A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e h i j l o r u

bi- бі-; дво- (інтернаціональнний преф., що означає ”два”).

biatlon/o спорт. біатлон.

bibi/o ент. комар-товстоніжка [Bibio].

*Bibli||o Біблія, Святе Письмо; ~a біблійний.

bibliofil||o бібліофіл; ~i/o бібліофільство, любов до книг. 

*bibliograf||o бібліограф; ~i/o бібліографія.

bibliomani/o бібліоманія (= libromanio).

*bibliotek||o бібліотека; (por)infana ~o дитяча бібліотека; publika ~o публічна бібліотека; scienca ~o наукова бібліотека; ~ist/o бібліотекар.

biceps/o біцепс.

*bicikl||o велосипед (двоколісний); ~a велосипедний; ~e на велосипеді; ~i vn їхати на велосипеді; ~ist/o велосипедист.

bid||o намистина; ~ar/o намисто.

bide/o біде.

bidens/o = bidento.

bident/o бот. череда [Bidens].

biel/o тех. шатун.

*bien||o маєток; фільварок, землеволодіння; ~ul/o поміщик, дідич;

bien/dom/o поміщицький будинок.

bien/etat/o кадастр.

bien/hav/ant/o = bienposedanto.

bien/mastr/o = bienposedanto.

bien/posed/ant/o поміщик, дідич.

bien/serv/ant/o наймит, батрак.

bienal/o мист. бієнале.

*bier||o пиво; (unu) glaso da ~o склянка пива; hela, malhela ~o світле, темне пиво; ~ej/o пивна, пивний бар; ~ist/o бровар, пивовар; ~um/i vn попивати пиво, насолоджуватися пивом; bier/far||i vt варити пиво; ~ej/o пивоварня, броварня, пивний завод; ~ist/o бровар, пивовар;

bier/gist/o пивні дріжджі.

bier/kruĉ/o пивний кухоль.

bier/trink/ej/o пивна, пивний бар.

bifac/o археол.. двобічно оброблене рубило.

bifaden/a = dudrata.

bifenil/o див. feno II.

bifid||a біол. роздвоєний.

bifid/o/bakteri/o бакт. біфідобактерія.

bifilar/a ел. біфілярний (= dratrefalda).

*bifstek/o біфштекс.

bigami||o бігамія, двошлюбність, двоєженство; ~ul/o двоєженець.

bigarad/o бот. померанець, бігарадія [Citrus aurantium subsp. a.] (син. amara oranĝo).

bigarel/o бот. ранні черешні; мореля (різновид вишні).

bigl/o гончак, гонча (собака).

bignoni||o бот. бігнонія [Bignonia] (син. trumpetfloro); ~ac/o/j бігнонієві [родина Bignoniaceae].

*bigot||o святенник, розм. ханжа; ~a святенницький; ~ec/o святенництво.

Bihar/o геогр. Біхар (один із індійських штатів).

bi/holomorf||a мат. біголоморфний; ~i/o біголоморфія.

biĵuteri/o біжутерія.

bikin/o бікіні (купальний костюм).

bikonkav/a фіз. двовгнутий, двоввігнутий (про лінзу; = dukonkava).

bikonveks/a фіз. двоопуклий, двовипуклий (про лінзу; = dukonveksa).

biks/o бот. бікса [Bixa].

bikŝu/o бхікшу (буддистський монах).

bikvadrat/a мат., маловжив. біквадратний (= kvaragrada).

bil/o 1. фін. цінний папір; 2. білль, законопроект;

bilabial/o лінґв. білабіальний, губно-губний приголосний (син. dulipsono).

Bilaerkv/oEU геогр., м. Біла Церква.

*bilanc||o фін. баланс; ~i vt підбивати баланс, збалансувати; ~o/rest/o залишок на балансі.

*bilard||o 1. більярд; 2. більярдний стіл; ludi ~on грати в більярд; ~i vn грати в більярд; ~ej/o більярдна (ім.).

biliard/baston/o більярдний кий, більярдна палка.

biliard/glob/o більярдна куля.

biliard/salon/o більярдна.

biliard/o/tabl/o більярдний стіл (= ~o 2).

Bilba/o геогр., м. Більбао.

bilbok/o більбоке (гра).

