A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

І*-ar/. І. суф., що позначає сукупність: homo – людина, hom~o людство; gazeto – газета, журнал; gazet~o преса; ŝtupo – сходинка, ŝtup~o сходи; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~o сукупність, група, купа, зграя; мат., інформ. множина; ĉiom/a ~o мат. будь-яка множина; neniom/a ~o мат. порожня множина; ~a сукупний; множинний; груповий; ~et/o групка, купка, зграйка; ~eg/o велика група/купа/зграя; ~ig/i vt збирати докупи, нагромаджувати, накопичувати; скупчувати, групувати; ~iĝ/i назбируватися, нагромаджуватися, накопичуватися; групуватися, скупчуватися.

ІІ –ar/ хім. преф. для позначення ароматичних вуглеводнів: ~en/o арен; ~in/o арин; ~il/o арил.

ІІІ ar/o ар (міра земельної площі, = 100 м2), сотка.

ara/o орн. ара [Ara].

*arab||o араб; ~a арабський; ~a gum/o фарм. ґуміарабік, аравійська камедь; (A)~a mar/o геогр. Аравійське море.

*arabesk/o арабеска; узор.

Arab/i||o геогр. Аравійський півострів; (a)~a аравійський; ~an/o аравієць; ~an/in/o аравійка;

arabidops/o бот. різушка [Arabidopsis].

arab/in/o 1. хім. арабін; 2. арабка;

arab/in/ozo хім. Арабіноза.

arabis/o бот. гусимець [Arabis].

arab/ism/o арабізм.

Arab/uj/o = Arabio.

Aragon||o геогр. Араґон (область в Іспанії); (a)~an/o араґонець.

aragonit/o мін. араґоніт.

arahant/o рел. людина, що досягла нірвани.

arak/o арак (поширений на сході спиртний напій).

arakid||o бот. арахіс [Arachis]; ter/nuks/a ~o арахіс підземний, земляний горіх [A. hypogaea] (= ternukso); ~a ole/o арахісова олія.

arakid/ole/o арахісова олія.

Arakn/a міф. Арахна (лідійська ткаля, перетворена в павука).

araknoid||o анат. павутинна оболонка; ~it/o мед. арахноїдит, запалення павутинної оболонки головного або спинного мозку.

Aral/o геогр. Арал, Аральське море.

arali||o бот. аралія [Aralia]; ~ac/o/j аралієві [родина Araliaceae].

arame||o етн. арамей; ~a арамейський; ~in/o арамейка.

*arane||o павук [Araneus]; diadem/a ~o павук звичайний, павук хрестовик [A. diadematus]; (A)~o Аранео (псевдонім відомого українського есперантиста Віктора Паюка); ~a павучий, павуковий; ~aĵ/o павутина, павутиння; ~oid/o/j павукоподібні [клас Arachnoidea]; ~ul/o/j павуки [ряд Araneida].

*aranĝ||i vt 1. улаштовувати, обладнувати, опоряджати, улагоджувати; організовувати, справляти (свято, вечірку); 2. розміщати, доводити до порядку, поправляти, упорядковувати; 3. прибирати (ліжко і т.п.); 4. установлювати (зв’язки); муз. аранжувати; ~i si/n улаштовуватися, розміщатися, улагоджуватися; ~o 1. улаштування, упорядкування; організація; розміщення; уклад; 2. муз. аранжування; 3. інформ. розміщення, компонування, формат; ~aĵ/o пристрій; ~em/a згідливий, зговірливий, поступливий, покладливий.

Ararat/o геогр., г. Арарат.

Aras/o геогр., м. Аррас.

araŭkari||o бот. араукарія [Araucaria]; ~ac/o/j араукарієві [родина Araucariaceae].

*arb||o дерево; jude/a ~o бот. церцис європейський (або стручковий); ~a деревний; ~aĵ/o дрова.

*arbalest/o арбалет (старовинна зброя, що має форму лука).

