A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e g i o u

*ci ти (вжив. перев. у фамільярному або зневажливому звертанні); *~a твій; diri ~ al iu казати до кого-н. “ти”; diri ~ unu al la alia (або reciprike) звертатися один до одного на “ти”; ~um/i vn тикати, звертатися на “ти”, бути на “ти”.

ci/dir/i vn тикати, звертатися на “ти”, бути на “ти”.

cian||o I. хім. ціан; ~a ціановий; ~(at)a acido ціанова кислота; at/o сіль ціанової кислоти; ~id/a: ~ida acido ціанистоводнева (або синильна) кислота; ~id/o ціанід, сіль ціанистоводневої (або синильної) кислоти; metila ~id/o метиловий ціанід (син. acetonitrilo, etannitrilo); kalia ~ido ціанистий калій; ~or/ato, ~or/it/o див. oro; II. ~ біол., мед. ціан- (преф., що вказує на синій колір); ~oz/o мед. ціаноз, синюха.

cian/o/bakteri/oj бакт. синьо-зелені бактерії.

cian/(o)fit/oj бакт. ціанобактерії (= cianobakterioj).

ciane/o зоол. ціанея [Cyanea] (син. brulmeduzo).

cianhidrin/o хім. ціангідрин.

сiankobalamin/o біол., фарм. ціанкобаламін, вітамін В12.

cianur||o хім., скор. ціанурова кислота;(у складних словах); ~at/a acid/o ціанурова кислота.

Cibelміф. Кібела (богиня фрігійського походження, мати богів; її культ був тж у ст. греків та римлян).

cibernetik||o = kibernetiko.

cibet||o 1. = zibeto; 2. цибетин (речовина, що вживається в парфумерії); ~kat/o = zibeto.

cibori/o церк. киворій, дароносиця.

cic||o  сосок, розм. цицька, циця (= mampinto); ~oid/a cосочковий; ~um/o соска.

cicer/o друк. цицеро.

cicerbit/o бот. цицербіта [Cicerbita].

Ciceron/o Ціцерон (ім’я, м.ін. відомого староримського оратора).

cicindel/o ент. скакун [Cicindela].

Cid/o іст. Сід, Сід Кампеадор (іспанський лицар, який прославився у війні з маврами).

cidar/o іст. кидар (діадема перських царів і єврейських первосвящеників); царський вінець.

Cidon/o іст., м. Сидон.

*cidoni||o 1. бот.(дерево) айва [Cydonia]; 2. айва (плід) ~uj/o айва.

cidoni/arb/o = cidonio 1.

cidoni/ber/o = cidonio 2.

*cidr/o сидр (cин. pomvino).

*cifer||o цифра; arabaj, romanaj/romiaj ~oj арабські, римські цифри; ~a цифровий; ~aj donitaĵoj цифрові дані; ~i vt розм. рахувати; ~ec/a цифровий (про устаткування); ~ec/ig/i vt інформ. переводити аналогові сиґнали в цифрові (= bitigi); ~ec/ig/il/o інформ. аналого-цифровий перетворювач/конвертор, АЦП (= bitigilo); ~i vt підраховувати;

cifer/disk/o диск телефонного апаратa.

*cifer/plat/o циферблат.

cifoskolioz/o мед. кіфосколіоз.

cifoz/o мед. кіфоз, горбатість.

*cigan||o циган; ~a циганський; ~a tendaro циганський табір; ~id/o циганча; ~in/o циганка.

*cigar||o сиґара; *~ej/o 1. cиґарна фабрика; тютюнова фабрика; 2. тютюнова крамниця; ~et/o сиґарета, маленька сиґара; *~ing/o мундштук; ~ist/o сиґарник; *~uj/o сиґарниця;

cigar/stump/o недокурок;

cigar/fabrik/o = cigarejo 1.

cigar/kest/o сиґарниця.

*cigared||o сиґарета; цигарка; ~ing/o мундштук; ~uj/o сиґарниця, портсиґар;

cigared/fabrik/o тютюнова фабрика.

cigared/stump/o недопалок, розм. бичок.

