A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e h i j l o r u


*b/o 1. 2-а буква есперантського алфавіту; 2. муз. = si.

ba! виг. ба! (вираз сумніву, подиву).

Baal||o іст., бібл. Ваал; ~-Zebul Вельзевул; ~-Zebub Ваал-Зевув.

baba/o баба, паска; ruma ~о ромова баба.

Babel||o бібл. Вавилон; (b)~ism/o багатомовність, різномовність;/

babel/tur/o вавилонська вежа.

*babil||i vn, vt бесідувати, балакати; ~aĉ/i vn, vt розм. теревенити, варнякати, базікати, точити ляси; ~ad/o бесіда, балачка, гутірка, балаканина; ~ej/o інформ. IRC-канал; *~em/a балакучий; говіркий; язикатий; ~(em)ul/o балакун, базіка, торохтій; ~(em)ul/in/o балакуха.

Babilon||o іст., м. Вавилон; ~i/o д-ва Вавилонія.

babirus/o зоол. бабіруса [Babyrussa].

babord||o мор. бакборт, лівий борт; ~an/oj бакбортна вахта (матроси).

babuŝ/o капець, пантофля.

bac! бац! (зауконаслідування)

bac/o батц (стара німецька монета); перен. гріш.

*bacil/o бакт. бацила, паличкоподібна бактерія, паличка; antraksa ~o сибіркова паличка.

baĉ/o = dosiero.

Baden/o геогр., м. Баден-Баден.

badminton/o спорт. бадмінтон.

baf! виг. ба!

Bafin/a: ~a golfo море Баффіна.

bagaĝ||o баґаж; ~a багажний.

bagaĝ/ĉar/et/o баґажний візок.

bagaĝ/depon/ej/o камера схову.

bagaĝ/port/ist/o носильник.

bagaĝ/vagon/o баґажний вагон.

*bagatel||o дрібниця, дріб’язок, дурниця; ~a дріб’язковий, незначний, неістотний; ~aĵ/o дрібничка; ~em/a дріб’язковий; ~ig/i vt недооцінювати, вважати несуттєвим, легковажити, робити з чогось дурницю.

Bagavadgit/o рел., літ. Бхагавадгіта (головне повчання в індуїзмі).

Bagdad/o геогр. Багдад (столиця Іраку).

baget/o кул. французький батон.

bagn/o каторга (син. punlaborejo).

bagr/o = fosmaŝino, dragilo.

Baha||o рел. Бага (засновник багаїзму); (b)~an/o послідовник Баги; (b)~ism/o багаїзм (релігійний рух, що проповідує незалежний пошук істини та єдність людства).

Baham/o/j геогр. Багамські острови.

Bahi/o геогр. Баїя (один із бразильських штатів).

baht/o бат (грошова одиниця Таїланду).

Baĥ/o Бах (прізвище кількох німецьких композиторів).

Bairiki/o геогр. Баїрікі (столиця Кірібаті).

baj… baj… виг. люлі, люлі-люлі (колискова).

bajader/o баядерка.

bajan/o муз. баян.

Bajkal/o геогр., о. Байкал.

*bajonet||o багнет, штик; ~i vt, vn колоти багнетом; іти в штикову атаку.

bajpas/o мед. байпас.

Bajram/o рел. Байрам (мусульманське свято).

Bajron/o Байрон (англійський поет); (b)~ism/o байронізм.

bajt/o інформ. байт.

*bak||i vt пекти; випалювати (цеглу, гончарний посуд); freŝe ~ita pano свіжоспечений хліб; ~ad/o 1. випікання (дія); 2. випал, випалювання (цегли, порцеляни); ~aĵ/o печений виріб, випічка; ~ej/o пекарня; ~iĝ/i пектися; ~ist/o пекар; ~uj/o 1. піч; 2. духовка.

bak/argil/o теракотова глина.

bak/forn/o піч для випікання (хліба, цегли, горшків).

bak/plet/o лист (для випікання).

bak/pulvor/o порошок для печива.

bak/recept/o рецепт випічки.

bakalaŭr||o бакалавр, ~ec/o бакалавріат.

bakarat/o карт. бакара.

bakelit/o хім. бакеліт.

bakgamon/o триктрак (гра).