*arb/ar||o ліс; ◊ li en ~o sidas kaj arbojn ne vidas у лісі бути, а дров не бачити; ~a лісовий.

arb/ar/administr/ej/o лісництво.

arb/ar/et/o лісок, лісочок; гай.

arb/ar||ig/i заліснювати.

arb/ar/ist||o лісник, лісничий; ~ej/o лісничівка.

arb/ar/iz/i заліснювати

arb/ar/kamp/o галявина.

arb/ar/kultiv/~o лісонасадження.

arb/ar/kultur/o нрк. лісівництво (с.-г. галузь; = arbarkultivo).

arb/ar/kvartal/o лісова дільниця, об’їзд.

arb/ar/o/kovr/it/a залісений, заліснений;

arb/ar/o/riĉ/a лісистий.

arb/ar/step/o лісостеп.

arb/ar/um/i vt заліснювати.

arbed/o кущ; ornama ~o декоративний кущ.

arbed/o/kan/bird/o орн. очеретянка садова [Acrocephaslus dumetorum].

arb/eg/o величезне, могутнє дерево.

arb/ej/o = arbaro.

*arb/et/o деревце; кущ.

arb/id||o саджанець; ~ej/o розсадник, шкілка.

arb/id/o/kultiv/ej/o розсадник, шкілка.

arb/id/ist/o ремісник з вирощування дерев і кущів.

arb/o/filik/o/j бот. деревовидні папороті.

arb/o/grimp/ul/o орн. пищуха, підкоришник (= certio).

arb/o/hak/ist/o лісоруб.

arb/o/kav(aĵ)o дупло.

arb/o/kolombорн. голуб синяк (= enado). arb/o/kultiv/o вирощування дерев і кущів.

arb/olog/i/o лісівництво (наука).

arboret/o арборетум (колекція живих дерев і кущів).

arb/o/stump/o пень.

*arbitr||a 1. довільний; 2. самовільний, самочинний; свавільний; ~e довільно; самовільно, самочинно; свавільно; ~o сваволя, свавілля; самоволя, самовільність; беззаконня.

*arbitraci||o 1. арбітраж, третейський суд; 2. спорт. суддівство; ~ant/o арбітр, суддя.

arbitraĝ/o фін. арбітраж.

arbitr/ec/o = arbitro.

*arbust||o кущ, чагарник; ~et/o кущик; sub~o = ~eto.

arbut||o бот. 1. суничне дерево, суничник [Arbutus] (син. fragarbo); 2. плід суничного дерева, суничника (син. arbutbero); ~uj/o = ~o 1.

arbut/ber/o = arbuto 2.

*arĉ/o 1. смичок (скрипки); 2. тех. лобзик; 3. дуга (трамвая).

arĉ/instrument/o смичковий інструмент.

arĉ/tir/o удар смичка, удар смичком. 

*ard||i vn палати (тж перен.); палахкотіти, горіти сильним полум’ям; бути розпеченим; ~a 1. палахкотливий; розпечений; 2. перен. палкий, жагучий; запальний, завзятий; ~aĵ/o жар, полум’я; ~o запал, жар, жага; завзяття;

*arde/o орн. чапля [Ardea]; ~ed/o/j чаплеві [родина Ardeidae].

Arden/o/j геогр., гори Арденни.

ard/et/a жевріючий.

*ardez||o мін. сланець, аспід, шифер; ~ej/o сланцевий кар’єр.

ard||ig/i vt запалювати (тж перен.), розжарювати, розпікати; ~il/o ковпачок (газової горілки).

are/o площа; зона, ділянка; ~о de triangulo площа трикутника.

arek||o бот. арека, арекова пальма [Areca]; ~ac/o/j пальмові [родина Arecaceae = Palmae]; ~al/o/j пальмоцвіті [порядок Arecales].

arek/nuks/o арековий горіх.

aremoni/o бот. аремонія [Aremonia].

*aren/o 1. арена, манеж; 2. перен. поприще, арена; politika ~o політична арена.

arenari/o бот. піщанка [Arenaria].

areol/o 1. бот. віночок, вінчик; 2. анат. ареола, кільце, кружечок, кружальце.

*areometr||o фіз. ареометр; ~i/o ареометрія (вимірювання густини і питомої ваги рідин).

areopag/o іст. ареопаг (найвищий суд у Ст. Афінах).

Ares/o міф. Арес (у давньогрецькій міфології: бог війни). 

*arest||i vt арештувати, заарештовувати; ~o арешт; ~ej/o приміщення для арештованих; арештантська; гауптвахта; ~it/o арештований (ім.), арештант; ~ordon/o ордер на арешт.

Arg||o іст. Аргос (столиця Арголіди).

argan/o тех. 1. бурова вишка; 2. нрк. підйомний (або піднімальний) кран = gruo 3.

arganі/o бот. залізне дерево [Argania].

argemon/o бот. аргемоне [Argemone].

argentan/o = arĝentano.

Argentin||o геогр., кр. Арґентина; (a)~a арґентинський; (a)~an/o арґентинець; (а)~an/in/o арґентинка.

