (книга Біблії).  

*geni||o 1. дух, ґеній; 2. ґеній (талановита людина); ~a ґеніальний; ~aĵ/o ґеніальний твір; ґеніальна річ; ґеніальна ідея; і т.п.; ~ec/o ґеніальність.

*genist/o бот. дрік [Genista]; al/a ~o віничничок крилатий [Genista sagitalis]; tinktur/a ~o дрік красильний [G. tinctoria].

*genitiv/o лінґв. родовий відмінок, ґенітив.

genocid/o юр. геноцид.

genom/o біол. геном.

*genot/o зоол. генета [Genetta].

genotip/o біол. генотип.

Genoveva див.Ĝenoveva.

genr||o у різн. знач. рід; ~a родовий; vir/a, in/a, neŭtr/a ~o лінґв. чоловічий, жіночий, середній рід.

*gent||o 1. рід, плем’я; 2. = nacio.

gent/o/nom/o родове ім’я.

gent/o/patr/o прям., перен. родоначальник.

Gent/o геогр., м. Ґент.

gentian/o = gentiano.

*genu||o анат., тех. коліно; fali sur la ~ojn падати на коліна; fleksi la ~ojn cхиляти коліна, преклоняти коліна, ставати/опускатися на коліна; ~a колінний; ~e навколішки, на колінах; ~i vn стояти навколішки, на колінах; діал. клячати; ~ig/i ставити на коліна; ~iĝ/i клякати, клякнути.

genu/fleks/i vn cхиляти коліна, преклоняти коліна, ставати/опускатися на коліна.

genu/kav/o підколінна ямка.

genu/sid/e сидячи на колінах.

genu/tub/o коліно (труба).

geoгео…

geobotanik/o геоботаніка.

geocentr/a астр. геоцентричний.

geod/о геол. жеода (порожнеча в гірській породі).

*geodezi||o геодезія; ~a геодезичний; ~ist/o геодезист.

geodinamik/o геол. динамічна геологія (син. dinamika geologio).

geofagi/o мед. геофагія.

geofizik||o геофізика; ~a геофізичний; ~ist/o геофізик.

geofon/o геол. геофон (прилад для реєстрації звукових хвиль у верхніх шарах земної кори).

geognozi/o геогнозія (стара назва геодезії).

*geograf||o географ; *~i/o географія; ~i/a географічний.

geoid/o геод. геоїд.

geokemi/o геохімія.

geokronologi/o геол. геохронологія.

*geolog||o геолог; ~i/o геологія; ~і/a геологічний; ~і/ist/o див. geologo.

geomanci/o рел. геомантія, ворожіння з розкиданої землі.

*geometr/o 1. геометр; 2. ент., заст. п’ядун [Geometra]; 3. землемір; *~i/o геометрія; analitik/a ~i/o аналітична геометрія; eben/a ~o планіметрія; pri/skrib/a ~i/o нарисна геометрія; spac/a ~o стереометрія; ~і/a геометричний; ~ist/o див. geometro; ~ed/o/j ент. п’ядунові [родина Geometridae].

geomorfologi/o геол. геоморфологія.

geopolitik/o геополітика.

georg/o див. kartvelo.

*Georg||o Георгій, Юрій, Жорж, ~a, ~et/a Жоржетта (імена); ~urb/o геогр. Джорджтаун (столиця Ґайани).

Georgi||o геогр. 1. Джорджія (один із американських штатів); 2. див. Gruzujo.

georgik/o/j літ. георгіки.

georgin/o бот., заст. жоржина (= dalio).

geosinklinal/o геод. геосинкліналь.

geoteknik/o геотехніка.

geoterm||o геол. глибинне тепло земної кори; ~a геотермічний; ~ism/o геоенергетика; ~ik/o геотермія, геотерміка.

geotropism/o бот. геотропізм.

geotrup||o ент. гнойовик [Geotrupes] (син. sterkoskarabo); ~ed/o/j пластинчастовусі [родина Geotrupidae].

gepard/o зоол. гепард [Acinonix jubatus] (cин. ĉasleopardo).

І ger/o бібл. ґера (=0,6 г).

ІІ ger||i vt буд. стикувати впоперек (під кутом 45º); ~o стик.

*gerani||o бот. герань, журавець [Geranium]; ~ac/o/j геранієві [родина Geraniaceae]; ~al/o/j геранієцвіті [порядок Geraniales]; ~ol/o хім. гераніол.

Gerard/o Жерар (ім’я).

gerber/o бот. гербера [Gerbera].

gerbil/o зоол. карликова піщанка [Gerbillus].

Gerda Ґерда (ім’я).

geriatr|o мед. геріатр; ~i/o геріатрія (галузь медицини, що вивчає хвороби людей похилого і старечого віку); ~a геріатричний.

geril||o партизанська війна, ґерилья, ґверилья; ~an/o ґерильяс, ґверильяс, партизан.

Gerion/o міф. Геріон (велетень з трьома тулубами, якого вбив Геракл).

geris/o ент. водомірка [Gerris] (син. akvokura cimo).

gerlen/o мор. потрійний канат.

*german||o німець; ~a німецький; ~ig/i vt онімечувати; германізувати; ~ism/o лінґв. германізм; ~ist/o германіст; (G)~i/o геогр., кр. Німеччина; ~in/o німкеня; (G)uj/o = (G)~io.

german/lingv||a німецькомовний; ~i/o німецькомовна територія, німецькомовний реґіон.

German/o Герман (ім’я). 

germani||o хім. германій; ~at/o германат.

Germanik/o іст. Ґерманік (прізвисько римського консула і полководця Тиберія Друза).

Gernezej/o геогр. острів Ґернсі.

Geront/o Ґеронт (ім’я).

gerontokrati/o іст. геронтократія (принцип управління, за якого влада належить старійшинам).

gerontolog||o геронтолог; ~i/o геронтологія (наука про причини і закономірності процесу старіння людини).

GertrudҐертруда (ім’я).

*gerundi/o лінґв. 1. ґерундій; 2. дієприслівник.

gerundiv/o лінґв. ґерундив.

Gervaz/o Гервасій (ім’я).

*gest||o жест; fari ~ojn робити жести, жестикулювати; ~a жестикуляційний; ~a lingvo мова жестів; ~e жестом, жестами; ~i vn жестикулювати; ~ad/o жестикуляція.

gest/o/lingv/o мова жестів.

gestap/o іст. ґестапо.

get/o, gett/o ґетто.

geta/o/j ґета (японськi босоніжки на дерев’яній підошві).

Getsemane, Getseman/o бібл. Ґетсиманія, Сад Ґетсиманський.

geum/o бот. ґравілат [Geum].

geŭz/o іст. ґез (у період Нідерландської буржуазної революції 16 ст. опозиційний до іспанського уряду дворянин).