Bakĥ/o міф. Вакх, Бахус (бог вина); (b)~a вакхічний; (b)~i vn поклонятися Вакху/Бахусу; (b)~an/o, (b)~an/in/o прихильник, прихильниця Вакха/Бахуса; (b)~ant/o жрець Вакха; (b)~ant/in/o вакханка, жриця Вакса.

Вakĥanali/o іст. Вакханалія (свято в античному світі); (b)~o перен. вакханалія, розгульне бенкетування, безтямне пияцтво, оргія.

bakĥ/o/fest/o Вакханалія.

bakŝiŝ/o бакшиш; чайові (у східних країнах, син. ŝmirmono).

*bakteri||o бактерія; ~o/j = eŭ~oj; acet/ig/a/j ~o/j = acet~oj; nitr/oksid/a/j ~o/j азотоокислюючі бактерії; nitrogen/fiks/a/j ~oj азотфіксуючі бактерії; nitrat/redukt/a/j ~o/j, sen/nitrat/ig/a/j ~o/j денітріфікуючі бактерії; ~a бактеріальний, бактерійний, бактеріологічний; ~a milito бактеріологічна війна; ~olog/o бактеріолог; ~olog/i/o бактеріологія.

bakteri/klorofil/o бактеріохлорофіл.

bakteri/o/staz/o бактеріостаз.

baktericid/o бактерицид.

bakteriofaĝ/o бактеріофаг (син. faĝo).

bakterioliz/a мед. бактеріолітичний.

Baktr||o іст., м. Бактра; ~i/o Бактрія (частина Перської імперії); (b)~a: ~ia kamelo двогорбий верблюд.

Baku/o геогр. Баку (столиця Азербайджану).

*bal||o бал; ~ej/o заст. зал для танців, танцювальний зал.

bal/kostum/o бальний костюм/одяг.

bal/pelerin/o манто, накидка.

bal/rob/o бальне плаття.

bal/salon/o зал для танців, бальний зал.

bal/ŝu/o бальне взуття, бальні туфлі. 

*bala||i vt мести, замітати, підмітати; ~a підмітальний; ~a veturilo підмітальна машина; ~ad/o замітання, підмітання; ~aĵ/o сміття; sitelo por ~aĵo відро для сміття; ◊ ~aĵon el korto eksteren ne elportu сміття з хати не виносять; ~aĵ/uj/o ящик для сміття, урна для сміття; ~il/o мітла, помело; віник; ◊ nova ~ilo bone ~as нова мітла чисто мете; ~il/et/o мітелка; ~ist/o мітляр.

bala/maŝin/o підметальна машина.

*balad/o балада.

balafon/o муз. балафон (африканський муз. інструмент).

balalajk/o муз. балалайка.

balan||o 1. зоол. морський жолудь [Balanus] (cин. marglano); 2. анат. головка статевого члена (син. glano); ~it/o мед. баланіт, запалення шкіри головки статевого члена.

*balanc||i vt гойдати, колихати, коливати, хитати; ~і kapon хитати головою; ~ad/o гойдання, хитання, коливання; ~iĝ/i гойдатися, балансувати; ~iĝ/o гойдання, хитання, коливання; ~il/o 1. гойдалка; 2. крісло-гойдалка; 3. маятник.

balanc/ark/o 1. коромисло (ваги); 2. ніжки (крісла-гойдалки, колиски і т.п.).

balanc/о/ĉeval/o коник-гойдалка.

balanc/rad/o балансир (у годиннику).

balanc/seĝ/o = lulseĝo.

balancel/o мор. однощогловий корабель.

balancier/o тех. балансир; шатун; крутильний маятник.

balantidi/o зоол. балантидій [Balantidium]; ~oz/o мед. балантидіаз, балантидіоз.

balast||o баласт; ~i vt укладати баласт, вантажити баластом.

balast/akv/uj/o мор. баластна цистерна. 

balat/o 1. бот. балата [Manilkara bidentata, син. Mimusops balata]; 2. хiм. балата (вид природного каучуку).

Balaton/o геогр., о. Балатон.

*balbut||i 1. vn заїкатися, запинатися, затинатися; 2. vt белькотати, белькотіти; бубоніти; ~ad/o заїкання; белькотіння; бубоніння; ~ig/i vt викликати/спричиняти заїкання; ~ul/o заїка, заїкуватий.

*baldaken/o балдахін; мор. тент.