*argil||o глина; ~a глиняний; череп’яний; ~aj mineraloj глинисті мінерали; ~aĵ/o виріб із глини, гончарний/керамічний виріб.

argil/dom/et/o, argil/kaban/o мазанка.

argil/plank/o долівка.

arginin/o хім. аргінін.

argironet/o зоол. сріблянка, водяний павук [Argyroneta] (син. akvoaraneo).

Arg/o/land/o Арголіда (ст. область у сх. Пелопоннесі).

argon/o хім. арґон.

argonaŭt||o  зоол. арґонавт [Argonauta].

Argonaŭt/o/j міф. арґонавти.

argot/o лінґв. арґо, жарґон.

Argovi/o геогр. Аргау (швейцарський кантон).

*argument||o 1. арґумент, довід, доказ; 2. мат. арґумент, незалежна змінна величина; ~i vn vt арґументувати, наводити доводи, докази; ~ad/o арґументація, наведення доказів.

Argus/o міф. Арґус (стоокий сторож).

*arĝent||o хім. 1. Aрґентум (хімічний елемент); 2. срібло; *~a срібний; ~i vt , ~iz/i vt тех. сріблити; ~aĵ/o виріб зі срібла; ~um/o = arĝentano;

arĝentan/o арґентан, нейзільбер (сплав міді, нікелю і цинку) (син. arĝentumo).

arĝent/kolor/a cрібний, сріблястий (про колір).

arĝent/son/a cрібний, сріблястий (про звук).

arĝirol/o фарм. аргірол.

arĥ… див. ark

*arĥaik/a = arkaika.

*arĥaism/o = arkaismo.

arĥaj/a = arkaika.

Arĥangelsk/o геогр., м. Архангельськ.

*arĥeolog||o = arkeologo; ~i/o = arkeologio.

*arĥipelag/o = arkipelago.

*arĥitekt/o = arkitekto.

*arĥitektur/o = arkitekturo.

*arĥiv/o = arkivo.

I *ari/o арія.

II ari/a = arja.

Ari/o Арія, Арій (християнський теолог); (a)~an/o послідовник Арії, аріанець; (a)~an/ism/o рел. аріанство (єресь, що заперечувала єдину суть Трійці, твердячи, що Бог-Син Христос нижчий за Бога-Отця).

Ariadn/o міф. Аріадна (критська царівна, що вивела Тезея з лабіринту за допомогою клубка ниток).

arid/a мін. сухий, засушливий, безводний.

Ariel/o астр. Арієль.

arier||o 1. задня частина; 2. військ. тил; ~a 1. задній; 2. військ. nиловий.

arier/gard/o у різн. знач. ар’єрґард.

arier/ul/o 1. військ. тиловик; 2. спорт. захисник;

Aries/o = Ŝafo.

I aril/o бот. арилус, принасінник.

II aril/o хім. арил, ароматичний радикал.

Ariman/o рел. Аріман (злий бог у зороастризмі).

Arion/o Аріон (давньогрецький поет).

Ariost/o Аріосто (італійський поет).

arist/o 1. зоол., анат. ость; 2. бот. ость, остюк.

Aristark/o Арістарх (1. старогрецький суворий критик; 2. драматург-трагік, сучасник Евріпіда).

Aristid/o іст. Арістід (правитель Афін).

Aristofan/o Арістофан (давньогрецький комедіограф).

*aristokrat||o аристократ; ~a аристократичний; ~ar/o аристократи, аристократія; ~ec/o аристократичність, аристократизм; ~i/o аристократія.

aristoloki||o бот. хвилівник, кірказон [Aristolochia]; ~ac/o/j хвилівникові [родина Aristolochiaceae]; ~al/o/j хвилівникоцвіті [порядок Aristolochiales].

Aristotel/o Арістотель (давньогрецький філософ); (a)~ism/o філос. вчення Арістотеля, аристотелізм.

aritenoid/o анат. черпакуватий хрящ.

aritm/o мат. середнє арифметичне.

*aritmetik||o арифметика; ~a арифметичний; ~il/o інформ. арифметико-логічний пристрій; ~ist/o арифметик;

aritmogrif/o арифметична/числова загадка/головоломка.

aritmometr/o арифмометр.

Arizon/o геогр. Арізона (один із американських штатів).

arj||a арійський; ~o арієць; ~an/ism/o аріанізм (= naziizmo).

ark- див. arĥ-.

