A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*al І. прийм. звичайно відповідає укр. до або давальному в. без прийм., позначає напрямок руху або дії в широкому знач. слова: iri ~ la onklo йти до дядька; skribi leteron ~ la amiko писати лист другові; doni pomon ~ infano дати яблуко дитині; apliki la teorion ~ la praktiko застосовувати теорію на практиці; frapi ~ la pordo стукати в двері; rigardi ~ la strato дивитися на вулицю; II. преф. з подібним знач., відповідає укр. при-: ~kuri прибігти, ~porti принести; III. ужив. як самостійна морфема: ~aĵ/o додаток, додаткова річ, доповнення, аксесуар; ~ig/i vt додати, приєднати, долучити; ~iĝ/i приєднатися, долучитися, примкнути; ~iĝ/il/o анкета для вступу (в організацію), декларація про участь (у конґресі і т.п.).

І -al- неофіційний суф., який ужив: 1. у бот., для утворення назв порядків, найчастіше відп. укр. –цвіті: malv~oj мальвоцвіті; roz~oj розоцвіті; 2. у хім., для утворення назв альдегідів, відп. укр. -аль: metan~o метаналь; mono~o, di~o моноаль, діаль; 3. в анат., перев. у назвах кісток: frunt~o лобова кістка, naz~o носова кістка.

ІІ al||o 1. крило (літака); 2. відкрилок, флігель (будинку); 3. фланг (армії); 4. бот., зоол. крило; ~et/o лопать (ґвинта).

Al

Alabam/o геогр. Алабама (один із американських штатів).

*alabastr/o алебастр.

alabastra

al/agord/i vt підладжувати, допасовувати (звучання, ритм і т.п.).

Alah/o рел. Аллах.

alambik/o хiм. аламбік, дестилятор.

alan/oj іст. алани (плем’я іранського походження).

aland/o нрк. = iduso.

alanin/o хім. аланін.

alantoid/o зоол. алантоїс (порожній виріст задньої кишки зародку ссавців, плазунів та птахів).

Alarik/o іст. Аларіх (король вестґотів).

*alarm||o тривога; алярм, ґвалт, паніка; ~a тривожний, загрозливий; ~a signalo сиґнал тривоги; ~a sonorado сполох; ~i vt підняти по тривозі; бити тривогу; бити на сполох; ~ej/o місце збору по тривозі; ~il/o знаряддя подачі тривоги (сигнальний гудок, дзвін і т.п.); ~ist/o панікер.

alarm/o/pret||a готовий до дій по тривозі; ~ec/o готовність до тривоги; бойова готовність.

alarm/raket/o мор. сиґнальна ракета.

alarm/sonor/il/o набат.

alarm/ul/o панікер;

Alask||o геогр. Аляска (п-ів і штат); ~a Mar/kol/o Аляска (затока).

alastrim/o мед. аластрим (різновид віспи).

alatern/o бот. жостір вічнозелений [Rhamnus alaternus].

*alaŭd||o орн. жайворонок [Alauda]; ~ed/o/j жайворонкові [родина Alaudidae].

alaŭd/falk/o підсоколик великий, підсоколик-білозір [Falco subbuteo].

alaŭd/o/spron/o бот. сокирки, дельфіній (= delfinio).   

alb/o церк. альба, білий стихар

Alb||o геогр., м. Альба;.

*alban||o албанець; ~a албанський; (A)~i/o геогр., кр. Албанія; ~in/o албанка; (A)~uj/o, (A)~land/o = (A)~io.

al/bat||i vt прибивати; ~iĝ/і ударитися об що-н..

albatros/o альбатрос [Diomedea exulans] (син. diomedeo).

albed/o фіз. альбедо; коефіцієнт відбиття.

alberg/o постоялий/заїжджий двір, заїзд.

Albert||o Альберт; ~a, ~in/o Альберта, Альбертина (імена).

albigens/o іст., рел. альбіґоєць (член секти у пд.Франції, що не визнавала влади папи).

*albin||o альбінос; ~ism/o альбінізм.

Albion/o Альбіон (Велика Британія).

albit/o мін. альбіт.

albizi/o бот. альбіція, шовкова акація [Albizia].

albord/iĝ||і причалювати, приставати до берега, швартуватися; ~ej/o причал.

albug/o мед. більмо.

albugine/o анат. білкова оболонка губчастого тіла.

*album/o альбом; poŝtmarka ~o альбом для поштових марок.

albumen/o 1. бот. ендосперм; 2. заст. = albumino.

albumin||o хім. альбумін, білок, білковина, білкова речовина.

albumin/uri/o мед. альбумінурія, протеїнурія, наявність білка в сечі.

albumoz/o хім. альбумоза.

І alburn/o бот. заболонь.

II alburn/o іхт. верховодка [Alburnus] (син. blankfiŝo).

alce/o бот. рожа [Alcea].