*baldaŭ присл. незабаром, невдовзі, скоро, найближчим часом; ~ poste трохи згодом; kiel eble plej ~ якомога швидше; ~a скорий; gis ~a revido до скорої зустрічі!

Balduen/o Бодуен (ім’я).

Baldur/o 1. міф. Бальдр (скандинавський бог добра і краси); 2. Балдур (ім’я).

Balear/o/j геогр. Балеарські острови.

baled/o див. baleto.

*balen||o зоол. 1. китоподібна тварина; 2. кит [Balaena]; (B)~o астр. Кит (сузір’я);~ed/o/j китові [родина Balaenidae]; ~id/o китеня; ~ist/o китобій;

balen/blank/o спермацет (= spermaceto).

balen/kapt/ad/o китобійний, китоловний промисел. balen/ole/o китовий жир;

*balen/ost/o китовий вус (= barto).

balen/ŝip/o китобійне (або китоловне) судно.

balenopter||o зоол. кит-смугач [Balaenoptera]; ~ed/o/j смугачеві [родина Balaenopteridae].

*balet||o балет; ~ist/o артист балету; ~ist/in/o балерина; ~ist/ar/o балетна трупа; ~estr/o балетмейстер.

balet/jup/o театр. пачка.

balet/mastr/o = baletestro.

balg||o 1. міх (ковальський, акордеона, фотоапарата і т. п.); 2. гармошка (між вагонами); 3. відкидний верх (екіпажа, автомобіля); ~o de fajroblovilo ковальський міх.

balg/o/blov/il/o ковальський міх.

Balĥ/o геогр., м. Балх.

Balĥaŝ/o геогр., о. Балхаш.

Bali/o геогр., о-в Балі.

balist||o військ., іст. баліста, катапульта, метальна машина; *~ik/o балістика; ~ik/a балістичний.

Balkan||o геогр., гори Балкани; ~o/j Балканський півострів; ~i/o Балкани (реґіон); 3. (b)~ig/i vt політ., перен. балканізувати (діяти за принципом "розділяй і владарюй"); (b)~olog/i/o балканістика.

balkan/falk/o орн. сокіл середземноморський [Falco biarmicus]. 

Balkaŝ/o геогр., о. Балхаш.

*balkon/o балкон; sidi sur la unua ~o сидіти на першому балконі; ~aĵ/o = korbelfenestro.

balneologi/o мед. бальнеологія.

*balon||o балон, повітряна куля; аеростат; direktebla ~о керована повітряна куля, дирижабль; ~et/o повітряна кулька (іграшка).

balon/bar/il/o повітряна аеростатна загорода.

*balot||i vt, vn балотувати, голосувати, вибирати; ~o балотування, вибори; ~il/o балотувальний (або виборчий) бюлетень; куля; ~ej/o виборча дільниця; ~uj/o див. baloturno.

balot/batal/o передвиборна боротьба.

balot/kest/o = baloturno.

balot/rajt||o виборче право; ~a який має право голосу.

balot/urn/o виборча урна.

balote/o бот. м’яточник [Ballota].

balt||o прибалт, балтієць; ~a балтійський; (B)~a Мaro геогр. Балтійське море; (B)~i/o геогр. Балтія (Естонія, Латвія, Литва).

Baltazar/o Балтазар, Валтасар (ім’я).

balte/o 1. військ. портупея, перев’яз; 2. авт. ремінь безпеки.

Baltimor/o геогр., м. Балтимор.

balustr||o балясина (точений стовпчик поруччя); ~aĵ/o див. balustrado.

*balustrad/o балюстрада, поруччя, парапет.

І balz/o 1. бальса, бальзове дерево (матеріал); 2. бот. охрома (= okromo).

ІІ balz/o трансп. мор. застережливий транспортний знак.

*balzam||o бальзам; ~a 1. бальзамічний; 2. перен. запашний; ~i vt бальзамувати; ~uj/o = balzamarbo;

balzam/arb/o бот. бальзамне дерево (різні види).

balzamin||o бот. бальзамін, розрив-трава. [Impatiens balsamina] (cин. netuŝumino); ~ac/o/j бальзамінові [родина Balsaminaceae].

balzamit/o бот. маруна [Tanacetum balsamita, син. Balsamita major] (cин. balzamoherbo).

*balzam/о/herb/o бот. маруна (= balzamito).

bam! бам!, бом! (звуконаслідування).

Bamak/o геогр. Бамако (столиця Малі).