*cign||o орн. лебідь [Cygnus]; ◊ kanto de ~o лебедина пісня; (С)~o астр. Лебідь; ~a лебединий.

сik/i vn віддавати (чим-н.), мати якийсь присмак.

*cikad/o ент. цикада [Cicаda].

cikas||o бот. саговник [Cycas]; ~ac/o/j саговникові, цикадові [родина Cycadaceae]

cikas/o/psid/oj саговники, саговики [клас Cycadopsida].

*cikatr||o рубець; шрам; ~iĝ/i зарубцьовуватися.

*cikl/o 1. у різн. знач. цикл; 2. велосипед; durada ~o двоколісний велосипед (син. biciklo); trirada ~o триколісний велосипед (син. triciklo); ~a циклічний, цикловий; ~oid/o мат. циклоїда; ~oid/a циклоїдальний, циклоїдний.

cikl/o/rak/o стойка для велосипедів/мотоциклів;

Ciklad/o/j геогр., о-ви Кіклади.

cikloalkadien/o хім. циклоалкадієн.

cikloalkan/o хім. циклоалкан.

cikloalken/o хім. циклоалкен.

cikloalkin/o хім. циклоалкін.

ciklamen/o бот. цикламен, альпійська фіалка [Cyclamen].

ciklan/o = cikloalkano.

ciklogir/o = helikoptero.

cikloheksan/o хім. циклогексан.

cikloheksanon/o хем. циклогексанон.

сiklometr/o годометр (прилад, яким вимірюють пройдений шлях).

сiklometri/a мат. циклометричний.

*ciklon||o циклон.

*ciklop||o міф. циклоп (одноокий велетень); ~a циклопічний.

ciklopter/o іхт. пінагор [Cyclopterus].

ciklosporin/o фарм. циклоспорин.

ciklostil||i vt розмножувати (на мімеографі); ~il/o мімеограф, ротатор.

ciklostom/o/j іхт. круглороті, мішкозяброві [клас Cyclostomata].

ciklotimi/o мед. циклотимія.

ciklotron/o фіз. циклотрон.

*cikoni/o орн. лелека [Ciconia]; blank/a ~o лелека білий, чорногуз, бусел, бусол [C. ciconia]; nigr/a ~o~ лелека чорний [C. nigra]; ~a лелечий; ~a nesto лелече гніздо.

cikoni/(o)form/a/j лелекоподібні, голінасті [ряд Ciconiiformes].

*cikori/o бот. цикорій [Cichorium]; amar/a ~o цикорій дикий, петрові батоги [C. intybus].

*cikut/o 1. бот. цикута, віха [Cicuta]; 2. цикута (отруйна речовина, одержувана з цикути); fetor/a ~o = akvo~o; grand/a ~o болиголов плямистий (= makula konio); mal/grand/a ~o собача петрушка (= etuzo).

cili||o бот., зоол. війка; ~ul/o/j війчасті [тип Ciliophora].

ciliar/o анат. війкове тіло.

Cilici/o іст., д-ва Кілікія.

*cilindr||o у різн. знач. циліндр; altprema ~o циліндр високого тиску; basprema ~o циліндр низького тиску; ~a циліндричний; ~a ĉapelo циліндр (головний убір).

cilindr/aks/o = aksono.

cilindr/o/form/a циліндричний, у вигляді циліндра.

cilindr/o/kap/o головка циліндра (= kulaso).

*cim/o 1. ент. клоп, блощиця [Cimex]; akv/o/kur/a ~o водомірка (= geriso); dors/naĝ/a ~o хребтоплав (= notonekto). 2. інформ., жарґ. програмна помилка, "жук".

cimati/o арх. верхня частина карниза (у приміщенні).

*cimbal||o муз. 1. кімвал; 2. (~oj) цимбали; ~ist/o цимбаліст.

cimbalari/o бот. цимбалярія [Cymbalaria].

cimbidi/o бот. цимбідіум [Cymbidium].

cimbopogon/o бот. човнобородник [Cymbopogon].

cimbr/o іст. кімбр, кімвр (представник одного з германських племен).

cimicifug/o бот. клопогін [Cimicifuga].

cimitar/o військ. крива турецька шабля.