*ark||o 1. у різн. знач. дуга; elektra ~o електрична дуга (= lum~o); 2. арх. арка; triumfa ~o тріумфальна арка; 3. лук; pafi per la ~o стріляти з лука; 4. муз. ліґатура; ~a дуговий; арковий.

*arkad/o арх. аркада.

Arkadi/o 1. іст., геогр. Аркадія (область у центрі Пелопоннесу); 2. Аркадій (ім’я).

arkaik/a архаїчний.

*arkaism/o архаїзм.

ark/aĵ/o арх. склепіння (= volbo).

І arkan/o 1. аркана, дипломатична таємниця; 2. карта тароко.

ІІ arkan/oEU аркан (укр. народний танець).

Arkansas/o геогр. Арканзас (один із американських штатів).

arkatur/o арх. аркатура.

arke/o ковчег; ~о de Noa Ноїв ковчег.

arkean/o геол. архей, архейська ера.

arkebuz/o військ., іст. аркебуза, пищаль.

arkegoni||o бот. aрхегоній.

arkegoni/plant/o/j вищі рослини, листостеблові рослини (= embriofitoj).

arkeolog||o археолог; ~i/o археологія.

arkeopterig/o палеонт. археоптерикс [Archaeopteryx].

arkeozoik/o = arkeano.

ark/et/o дужка; ~eto de kapaŭdilo радіо дужка навушника.

arketip/o прототип, ориґінал, еталон.

arki-(преф. однозначний з ĉef-) арх-, архі-: .~anĝelo архангел, ~diakono і т.п.

аrki/anĝel/o = ĉefanĝelo.

arki/duk/o, ерцгерцоґ, архікнязь, великий князь.

ark||ig/i vt згинати, гнути; ~ist/o лучник.

Arkilok/o, Arĥiloĥ/o Архелох (давньогрецький сатирик).

arkimandrit/o архімандрит.

Arkimed/o Архімед (давньогрецький математик і фізик).

arkipelag/o архіпелаг.

arkipter/o/j ент. комахи, що розвиваються з неповним перетворенням [група, колишній ряд Archiptera].

*arkitekt/o архітектор.

*arkitektur||o архітектура; ~a архітектурний.

arkiteŭt/o, arĥiteŭt/o зоол. кальмар-архітеут [Architeuthis].

arkitrav/o, arĥitrav/o арх. архітрав.

*arkiv||o архів (матеріали і приміщення); ~a архівний; ~ej/o архів (приміщення); ~ist/o архіваріус; ~ekzempler/o архівний примірник/екземпляр.

arkivistik/o архівознавство.

arkivolt/o арх. архівольт.

ark/model/il/o буд. шаблон (для арок, склепінь).

ark/o/form/a дугоподібний.

ark/o/lamp/o дугова лампа.

arkont/o іст. архонт (у Ст. Греції – вища службова особа, що обиралася на певний строк).

ark/о/paf||i vn, vt стріляти з лука; ~(ad)o стрільба з лука; (A)~ant/o астр. Стрілець; ~ist/o лучник.

ark/o/pont/o арковий міст. 

arkosaŭr/o/j зоол., палеонт. архозаври [підклас Archosauria].

arkoz/o мін. аркоз.

Arkt||o геогр. Арктика; la ~a Оcean/o Північний Льодовитий океан; (a)~a арктичний.

arktе/o, arkti/o 1. бот. лопух [Arctium].

arkti/o 1. ент. ведмедиця [Arctia]; brun/a ~o ведмедиця кайя [A. caja]; nigr/a ~o ведмедиця сільська [A. villica]; 2. =arkteo.

arktostafil/o бот. мучниця [Arctostaphylos] (син. ursuvo).

Arktur/o астр. Арктур.

arkus/o мат. кут, дуга, вимірювані в радіанах.

*arleken||o арлекін, блазень; ~a блазенський, блазнівський; ~i блазнювати; ~ad/o балаган (перен.); ~aĵ/o блазенська витівка.

arleken/flut/o (очеретяна) дудка.

Arlez/o геогр., іст., м. Арль.