*bambu||o бамбук (спільна назва кількох родів рослин); ~a бамбуковий.

bambuz/o бот. справжній бамбук, бамбуза [Bambusa].

І*ban||i vt купати; si/n ~і купатися; ~o купіль; ванна (процедура); preni ~on прийняти ванну, скупатися/помитися у ванні; ~ad/o купання; ~ej/o купальня; лазня; ~iĝ/i купатися; ~uj/o ванна (посудина).

ban/ĉambr/o ванна (кімната).

ban/hejt/il/o бойлер, водонагрівач.

ban/ĉel/o кабіна (у купальні, лазні).

ban/kalson/o плавки.

ban/kostum/o купальник.

ban/kuf/o купальна шапочка.

ban/kurac/o бальнеологічне лікування.

ban/kuv/o ванна (посудина).

ban/lok/o курорт, місце для купання.

ban/mantel/o банний халат.

ban/serv/ist/o банщик.

ban/sezon/o купальний сезон.

ban/ŝort/o купальні труси.

ban/tuk/o 1. мохнатий рушник; 2. купальне простирадло.

ban/urb/o курорт, курортне місто;

ІІ ban/o бані (розмінна монета Молдови і Румунії).

Banaĥ/o Банах (польський і український математик).

*banal||a банальний, буденний, заяложений; ~a frazo банальне речення, банальний вислів; ~aĵ/o банальність, банальна річ; загальник; ~ec/o банальність, буденність, заяложеність; ~ig/i vt робити банальним, заяложувати.

*banan||o банан (плід); ~uj/o, ~arb/o банан (рослина); japan/a ~o банан японський (= baŝoo).

banan/muŝ/o ент. дрозофіла (= drozofilo).  

Banaras/o геогр, м. Варанасі, Бенарес.

Band/a: ~a Mar/o геогр. море Банда.

*band||o банда, зграя; кліка; збіговисько; група; ~an/o бандит (член зграї, банди).

*bandaĝ||o бандаж; пов’язка, бинт; ~i vt перев’язувати, робити перев’язку; ~ist/o бандажист.

Bandar-Seri-Begavan/o геогр. Бандар-Сері-Беґаван (столиця Брунею).

banderil/o бандерилья (прикрашений стрічками спис, який використовують у кориді).

*banderol/o бандероль.

band/estr/o ватажок банди.

*bandit||o бандит, розбійник; ~ism/o бандитизм, розбій.

bandolier/o = balteo.

bandonion/o муз. бандоніон (різновид гармоніки).

Bandung/o геогр., м. Бандунг.

bandur||o муз. бандура; ~ist/o бандурист.

Bang/o геогр. Банґі (столиця Центральноафриканської Республіки).

bangal/o бунґало (легка позаміська будівля).

Bangladeŝ/o геогр., кр. Банґладеш.

bangi||o бот. бангія [Bangia]; ~(o)fic/o/j бангії, бангієві водорості [клас Bangiophyceae].

Bangkok/o геогр. Банґкок (cтолиця Таїланду).

banĝ/o муз. банджо.

Banĝul/o геогр. Банджул (столиця Ґамбії).

banjan/o бот. баніан, баньян, бенґальський фікус (= bengala fikuso).

*bank||o у різн. знач. банк; emisia ~o емісійний банк; gena ~o банк генів; hipoteka ~o іпотечний банк; havi konton ĉe la ~o мати рахунок у банку; havi/teni la ~on карт. тримати банк; rompi la ~on карт. зірвати банк; ~a банківський, банковий; ~a garantio банківська ґарантія; ~a sistemo банківська система.

bank/asign/ad/o асиґнування банком.

bank/bilet/o банківський білет, банкнот.

bankek/o банківський чек.

bank/estr/o банкір; керуючий банком.

bank||ism/o ек. банківська система; ~ist/o банківський службовець/працівник.

banked||o банкет; ~i vn брати участь у банкеті, банкетувати.

*bankier/o 1. банкір; 2. карт. банківник.

bankiz/o торос; припай (прибережний лід).

*bankrot||i vn збанкрутувати; ~o банкрутство, неспроможність; deklari ~on оголосити банкрутство; kulpa ~o злісне банкрутство;

bankrot/aranĝ/o юр. угода між неспроможним боржником і його кредиторами.

bankrot||ig/i vt довести до банкрутства; ~int/o, ~ul/o банкрут, банкрот; politika ~into, politika ~ulo політичний банкрут.

