A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i j o u

*ĉe І. прийм. у, в, при, за, біля, коло, на; sidi ~ tablo сидіти за столом; sidi ~ fajro сидіти біля вогню; loĝi ~ la gepatroj жити в батьків; ~ la sunsubiro при заході сонця; ~ lia alveno при його приході; ~ fermitaj fenestroj при зачинених вікнах; esti ~ ies flanko бути на чийомусь боці; konduki ~ la nazo водити за ніс; havi sukcesojn ~ la virinoj мати успіхи у жінок; ІІ. преф. зі знач. даного прийм. при- : ~esti бути присутнім, havi ion ~mane мати щось під руками, ~brusto пазуха.

Ĉe/o Че (відомий учитель есперанто, що навчав прямим методом).

ĉe/brust/o пазуха.

ĉeĉen||o чеченець; ~a чеченський; (Ĉ)~i/o геогр. Чечня (автономна республіка в Росії); ~in/o чеченка.

ĉe/est||i vn бути/знаходитися поруч, бути присутнім; ~o присутність, участь; ~ant/ar/o збірн. присутні (ім.), учасники.

*ĉef- I. преф. зі знач. 1. почесної вищості певної особи, часто з правом рішення: ~anĝelo архангел, ~episkopo архієпископ, ~redaktoro головний редактор, ~pastro верховний жрець, ~serĝento старший сержант; 2. що дані предмет, справа є важливішими, ніж інші: ~manĝo головна страва, ~preĝejo кафедральний собор, ~urbo столиця і т.ін.; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a головний, старший, вищий; основний; ведучий; вирішальний; ~o 1. вождь, глава; 2. начальник, шеф; завідувач; ~i vn першенствувати, старшувати; очолювати; ~e головним чином; головно; особливо, передусім; ~aĵ/o головне, найголовніше (у знач. ім.); la ~aĵo estas tio, ke… найголовніше в тому, що..;~ul/o головна особа, перша особа; mal~a, ne~a неголовний, другорядний; побічний, додатковий, допоміжний.

ĉef/admiral/o іст. ґрос-адмірал.

ĉef/anĝel/o архангел.

ĉef/arb/ar/ist/o лісничий.

ĉef/direkt/o головний напрямок.

ĉef/duk/o, ерцгерцоґ, архікнязь, великий князь.

*ĉef/episkop/o архієпископ.

ĉef/etaĝ/o бельетаж.

ĉef/general/o ґенералісимус.

ĉef/instru/ist/o старший учитель/викладач.

ĉeĥ||o чех; ~a чеський; (Ĉ)~i/o геогр., кр. Чехія; ~in/o чешка; (Ĉ)~uj/o = (Ĉ)~io; (Ĉ)~o/slovak/i/o іст. Чехословаччина.

*ĉek||o чек; ~ar/o, ~libr/o чекова книжка.

*ĉel||o 1. біол. клітина; 2. комірка (у стільниках); 3. осередок (первинна організація); 4. комірчина; 5. карцер; камера (у в’язниці); келія (у монастирі); 6. клітка (на шахівниці), клітинка (в узорі і т.п.); 7. тех. коробка; камера; відсік; 7. фіз. елемент; ~a клітинний; картатий; ~ar/o 1. стільник; 2. мережа (організацій); ~et/o альвеола (= alveolo); ~olog/i/o цитологія (= citologio).

ĉel/afin/a біол., мед. цитотропний.

ĉel/emajl/o = klozoneo.

ĉel/enov/ad/o політ. підривна діяльність.

cel/membran/o біологічна мембрана, цитомембрана.

ĉel/muk/o біол. протоплазма (= protoplasmo).

ĉel/mur/o біол. стінка клітини.

ĉel/nukle/o біол. клітинне ядро (= nukleo 1).

ĉel/plasm/o біол. цитоплазма (син. citoplasmo).

ĉel/vetur/il/o машина для перевезення в’язнів, поліцейський фурґон, “чорний ворон”.

ĉeleo археол. шельська культура.

ĉement||o 1. анат. зубний цемент; 2. тех. цементуючий порошок; ~i vt тех. цементувати (сталь); ~ad/o тех. цементація.

*ĉemiz/o сорочка; ~et/o сорочечка, сорочина; сорочка з короткими рукавами.

*ĉen||o 1. прям., перен. ланцюг, ланцюжок; 2. пасмо (гірське); 3. перен. ряд, низка; 4. військ. ланцюг, цеп; ~et/o ланцюжок; ~uj/o кожух ланцюга (у велосипеді); ~i vt 1. посадити (або причепити) на ланцюг; 2. перен. скувати; ~er/o ланка (ланцюга).

ĉen/bend||a: ~a traktoro гусеничний трактор.

ĉen/frakci/o мат. ланцюговий дріб.

ĉen/fum/ant/o запеклий курець.

ĉen/kant/aĵ/o муз. канон без супроводу.

ĉen/labor/i vn працювати за конвеєром.

ĉen/leter/o ланцюжковий лист.