*arm||i vt 1. озброювати; 2. армувати; ~ad/o озброєння; limigo de ~ado обмеження озброєнь; ~aĵ/o обладунок, риштунок; ~iĝ/i озброюватися; ~il/o зброя; blanka ~ilo холодна зброя; al la ~iloj! до зброї!; ~il/ar/o зброя (сукупність); ~il/ej/o склад зброї, арсенал.

arm/il/ar/far/ist/o зброяр.

arm/il/paĝi/o, arm/il/port/ist/o зброєносець, джура.

arm/il/rak/o рушничні козла/козли. arm|it/a 1. озброєний, збройний; per ne~ita okulo неозброєним оком; ~ita de lkapo ĝis piedoj озброєний з голови до ніг; 2. армований; ~ita betono армований бетон, залізобетон;

arm/konkur/o гонка озброєнь.

armadel/o зоол. 1. армадил, броненосець (загальна назва представника родини броненосцевих); 2. броненосець довгохвостий [Dasypus novemcinctus].

Armand/o Арманд (ім’я).

armatur||o тех. арматура; tegmenta ~o дах, покрівля; ~i армувати.

*arme||o армія, військо; grupo da ~oj група армій; ~o da senlaboruloj армія безробітних; ~a військовий; армійський; ~an/o армієць, військовий (ім.).

arme/estr||o воєначальник, полководець; ~ar/o командування армії, командний склад.

arme/korpus/o армійський корпус.

*armen||o вірмен; вірменин ~a вірменський; (A)~i/o геогр., кр. Вірменія; ~in/o вірменка; (A)~uj/o, (A)~land/o = (A)~io.

Armen/land/o = Armenio.

armeri/o бот. армерія [Armeria].

armilari/o бот. опеньок [Armillaria]; miel/a ~o опеньок осінній справжній [A. mellea].

armistic/o перемир’я (= militpaŭzo, batalhalto).

armoraci/o бот. хрін [Armoracia]; kamp/ar/a ~o хрін звичайний [A. rusticana, син. Cochlearia armoracia] (син. kreno).

armori/o = blazono.

Armorik||o геогр. Арморіканський масив; (a)~a арморіканський.

Arn/o геогр., р. Арно.

*arnik||o бот. арніка [Arnica]; mont/a ~o арніка гірська [A. montana]; ~aĵ/o настойка з арніки.

Arnold/o Арнольд (ім’я).

arob/o ароба (міра ваги в країнах Латинської Америки (10-15 кг) і міра об’єму в тих же країнах (12,6-40 л).

arog||i vn бути зухвалим; мати зухвалість (що-н. зробити), багато собі дозволяти; ~aĵ/o зухвалість, нахабство (вчинок).

*arogant||a зухвалий, нахабний, хамуватий; хамський (про вчинок); ~ec/o нахабність, нахабство (властивість, риса характеру); ~ul/o нахаба, нахабник, зухвалець; хам.

arok||i vn шах. рокірувати(ся); ~o рокіровка.

*arom||o аромат, пахощі; ~a ароматний, пахучий, запашний; ~i vn пахнути, духм’яніти; ~aĵ/o запашна речовина;

aromat/a хім. ароматичний.

arom/herb/o/j пряні трави.

arom/ig/i vt робити запашним, ароматним, ароматизувати. arom/o/plen/a пахучий, запашний.

arom/o/terapi/o мед. аромотерапія.

arondisment/o округ (у Франції).

arorut/o 1. бот. маранта арундоподібна [Maranta arundinacea]; 2. кул. ароурут.

*arpeĝ/o муз. арпеджіо.

arpent/o арпан (стара французька земельна міра від 35 до 51 ара).

arsacetin/o хім. арсацетин.

arsen||o хім. арсен; ~id/o арсенід; ~at/o арсенат; ~at/a acido арсенатна кислота.

arsenal/o арсенал (тж перен.), склад зброї.

Arseni/o Арсеній, Арсен (ім’я).

*arsenik||o миш’як (побутова назва сполук арсену); ~a миш’яковий.

arsin/o хім. арсин.

Arsonval/o Д’Арсонваль (французький фізик); (a)~izvt мед. дарсонвалізувати (лікувати імпульсним струмом або електромагнітним струмом високої частоти).

arŝin/o заст. аршин (міра довжини, = 0,711 м).