*bant||o бант; ~ig/i vt зав’язувати (бант, краватку і т. п.).

bant/kravat/o метелик (краватка у вигляді банта).

bantam/o карликова курка, бентамка.

bantu/o банту (представник групи народностей в Африці; родина африканських мов).

banus/o іст. бан (правитель в Угорщині); ~ej/o, ~land/o Банат (іст. область у Пд.-Сх. Європі).

baobab/o бот. баобаб [Adansonia, cин. Baobab].

*bapt||i vt 1. хрестити, охрестити; 2. давати ім’я, прізвисько; 3. освячувати; ~o хрещення (тж перен.); *~an/o кум; *~an/in/o кума; ~an/ec/o кумівство; ~ist/o баптист; (B)~ist/o Хреститель; ~uj/o купіль, хрестильниця.

bapt/atest/o свідоцтво про хрещення.

*bapt/o/fil||o хрещеник, хрещений син; ~in/o хрещениця, хрещена дочка.

bapt/o/kuv/o купіль, хрестильниця.

bapt/o/nom/o хресне ім’я.

*bapt/o/patr||o хрещений батько; ~in/o хрещена мати.

bapt/o/pelv/o церк. купіль, хрестильниця.

baptisteri/o арх. баптистерій.

I*bar||i vt 1. городити, загороджувати; 2. заступати, перепиняти, перекривати, перегороджувати, чинити перешкоду; ~i al iu la vojon загородити/заступити кому-н. дорогу; ~o 1. перешкода, завада; 2. мат. грань; ~ad/o загородження, огороджування; ~aĵ/o, *~il/o перешкода (тж перен.); загорода, огорожа, паркан, пліт; бар’єр; ~um/o бар (мілина при вході в ріку).

bar/paf/ad/o загороджувальний вогонь.

bar/sabl/o = barumo.

bar/trab/o шлаґбаум, рогатка.

bar/valv/o запірний вентиль.

II bar/o фіз. бар (одиниця виміру атмосферного тиску).

Barabas/o бібл. Варавва.

*barak||o барак; табірна будівля; ~ar/o (барачний) табір.

*barakt||i vn борсатися; тріпотіти, метатися, тріпатися, кидатися; ~ad/o борсання, метання.

barank/o кул. бублик.

Barat/o 1. міф. Бхарата (цар, за династії якого Індія визначилася як багатоплемінна нація); 2. Бхарат (офіційна назва Індії мовою гінді).

barateri/o юр. баратрія (навмисний збиток вантажу та судну з боку капітана або судової команди).

*barb||o борода; Blua (B)~o Синя Борода (казковий персонаж); ◊ griza ~o saĝon ne atestas борода не робить чоловіка мудрим; ĵuri per la ~o de lProfeto клястися бородою Пророка; ~a бородатий; ~et/o борідка; ~ul/o бородатий чоловік, бородань, бородач.

barb/faden/o зоол. вус.

barb/fiŝ/o іхт. марена, вусач [Barbus] (син. barbio).

barb/o/hav/a = barba.

barb/lanug/o пушок (на підборідді).  

Barbad/o геогр., о-в, кр. Барбадос.

barbaden/o бот. пасифлора чотирьохгранна, гігантська ґранадила [Passiflora quadrangularis].

barbakan/o 1. іст. барбакан (укріплення); 2. бійниця.

*barbar||o варвар; ~a варварський; ~aĵ/o варварство, варварський учинок; ~ec/o варварство (риса); ~ism/o лінґв. варваризм.

Barbar/a Барбара, Варвара (ім’я).

barbare/o бот. суріпиця [Barbarea]; ordinar/a ~o суріпиця звичайна [B. vulgaris]; printemp/a ~o суріпиця весняна [B. verna].

Barbaros/o іст. Барбаросса (= Ruĝbarbulo; la Ruĝbarba).

barbastel/o зоол. широковух [Barbastella].

barbed/o військ. барбет (укріплення для встановлення гармати).

barbi/o = barbfiŝo.

barbikan/o див. barbakano.

*barbir||o заст. цирюльник; ~i vt голити, стригти; ~ej/o заст. цирюльня.

barbiton/o муз. барбітон.

barbitur||o хsм. барбітурат; ~a барбітуровий.

Barcelon/o геогр., м. Барселона.