ĉen/lini/o ланцюгова лінія.

ĉen/magazen/o торговий ряд.

ĉen/pont/o ланцюговий міст.

ĉen/rad/o тех. зірочка, ланцюгове зубчасте колесо.

ĉen/reakci/o хім. ланцюгова реакція.

ĉen/ring/o = ĉenero.

ĉen/seg/il/o ланцюгова пила.

ĉen/silici/at/o хім. силікат із тетраедрами, з’єднаними в ланцюг.

ĉen/stabl/o тех. конвеєр.

ĉen/transmisi/o тех. ланцюгова передача.

Ĉengdu/o геогр., м. Ченду.

ĉenil/o синель; позумент; узорна тасьма; галун.

ĉenton/o літ. компіляція, клаптиковий твір.

Ĉerburg/o геогр., м. Шербур.

ĉerimoli/o бот. черімоя (дерево і плід) [Annona cherimolia]; ~uj/o (анона) черімоя (дерево).

ĉerimol/ber/o черімоя (плід).

*ĉeriz||o вишня (плід); dolĉ/a ~о черешня (син. merizo); ~ej/o вишневий сад; ~uj/o вишня, вишневе дерево; dolĉa ~ujo черешня.

ĉeriz/arb/o вишня, вишневе дерево;

ĉeriz/brando вишнівка, вишняк.

ĉeriz/likvor/o вишнівка, вишняк, вишнева наливка.

ĉeriz/prunus/o вишня звичайна [Prunus cerasus].

ĉerk||o домовина, труна; ~a гробовий, похоронний; ~a tono гробовий тон; ~ist/o трунар; ~uj/o склеп, гробівець;

ĉerk/veturil/il/o катафалк; дроги, похоронний віз.

Ĉerkas/oEU геогр., м. Черкаси.

ĉerkes||o етн. черкес; ~a черкеський; ~in/o черкеска.

Ĉernigiv/o, Ĉernigov/oEU геогр., м. Чернігів.

Ĉernivc/oEU геогр., м. Чернівці.

Ĉernobil/o геогр., м. Чорнобиль.

ĉernozi/o чорнозем.

*ĉerp||i vt прям., перен. черпати; витягати; брати, набирати (воду і т.п.) ; ~і sitelon da akvo набрати відро води; ~il/o черпак; коряк; ополоник, розливальна ложка.

ĉervonc/o іст. червінець (золота монета, кредитний білет).

*ĉes||i переставати, припинятися; зупинятися; відставати; ~o перерва, припинення; sen ~o без перерви, неспинно; ~ig/i vt припиняти, призупиняти, переривати; ~iĝ/і припинятися; *sen~a безперестанний, безупинний, невпинний.

Ĉestr/o геогр., м. Честер; ~a fromaĝo честер (сорт сиру).

ĉeti/o орн. білочерева очеретянка [Cettia]; mal/long/flug/il/a ~o білочерева очеретянка короткокрила [C. diphone] (син. ugviso).

ĉetnik/o політ. четник (учасник сербського націоналістичного партизанського руху).

ĉetrum/o четрум (розмінна монета Бутану).

ĉeval||o 1. зоол. кінь [Equus caballus]; gimnastika ~o cпорт. кінь (син. boko); 2. шах. кінь; 3. тех. = ~povo; Troj/a ~o див. Trojo; ~a кінський, конячий; ~aĉ/o шкапа; ~aĵ/o конина, конятина, кінське м’ясо; ~ej/o конюшня; ~et/o 1. конячка; поні (= poneo); 2. перен. коник; ~id/o коненя, лоша; ~in/o кобила; ~ist/o конюх; ĉeval/blek/i vn іржати; ĉeval/bred/ad/o кіннозаводство; ĉeval/fort/o тех. кінська сила; ĉeval/har/o кінський волос (син. krino); ~ir/o шах. хід конем; ceval/kaŝtan||o інський) каштан (плід); ~uj/o, = ĉeval/kaŝtan/arb/o.

ĉeval/kaŝtan/arb/o бот. гіркокаштан; каштан (народна назва); ĉeval/konkurs||o кінні змагання; ~ej/o іподром.

ĉeval/kovr/il/o попона.

ĉeval/pied/o бот. підбіл, мати-й-мачуха (= tusilago).

ĉeval/pov/o тех. кінська сила.

ĉeval/stal/o конюшня, стайня.

ĉeval/ŝanĝ||o зміна коней; ~ej/o іст. поштова станція.

ĉeval/tri/o трійка (коней).

ĉeval/vet/kur/o/j скачки.

ĉeval/vir/o заст. 1. = centaŭro; 2. = virĉevalo.

ĉeval/vost/o анат. власні спинні пучки (нервів).

ĉeval/zon/o попруга.

*ĉevron||o буд. кроква; ~ar/o ферма.

Ĉeviot||a: ~a mont/ar/o геогр. Шевйотські гори; (ĉ)~o 1. с.-г. шевйот (порода овець); 2. текст. шевйот.