*art||o мистецтво; la belaj ~oj образотворче мистецтво і музика, заст. красні мистецтва; ~a художній, мистецький, артистичний; штучний (= artefarita); ~e мистецьки; ~aĵ/o твір мистецтва, художній твір; ~ism/o художня майстерність, художнє чуття; ~ism/a мистецький, художній; ~ist/o митець, діяч мистецтва; художник, артист (у широкому значенні слова).

art/am/ant/o любитель мистецтва. /

art/e/far/it/a штучний; ~efarita koro штучне серце.

art/ekspozici/o мистецька виставка, виставка творів мистецтва.

art/fajr/o, art/fajr/aĵ/o феєрверк.

art/galeri/o художня ґалерея, ґалерея мистецтва.

art/histori/o історія мистецтва.

art/kolekt/o збірка/колекція творів мистецтва.

art/konkurs/o художній/мистецький конкурс.

art/kritik/ist/o художній критик.

art/labor/ej/o художня майстерня (= ateliero).

art/led/o шкірозамінник.

art/objekt/o художній виріб.

art/rajd/ist/o джиґіт.

art/silk/o штучний шовк.

art/sket/ad/o художнє катання (на ковзанах).

art/urb/o місто з багатим мистецтвом.

Artakserks/o іст. Артаксеркс (ім’я багатьох перських царів).

artefakt/o артефакт; творіння людських рук; сліди людських рук.

Artemi/o Артемій, Артем (ім’я).

Artemis/o міф. Артеміда (богиня, покровителька тварин і полювання).

Artemivsk/oEU геогр., м. Артемівськ.

artemizi||o бот. полин [Artemisia].

ar/teori/o мат. теорія множин.

*arteri||o 1. анат. артерія; 2. артерія, маґістраль; ~a артеріальний; ~a tensio артеріальний кров’яний тиск; ~it/o мед. артеріїт, запалення артерії;

arteri/ektomi/o мед. артеріектомія, видалення частини артерії.

arteri/o/skler/oz/o мед. артеріосклероз.

Artez||o геогр. Артуа (історична область у Франції); (a)~a артезіанський; ~a puto артезіанський колодязь.

*artifik||o 1. виверт, викрут, прийом; хитрощі, хитрування; розм. викрутас, трюк; 2. мистецтво, майстерність, спритність; ~a спритний, майстерний, митецький; ~i vn робити махінації, вдаватися до викрутасів, хитрощів, хитрувати; плести інтриґи; ~ul/o спритник, розм. ловкач; інтриґан.

*artik||o 1. анат. суглоб, зчленування, з’єднання; atlant/o-aksis/a ~o атлантоосьовий суглоб; sinovi/a ~o синовіальне з’єднання; 2. тех. коліно, зчленування, шарнір, шарнірне з’єднання; ~a членистий, колінчатий; ~i vt зчленовувати, з’єднувати;

~ig/i vt = ~i; ~iĝ/i зчленовуватися, з’єднуватися; ~ul/o/j див. artropodoj.

artik/glob/o тех. кульовий шарнір; кульова цапфа.

artik/tord/o мед. вивих; розтягнення/розтяг зв’язок.

artikl/o ком. предмет (торгівлі), категорія товару, артикул.

*artikol||o 1. лінґв. член, артикль; 2. літ. стаття; ~ar/o збірник статей; ĉef~o передовиця, передова стаття.

artikulaci||o у різн. знач. артикуляція; havi klaran ~on мати виразну вимову; ~a артикуляційний, членороздільний; ~i vt артикулювати; вимовляти.

*artileri||o військ. артилерія; kontraŭaviadila ~o зенітна артилерія; leĝera (або malpeza) ~o легка артилерія; marborda ~o берегова артилерія; peza ~о важка артилерія; ~a артилерійський; ~a bombardado артилерійський вогонь; ~a pafado артилерійський обстріл, артобстріл; ~an/o, ~ist/o артилерист.

artiodaktil/o/j = parhufuloj.

*artiŝok/o бот. артишок [Cynara scolymus].

artokarp/o бот. хлібне дерево [Artocarpus]; ordinar/a ~o хлібне дерево звичайне [A. altilis, син. A. communis] (син. panarbo); divers/fоli/a ~o хлібне дерево різнолисте [A. heterophyllus] (cин. jakvarbo).

artr||o анат. суглоб (форма, вживана у похідних словах);

artr/algi/o мед. біль у суглобах.

artritism/o мед. артритизм.

*artr/it/o мед. артрит, запалення суглобів.

artr/olog/i/o мед. артрологія.

artropod/o/j зоол. членистоногі [тип Arthropoda].

artr/oz/o мед. артроз.

Artur/o Артур (ім’я).

arum||o бот. кліщинець, арум [Arum]; ~ac/oj ароїдні [родина Araceae]; ~al/o/j ароїдоцвіті [порядок Arales].

arund/o бот. арундо [Arundo].

arunk/o бот. таволжник [Aruncus].

arvikol/o зоол. водяна полівка [Arvicola].