*barĉ/o борщ.

*bard/o бард.

bareĝ/o текст. бареж.

Barejn/o геогр. Бахрейнські острови.

*barel||o бочка, бодня; ~o da biero бочка пива; ~ej/o бондарня;~et/o 1. барило; 2. барабан револьвера, годинника; ~iĝ/і перен. наїсти живіт як бочка/бодня; ~ist/o бондар.

barel/bend/o 1. обруч; 2. серсо.

barel/bier/o бочкове/розливне пиво.

barel/form/a бочкоподібний.

barel/gust/i vn віддавати бочкою, тхнути бочкою.

barel/rabot/il/o напівкругле долото; стамеска.

barel/ring/eg/o обруч, обід (для бочки, діжі).

barel/tabul/o бондарна дошка, клепка (= daŭbo).

barel/ventr/a барилкуватий, пузатий.

*barelief/o барельєф.

barem/o книга, збірник таблиць готових обчислень; logaritma ~ логарифмічна таблиця, таблиця логарифмів.

Barenc||a: ~a Mar/o геогр. Баренцове море.

barĝ||o баржа; шаланда; ~oip/o судно для буксирування барж.

barhan/o = barkano.

bari/o хім. барій.

baricentr/o барицентр (центр ваги геометричної фіґури або тіла).

*barier||o 1. бар’єр, перешкода; 2. застава, рогатка, шлаґбаум; ~i vt ставити бар’єр, рогатку, опускати шлаґбаум; ~kur/ad/o спорт. бар’єрний біг, біг з перешкодами.

*barikad||o барикада; ~i vt барикадувати, загороджувати барикадою; ~iĝ/i барикадуватися, загороджуватися барикадою.

barion/o фіз. баріон.

barit||o мін. барит; ~paper/o крейдований папір.

*bariton||o баритон (голос; духовий інструмент); ~ul/o баритон (співак).

barj/o фіз. барія, мікробар.

barjon/o фіз. баріон.

*bark||o мор. барка; ~o/skun/o баркентина, шхуна-барк.

barkan/o бархан.

barkarol/o муз. баркарола.

barmicv/o рел. бар-міцва (святкування релігійного повноліття єврейського хлопця, якому виповнилося 13 років).

Barnabas бібл. Варавва.

barograf/o фіз. барограф.

barok||o бароко (стиль); ~a бароковий.

*barometr||o барометр; aneroid/a ~o анероїд; ~a барометричний.

*baron||o барон; ~ec/o баронський титул; ~et/o баронет; ~in/o баронеса.

baroskop/o фіз. бароскоп.

bart||o китовий вус; ~o/cetac/o/j зоол. беззубі кити, вусаті кити [підряд Mystatoceti].

Bartolome||o Бартоломей, Варфоломій (ім’я); ~a nokt/o іст. варфоломіївська ніч.

Baruĥ/o бібл. Барух, Варух.

barzoj/o хорт.

*bas||o бас (голос; духовий інструмент); ~a 1. басовий; 2. низький; ~a frekvenco низька частота; ~ul/o бас, людина, що володіє басом.

basbal/o cпорт. бейсбол (= bazopilkado).

*basen/o басейн; водойма.

Baseter/o геогр. Бастер (столиця Сент-Кітсу і Невісу).

bas/german/a = malaltgermana.

bas/gitar/o муз. бас-гітара.

basi/o бот. масляне дерево [Bassia].

basier/o фін. спекулянт, що грає на зниження ціни, курсу (на біржі).

*bask/o пола, поділ.

basketbal/o спорт. баскетбол (= korbopilkado).

baskul||o 1. тех. важіль, коромисло; 2. вага (підоймова); 3. гойдалка (двораменна); 4. інформ. перемикач; 5. інформ., ел. тригер; ~i vn гойдатися, розгойдуватися; ~ig/i vt гойдати, розгойдувати;

baskul/fenestr/o важільне вікно.

baskul/kamion/o авт. cамоскид.

baskul/lud/o 1. гойдання; 2. перен., політ. загравання.

baskul/pont/o розвідний міст.

baskul/put/o журавель (колодязь).

baskul/ŝalt/il/o ел. тумблер.

bas/violon/o муз. контрабас.

Bass||o Басс (англійський мореплавець); ~a markol/o геогр. Бассова протока.