*bild||o картина; зображення; фіґура, образ, ікона; картинка; ілюстрація; klinika ~o мед. клінічна картина; ~a картинний; ~er/o інформ. піксел, піксель; ~ig/i vt (al si) образно уявляти (собі); зображати, зображувати, змальовувати; ~ig/o мат. відображення; інформ. візуалізація.

bild/enigm/o ребус.

bild/flank/o лицьова сторона (на банкнотах, листівці).

bild/o/kadr/o картинна рам(к)а.

bild/kart/o листівка.

bild/libr/o книжка з малюнками/ілюстраціями.

bild/rakont/o комікс (син. komikso).

bild/o/stri/o діафільм.

bild/o/tub/o кінескоп/

Bileam/o бібл. Валаам, Білеам; la azenino de ~o валаамова ослиця.

*bilet||o 1. квиток; iro-revena ~о квиток туди і назад; 2. банкнот; 3. лист, записка; ~ej/o квиткова каса; ~ist/o білетер; квитковий контролер; ~uj/o гаманець;

bilet/aŭtomat/o квитковий автомат.

bilet/giĉet/o квиткова каса, віконце продажу квитків.

bilet/vend/ej/o = biletejo.

sen/bilet/a безквитковий.

bilĝ||o мор. лляло, нижня частина трюму.

bilĝ/akv/o трюмна вода.

bilharzi||o заст. = skistosomo; ~oz/o заст. = skistosomozo.

bilion/o більйон (у США і сучасній Великобританії- мільярд(109), у Європі і в т.ч.  Україні - тисяча мільярдів), 1012).

bil/o/bors/o біржа цінних паперів.

bimetal||a біметалічний (= dumetala); ~ism/o біметалізм (= dumetalismo).

binar/a подвійний; бінарний; інформ. двoїчний (= duuma).

*bind||i vt переплітати (книгу і т. п.); ~ad/o переплітання; ~aĵ/o оправа, палітурка; ~ej/o палітурна майстерня, палітурня; ~il/o інформ. компонувальник, лінкер; ~ist/o палітурник; ~it/a переплетений. bing/o бінґо (азартна гра).

*binokl/o бінокль; prisma ~о призматичний бінокль.

binom/o мат. двочлен, біном.

bio- біо- (початок слів грецького походження, що означає “життя”).

bio/gas/o біогаз.

bio/genez/o біогенез.

bio/geografi/o біогеографія.

bio/industri/o біоіндустрія.

bio/kemi/o біохімія.

bio/klimat/o/log/i/o біокліматологія.

bio/mal/kompon||ad/o екол. біологічний розклад; ~ebl/a біорозчинний.

bio/mikroskop/o біомікроскоп.

bio/koncentr/iĝ/o екол. біоконцентрація.

bio/mas/o біомаса.

bio/material/o/j біоматеріали.

bio/sfer/o біосфера. bio/sintez/o біосинтез.

bio/terapi/o терапія.

bio/tip/o біотип.

biocenoz/o біол. біоценоз.

biocid/o біол. біоцид.

*biograf||o біограф; ~i/o біографія; ~i/a біографічний;

bioimit/a тех. біоімітаційний.

*biolog||o біолог; ~i/o біологія; ~i/a біологічний; mikro~i/o мікробіологія.

biom/o екол. біом, макробіоценоз (син. makrobiocenozo).

biometri/o біол. біометрія.

bionik/o біоніка.

biont||o заст. біонт, живий організм (= vivulo); ~o/log/i/o заст. біонтологія (= biologio).

biopsi/o мед. біопсія.

biotin/o хім. біотин.

biotit/o мін. біотит.

biotop/o екол. біотоп.

biplan/o ав. біплан.

bir||i геод., топ., радіо вести зйомку; визначати місцезнаходження, пеленгувати; ~ad/o визначення місцезнаходження, пеленгація; ~o зйомка, пеленг; ~il/o пеленгатор.