*cinabr||o мін. кіновар; ~a кіноварний; яскраво-червоний (син. vermiljona).

*cinam||o кориця; ~uj/o бот. коричне дерево, коричник (= cinamomo); ~at/a acid/o хiм. корична кислота; ~al/o хsм. цинамаль;

cinam/kolor/a кольору кориці, світло-коричневий.

cinamom/o бот. коричник [Cinnamomum]; arom/a ~o, ĉin/a ~o коричне дерево, коричник китайський [C. aromaticum] (син. cinamujo); kamfor/a ~o камфорне дерево, лавр камфорний [C. camphora] (син. kamforarbo); cejlon/a ~o, ver/a ~o коричне дерево, коричник цейлонський [C. verum, син. C. zeylanicum] (син. cinamujo).

cinar/o бот. артишок [Cynara].

cincin/o бот. завиток.

*cindr||o 1. попіл, зола; 2. прах; ~ig/i vt 1. спопеляти, перетворювати в попіл; 2. спалювати труп, кремувати; ~ig/ej/o крематорій; піч для кремування; ~uj/o 1. піддувало, зольник; 2. попільниця; ~ul/in/o попелюшка, замазура, замазуха; (С)~ul/in/o Попелюшка (казковий персонаж).

cindr/o/kest/o тех. зольник.

Cindr/o/merkred/o церк. Попільцева середа, Попілець; перший день Великого посту (у римокатоликів).

cindr/o/petr/o геол. вулканічна порода, вулканічний туф.

cindr/o/urn/o урна для праху.

cinerari/o бот. цинерарія [Cineraria].

сinerari-seneci/o жовтозілля цинерарійове [Senecio cineraria].

cingul/o анат. пояс (кінцівки).

*cinik||a цинічний; ~ec/o цинічність; ~ism/o цинізм; ~ul/o цинік.

cinip||o ент. горіхотворка [Cynips]; ~ed/o/j горіхотворкові [родина Cynipidae].

cinkl||o орн. пронурок [Cinclus]; ~ed/o/j пронуркові [родина Cinclidae].

Cinn/o Цинна (ім’я).

cinocefal/o = paviano.

cinodont/o бот. свинорий [Cynodon].

cinoglos/o бот. чорнокорінь [Cynoglossum].

cinozur/o бот. гребінник [Cynosurus].

cintr||o буд. кружало; опалубка під арку склепіння; ~i vt встановляти кружало, встановляти опалубку під арку склепіння.

сintur/o анат. пояс (= zono).

Cion||o геогр., бібл., г. Сіон; (у широкому знач. ще) Єрусалим; (c)~ism/o політ. сіонізм; (с)~ist/o сіоніст.

cip/o арх. 1. напівколона; 2. надгробок.

ciper||o бот. смикавець [Cyperus]; manĝ/ebl/a ~o смикавець їстівний, чуфа [C. esculentus]; ~ac/o/j осокові [родина Сyperaceae]; ~al/o/j осокоцвіті [порядок Cyperales].

Cipr/o = Kipro.

cipre||o зоол. порцелянка, ципрея [Cypraea].

*cipres/o кипарис (= kupreso).

Ciprian/o Кипріан (ім’я).

ciprin||o іхт. короп [Cyprinus]; ~ed/o/j коропові [родина Cyprinidae].

ciprin/o/form/a/j коропоподібні, кістковоміхурові [ряд Cypriniformes].

cipripedi/o бот. зозулині черевички [Cypripedium].

cipsel/o заст. = apodo.

*cir||o вакса, паста до взуття; ~i vt чистити взуття ваксою, пастувати взуття; ~ist/o чистильник взуття.

Cir/o іст. Кір (перський цар).

Circміф. Кірка, Цирцея (чарівниця, що перетворювала супутників Одіссея на свиней).

circe/o бот. цирцея [Circaea].

Ciren||o геогр., іст., м. Кірена; ~i/o кр. Кіренаїка; (c)~an/o кіренець.