*bast||o бот. луб, лубок, лико; ~a луб’яний, ликовий; ~a mato рогожа; ~ou/o личак.

*bastard||o 1. байстрюк, безбатченко, нешлюбна дитина; 2. біол. схрещення, помісь, гібрид; ~iĝ/і 1. схрещуватися, перехрещуватися; 2. вироджуватися.

bas/tensi/a низької напруги.

Bastian/o Бастіан (ім’я).

Bastil/o 1. іст. Бастилія (фортеця і в’язниця у Парижі, зруйнована під час революції 1789 р.); 2. перен. надійна фортеця.

*bastion/o 1. бастіон, укріплення; 2. перен. оплот.

*baston||o палиця, палка; кий, кийок, бук; ціпок, ковінька, тростина; патериця; alpa ~о альпеншток; ĵeti ~on en la radon вставляти палки в колеса; ~i vt бити палицею, лупцювати, дубасити, шмагати (і т. п.); ~ad/o биття палицею (і т. п.); лупцювання; ~eg/o дрюк, ломака, патик; ~et/o 1. паличка, тростина; 2. анат. паличка, паличкова клітина (світлочутлива клітина зовнішньої оболонки сітківки ока).

baston(et)/bakteri/o паличка, паличкоподібна бактерія (cин. bacilo).

baston/bat/o удар палкою. baston/form/a паличкоподібний;

baston/pan/o французький батон.

baŝo текст. брезент.

baŝkir||o башкир; ~a башкирський;~i/o Башкортостан (автономна республіка в Росії); ~in/o башкирка.

baŝlik/o башлик.

baŝo/o бот. банан японський [Musa basjoo] (син. japana bananujo).

bat/o1 удар; per unu ~o одним ударом.

bat/o2 бат (стародавня міра ємності).

*bat/i vt бити, ударяти, шмагати, вибивати; ~i la tablon per pugno бити кулаком об стіл; ~i al si la bruston битися (кулаком) в груди; ◊ oni ~as, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas б’ють і плакати не дають.

bat||ad/o биття, бійка; ~ado de l’ koro биття серця; ~ado de horloĝo бій годинника; ~ado de tamburo барабанний бій; ~aĵ/o ґуля; синяк; ~eg/i лупцювати, гатити, дубасити, періщити; ~em/a забіякуватий; задиристий, задирливий, задерикуватий; ~em/ul/o забіяка; задирака; si/n ~i, ~iĝ/i битися; ~ig/o бійка; ~it/a битий, побитий, збитий; ~ita kremo збиті вершки; ~il/o 1. тріпачка; 2. праник; 3. біта; битка; 4. кувалда; ~il/et/o ракетка.

bat/difekt/i vt вибивати, столочувати (про град і т.п.).

bat/eben/ig/i vt вирівнювати трамбуванням.

bat/etend/i vt сплющувати, розклепувати.

bat/fal/ig/i vt звалити ударом.

bat/halt/o перепочинок (у бою).

bat/miks/i vt збивати (яйце, вершки).

bat/mort/ig/i vt забити до смерті.

bat/muel/il/o стрижневий млин, оббивальна машина.

bat/pur/ig/i vt вибивати (пил і т.п.).

bat/ŝaŭm/ig/i vt збивати (вершки, яйця і т.п.).

batal||i vn (kontraŭ проти; pro, por за) боротися, змагатися; битися; ~o боротьба, битва, бій; la ~o por la vivo боротьба за життя; hardita en ~o загартований у боротьбі; ~ad/o боротьба, змагання; ~ant/o, ~ist/o борець, боєць, воїн; ~ej/o поле битви; ~em/a войовничий;  ~em/o войовничість; ~et/o сутичка; *~il/o зброя (= armilo).

batal/akir/o трофей.

batal/aviad/il/o літак-бомбардувальник, бойовий літак.

batal/hak/il/o бойова сокира, топір.

batal/kamarad/o соратник, товариш по зброї.

batal/kapabl/a боєздатний, боєспроможни.

batal/kok/o бойовий півень.

batal/kri/o бойовий клич, клич/поклик до бою/битви.

batal/kroz/ist/o, batal/kroz/oip/o бойовий крейсер.

batal/ord/o бойовий порядок.

batal/paŭz/o перерва між боями, затишшя на фронті.

batal/pov/o бойова сила/міць, боєздатність.

batal/pozici/o бойова позиція.

batal/pret||a готовий до бою; ~ec/o бойова готовність.

batal/sen/pov/a небоєздатний.

batal/ŝip/o військовий корабель, бойовий корабель.

batalion||o військ. батальйон; ~estr/o командир батальйону.

batat/o бот. батат, солодка картопля [Ipomoea batatas] (син. dolĉa terpomo).

batav||o/j іст. батав (германське плем’я); ~a батавський.