*bird||o птах, рідше птаха, птиця;~o/j птахи [клас Aves]; ~a пташиний; ~a sterkaĵo пташиний послід; ~aĵ/o пташине м’ясо, страва з пташиного м’яса; ~ar/o пташина зграя; ~ej/o пташник, пташня; ~et/o пташка; ~id/o пташеня, пташа; ~ist/in/o птахівниця.

bird/arane/o зоол. павук-птахоїд (= migalo).

bird/aŭgur/ist/o ворожбит, що віщує за рухом птахів.

bird/o/bred(ad)o птахівництво.

bird/o/diven/ist/o = birdaŭguristo.

bird/kapt||il/o сильце, сільце; ~ist/o птахолов.

bird/o/kort/o пташиний двір.

bird/mile/o бот. мишій італійський (= itala setario).

bird/o/perspektiv/e з висоти пташиного польоту.

bird/pied/o бот. серадела (= ornitopodo).

bird/reĝ/o орн. волове очко (= troglodito).

bird/o/ringum(ad)o кільцювання птахів.

bird/o/sem/aĵ/o пташиний корм.

bird/o/tim/ig/il/o опудало.

bird/o/trink/ej/o бот. черсак (= dipsako).

birem/o іст., мор. бірема (антична ґалера з двома рядами весел).

*biret/o шапочка (офіційний головний убір священика, судді, професора і т.п.).

birg/o зоол. краб-злодій [Birgus latro].

*Birm||o геогр., кр. Бірма; (b)~a бірманський; (b)~an/o бірманець; (b)~an/ino бірманка.

Birmingam/o геогр., м. Бірмінгем.

*bis! виг. біс!; ~i vt виступати на біс, бісирувати.

bisak/o сакви, діал. бисаги, бесаги (= dusako).

Bisaŭ/o геогр. Бісау (столиця Ґвінеї-Бісау).

Bisau/gvine/o геогр .Ґвінея-Бісау.

bisekci||i vt мат. ділити на дві рівні частини; ~ant/o бісектриса.

bisin/o текст. равликовий/черепашковий шовк, морський шовк.

Biskaj||o геогр. Біскайя (провінція у Країні Басків); ~a golf/o геогр. Біскайська затока.

biskot/o сухар.

biskutel/o бот. очки [Biscutella].

*biskvit/o бісквіт, сухе печиво; сухар.

*bismut||o хім. бісмут; ~at/o бісмутат; ~ism/o мед. бісмутизм, отруєння бісмутом.

bistort/o бот. гірчак зміїний, ракові шийки, змійовик [Persicaria bistorta, син. Polygonum b.].

bistr/o бістр, темно-коричнева фарба.

*bisturi/o бістурі, хірургічний ніж.

bisulfat/o хім. кислий сульфат, гідросульфат.

bisulfit/o хім. кислий сульфіт, гідросульфіт.

bisus/o біол. бісус (секрет бісусової залози, яка знаходиться у нозі двостулкового молюска).

Biŝkek/o геогр. Бішкек (столиця Киргизстану).

І bit||o мор. пара кнехтів; ~i vt кріпити за кнехт; швартувати.

ІІ bit||o інформ. біт; ~a бітовий; ~ig/i vt переводити аналогові сиґнали в цифрові (син. ciferecigi); ~ig/il/o аналого-цифровий перетворювач/конвертор (АЦП) (син. ciferecigilo).

bit/bild/o інформ. pастр.

bit/ok/o інформ. байт.

biter/o ялівцева настойка.

bitnik/o бітник (представник американського молодіжного руху 50-60 рр. ХХ ст. проти стандартизації особистості).

*bitum||o бітум; ~a 1. бітумний; 2. бітумінозний; ~ec/a бітумоподібний;.~i vt покривати бітумом.

bitum/hav/a бітумінозний.

bitum/oz/a бітумінозний.

biuret/o хім. біурет.

biv/o муз. біва (японський струнний інструмент).

*bivak||o військ. бів(у)ак, привал; ~i vn стояти біваком, зробити привал.

bivel/o = bevelo.

biz/o північний вітер.

Bizanc||o іст., м. Візантій; ~a Imperi/o Візантійська імперія, Візантія.

bizant/o іст. візантійська монета.

Bizanti/o = Bizanco.

bizar||a чудний, дивний, чудернацький, химерний; своєрідний; ~a ideo химерна ідея; ~ec/o химерність, примхливість, своєрідність.

bizon/o зоол. бізон [Bison]; аmerik/a ~o бізон американський [B. bison]; еŭrop/a ~o бізон європейський, зубр [B. bonasus].