Ciril/o Кирило (ім’я); (c)~a кириличний; (с)~а alfabeto кирилиця.

ciriped/o/j зоол. вусоногі ракоподібні [підклас Cirripedia].

*cirk||o цирк; ~a цирковий.

cirkaet/o орн. змієїд, крачун [Circaetus] (син. serpentaglo).

*cirkel||o циркуль; desegn/ist/a ~o креслярський циркуль; du/nadl/a ~o циркуль-вимірник; ekster/a ~o розмічальний циркуль; risort/a ~o пружинний циркуль; stang/a ~o штанґенциркуль; ~i vt вимірювати циркулем; ~uj/o, готовальня.

cirkel/garnitur/o готовальня.

*cirkl||o 1. коло, круг; (С)~o геогр. полярне коло; la arkta (C)~o північне полярне коло; la antarkta (C)~o південне полярне коло; 2. обід (колеса); oskul/a ~o мат. дотичне коло; ~a круглий.

cirkl/o/form/a круглий.

cirkl/o/rezon/o юр. порочне коло (у доказах).

cirkl/o/salt/o = mortosalto.

ĉef/cirkl/o мат. центральне коло.

cirkonferenc/o = periferio.

*cirkonstanc||o обставина; en/sub certaj ~oj за певних обставин; laŭ ~oj, depende de ~oj залежно від обставин; ~a обставинний; ~a komplemento лінґв. обставина; ~ar/o сукупність обставин, обстановка.

cirkonvalaci/o = ĉirkaŭfortikaĵo.

cirku/o орн. лунь [Circus]; blu/a ~o лунь польовий [C. cyaneus]; griza ~o лунь лучний [C. pygargus]; marĉ/a ~o лунь болотяний, лунь очеретяний [C. aeruginosus]; step/a ~o лунь степовий [C. macrourus].

cirkuit/o див. cirkvito.

*cirkul||i vn 1. циркулювати; рухатися по колу; кружляти; рухатися взад і вперед; обертатися; sango ~as кров циркулює; 2. бути в обігу (про гроші і т. п.); ходити по руках; ~ad/o циркуляція, обіг; рух; vigla ~ado de homoj пожвавлений людський рух; ~ig/i vt пускати в обіг, розповсюджувати.

*cirkuler||o циркуляр; ~a циркулярний; ~a letero циркулярний лист.

cirkumcid||~i vt рел. робити обрізання; ~o обрізання (обряд); ne~it/o бібл. необрізаний (ім.), поганин; ґoй.

*cirkumfleks/o надрядковий діакритичний знак (^).

*cirkvit||o 1. електричне коло; fermita ~о замкнуте коло; ~о de alta tensio коло високої напруги; kurta ~о коротке замикання; 2. радіо контур; anoda ~о анодний контур;

cirkvit/romp/il/o (електричний) переривник.

сirokumulus/o метео перисто-купчаста хмара.

cirostratus/o метео перисто-шарова хмара.

ciroz/o мед. цироз; hepata ~о цироз печінки.

cirsi/o бот. осот [Cirsium].

cirus||o метео периста (або пір’яста) хмара.

cirus/kumulus/o перисто-купчаста хмара.

cis І. прийм. по цей бік (= maltrans); ~a такий, що знаходиться з цього боку; поцейбічний; ~e по цей бік, з цього боку, з цієї сторони; ІІ. преф. з тим же знач.: ~alpa цизальпійський, розташований по цей бік Альп.

cis/alp/a іст. цизальпійський, який лежить по цей бік Альп.

І cist||o анат. циста (міхур, оболонка); urina ~о сечовий міхур; 3. мед. киста; ~it/o мед. цистит.

II cist||o бот. чист [Cistus]; ~ac/o/j чистові [родина Cistaceae].

cistein/o хім. цистеїн.

Cisterci/o іст. Цистерціум (містечко у Франції, в якому був заснований орден цистерціанців); ~an/o рел. цистерціанець, бернардинець.

*cistern||o 1. цистерна; бочка (для душу і т. п.); бак; 2. ставок, басейн, невелика водойма; 3. анат. цистерна.

cistern/kamion/o автоцистерна.

cistern/ŝip/o танкер, наливне судно.

cisticerk||o зоол. цистицерк (личинка цестод); ~oz/o мед. цистицеркоз.

cistin/o хім. цистин.