Batavi/o геогр. Батавія (стара назва Джакарти).

*bateri/o у різн. знач. батарея; anoda ~о анодна батарея; bufra ~o буферна батарея.

batik/o текст. батик.

batisfer/o батисфера.

batiskaf/o батискаф.

*batist/o текст. батист.

batokrom/a фіз. батохромний.

batometr||o батометр (прилад, яким беруть пробу води з глибини для лабораторного дослідження); ~i/o батометрія.

batrak/o заст. = amfibio.

Bateba бібл. Ветсавія, Вірсавія.

batu||o  облава (на полюванні); ~ist/o нагонич, гучок, загонич.

baŭ/o мор. бімс.

Baŭd/o Бодо (французький інженер); (b)~o тел. бод (одиниця виміру телеграфної частоти).

baŭdruĉ/o тех. бодрюш (газонепроникна плівка з кишок тварин).

baŭhini/o бот. баухінія [Bauhinia].

baŭksit/o мін. боксит.

baŭm/i vn 1. вставати (або зводитися) на диби (про коня); 2. перен. упиратися, пручатися; 3. ав. кабрірувати.

bav||i 1. слинитися, пінитися; 2. пускати піну (з рота, морди); бризкати слиною; ~o піна (біля роту), слиз.

bavar||o етн. баварець; (B)~i/o геогр. Баварія (одна з німецьких земель); ~in/o баварка; (B)~uj/o = (B)~io.

bavur/o тех. задирка, облой, рубчик.

*baz||o 1. база, базис; 2. підстава, основа, фундамент; ~о de potenco мат. основа степеня; ekonomia ~о економічний базис; sur la ~o de... на основі чого-н.; ~a основний; (біол. ще) базальний; ~i vt засновувати; базувати; ~ad/o базування; ~ec/o = alkaleco; ~iĝ/i, si/n ~i ґрунтуватися на..., базуватися на..;

baz/angul/a наріжний; ~angula ŝtono наріжний камінь.

baz/par/iĝ/o біол. поєднання двох нуклеотидів.

baz/o/pilk||o бейсбольний м’яч, м’яч для гри у бейсбол; ~ad/o, ~lud/o бейсбол.

baz/o/trunk/o с.-г. підщепа, дичка (для щеплення).

*bazalt||o мін. базальт; ~a базальтовий.

bazament/o арх. цоколь.

*bazar||o ринок, базар, ярмарок; ~о kovrita критий ринок; ~o de malnovaĵoj товкучка, барахолка; ~ist/o базарний торговець;

bazar/groŝ/o винагорода, комісійні.

bazar/hal/o торговий зал.

bazar/korb/o кошик з ручкою, кошик для продуктів.

bazar/ret/o сітка для продуктів.

bazar/tag/o базарний/ярмарковий день.

bazar/urb/et/o ярмаркове містечко.

Bazedov/o фон Базедов (німецький лікар); (b)~a mal/san/o мед. тиреотоксикоз, базедова хвороба.

bazel||o бот. базелія [Bassella]; ~ac/o/j базелієві [родина Bassellaceae].

Bazel/o геогр., м. Базель.

bazidi||o бот. базидія; ~uj/o, ~frukt/o веґетативне тіло (базидіальних грибів); ~fung/o базидіальний гриб, базидіоміцет; ~(o)micet/o/j базидіоміцети, базидіальні гриби [клас Basidiomycetes]; ~(o)mikot/o/j базидіомікоти, базидіальні гриби [ряд Basidiomycota]; ~spor/o базидіоспора.

Bazik/o інформ. Бейсик (мова програмування).

Bazil/o Василь, Базіль (імена).

bazili/o бот. васильки справжні [Ocimum basilicum].

*bazilik/o арх. базиліка.

*bazilisk/o 1. міф. василіск (змія, що вбивала поглядом); 2. зоол. василіск [Basiliscus].

bazoĉ/o іст. суддівський стан.

bazuk/o військ. базука.