сistinuri/o мед. цистинурія.

cistocel/o мед. цистоцеле.

cistopterid/o, сistopteris/o бот. пухирник [Cystopteris].

сistoskopi/o мед. цистоскопія.

cistron/o біол. цистрон.

*cit||i vt цитувати, наводити цитати, посилатися на..; ~ad/o цитування; ~aĵ/o цитата; ~il/o/j лапки; ~ind/a вартий цитування; афористичний;

сit/sign/o/j = citiloj.

*citadel/o цитадель, фортеця.

citar/o кіфара (старовинний муз. інструмент).

citat/o = citaĵo.

Citer/o геогр., іст., о-в Кіфера.

citin/o бот. підладанник [Cytinus].

citiz/o бот. зіновать, рокитник [Cytisus].

citоfilakt/o мед. цитофілакт.

citogenetik/o біол. цитогенетика.

citokinin/o бот., хім. цитохінін.

citokrom/o хім. цитохрома.

сitoliz/o біол. цитоліз.

citolog||o біол. цитолог, фахівець з цитології; ~i/o цитологія (наука про будову, розвиток і функції клітин).

citopatologi/o цитопатологія.

citoplasm/o анат. цитоплазма.

citotrop/a мед. цитотропний.

citozin/o біол., хім. цитозин.

І*citr/o цитра (сучасний муз. інструмент).

ІІ citr/o цитр- (скорочення від citruso у складних словах); ~al/o хім. цитраль; ~at/o хім. цитрат, лимоннокисла сіль, сіль лимонної кислоти; ~ata acido лимонна кислота.

citrin/o мін. цитрин.

citrofen/o хім. цитрофен.

citrol/o бот. кавун [Citrullus] (син. akvomelono).

*citron||o бот. лимон, цитрина (плід); verd/a ~o цитрон справжній кислий, лайм (= limeo); ~a лимонний, цитриновий; ~uj/o =  citronarbo,

citron/arbo лимонне дерево (cин. limono);

citron/flav/a лимонний, лимонного кольору. ctron/prem/il/o соковижималка для лимона.

citron/suk/o лимонний сік.

citronel/o бот. човнобородник біловусий [Cymbopogon nardus].

citrus/o бот. цитрус, цитрон [Citrus]; ĉin/a ~o апельсин [C. sinensis] (син. oranĝujo); maksimum/a ~o помпельмус [C. grandis]; paradiz/a ~o грейпфрут [C. × paradisi] (син. grapfruktujo); ret/a ~o мандарин [C. reticulata] (син. mandarinujo).

civet/o зоол. цивета; аfrik/a ~o вівера африканська [Civettictis civetta] (син. civetikto); azi/a ~o вівера азіатська, цибета [Viverra zibetha] (син. zibeto).

civetikt/o зоол. цивета, вівера африканська [Civettictis civetta, син. Viverra c.] (син. afrika civeto).

*civil||a цивільний; ~a juro цивільне право; ~a edziĝo цивільний шлюб; en ~aj vestoj у цивільному одязі/вбранні; ~ist/o цивіліст (фахівець з цивільного права); ~ul/o цивільний (ім.).

*civiliz||i vt цивілізувати; ~(it)a цивілізований; ~o, ~ad/o цивілізація; ~it/ec/o цивілізованість; ne ~it/a нецивілізований.

*civilizaci/o цивілізація; ~a цивілізований.

*civit||o 1. громадськість, суспільство; 2. іст. поліс (місто-держава); ~an/o громадянин; ~an/a: ~ana iniciativo народна ініціатива; ~anaj rajtoj цивільні права; ~an/ec/o громадянство;

cizel||i vt карбувати, чеканити (тж перен.); вибивати, штампувати; ~ad/o карбування, чеканення, штампування (дія); ~aĵ/o карбування, карбівка (візерунок); ~il/o карбівка, чекан (інструмент); ~ist/o карбувальник, чеканник.