Alce/o = Alkajo.

alced||o орн рибалочка [Alcedo] (син. flciono); ~ed/o/j рибалочкові [родина Alcedinidae].

al/cel||a цілеспрямований; ~i vt націлюватися; ~iĝ/o спорт. фінішування; закінчення бігу/дистанції.

alcelaf/o зоол. конгоні [Alcelaphus] (рід африканських антилоп).

al/centr||a доцентровий, добіжний; ~ig/i vt централізовувати.

al/centr/o/kur/a = alcentra.

Alcest/o, Alcestis/o літ. Алкестида, Алкеста (дружина царя Адмета, яка пожертвувала своїм життям, щоб зберегти життя чоловікові).

Alcibiad/o іст. Алківіад (афінський полководець і політичний діяч).

Alcino/o міф. Алкіной (цар феаків, що славився розкішшю і багатством).

*alcion/o зоол. рибалочка (= alcedo).

Alcion/o астр. Альціона.

alcioni||o зоол. альціоній, шкіровик [Alcyonium]; ~ul/o/j альціонарії, м’які корали [ряд Alcyonaria].

alĉemil/o = alkemilo.

Alĉevsk/oEU геогр., м. Алчевськ.

*ald/o муз. альт (голос); (violona) ~о альт (інструмент).

Aldebaran/o астр. Альдебаран.

aldehid/o хім. альдегід.

Aldernej/o геогр., о-в Олдерні.

al/direkt/i vt направляти, спрямовувати; подавати (м’яч).

aldol/o хім. альдол.

*al/don||i vt додавати (тж мат.), добавляти, долучати; придавати; ~o 1. додаток, добавка, додача; 2. вставка, доповнення; ~aĵ/o додаток; домішка; розм. добавка; ~iĝ/і додаватися, добавлятися; ~it/a доданий, долучений.

aldosteron/o фізіол. альдостерон.

aldoz/o хім. альдоза.

*ale/o алея.

aleator/a стат. випадковий, залежний від випадку; проблематичний; ненадійний; рискований.

*Aleĉj/o (пестл. форма від Aleksandro) Саша, Сашко, Олесь.

Alegan/oj геогр. Аллеганське плато.

*alegori||o алеґорія; ~a алеґоричний; ~e алеґорично.

alegr||o муз. алеґро (ім.); ~e алеґро (присл.), швидко і весело; ~et/o алеґрето.

aleksandr/o александрійський вірш.

*Aleksandr/o Александр, Олександр; (A)~a Олександрa (імена).

Aleksandri/o геогр., м. Александрія.

aleksandrit/o мін. олександрит, александрит.

aleksi/o мед. алексія, утрата здатності читати.

Aleksi/o Олексій, Олекса (імена).

aleksin/o мед. алексин.

alektor/o орн. кеклик, кам’яна куріпка [Alectoris].

alel/o біол. алель, алеломорфа.

al/elekt/i vt дообирати, кооптувати.

aleman||o іст. алеман, аламан; ~a геогр. алеманський, германський, німецький (стосовно німецької Швейцарії).

*alen/o шило (син. kudrilego); ◊ sako ~on ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas шила в мішку не сховаєш/втаїш.

Alenson/o геогр., м. Аленсон.

aler/o навіс, піддашшя, звис покрівлі.

alergi||o мед. алерґія; ~a алерґійний; ~ul/o алергік.

aleron/o ав. елерон, стабілізатор.

al/est||i vn бути/знаходитися поруч, бути присутнім; ~o присутність, участь.

Aleut/o/j геогр. Алеутські острови.

aleŭrit/o бот. тунг[Aleurites].

aleŭrod||o ент. білокрилка [Aleurodes]; ~ed/o/j білокрилкові, алейродові [родина Aleurodidae].

aleŭron/o біол. алейрон (найдрібніші білкові зерна в клітинах насіння злаків).

alez||i vt свердлити, розточувати; розсвердлювати; ~o розточення, розсвердлювання; ~il/o свердел, свердло, розвертка; свердлильний верстат.

alf/o бот. альфа [Stipa tenacissima].

alfa альфа (грецька буква A, α).

alfa/radi/o/j, α-radi/o/j фіз. альфа-проміння, альфа-промені.  

*alfabet||o абетка, алфавіт, азбука; cirila ~o кирилиця; latina ~o латинський алфавіт; ◊ li neniam venkis ~on він не знає ні “бе”, ні “ме”; ~a алфавітний; ~ig/i vt навчати грамоти, навчати читати; ~um/o буквар.

al/far/i vt прилаштовувати, приробляти, доробляти.

alfenid/o хім. альфенід.

al/fin/ig/i vt докінчувати, доводити до кінця.

al/flank/iĝ/i зблизитися збоку, надійти, під’їхати збоку; мор. підійти впритул; йти на абордаж.

al/flu||i vn впадати (про річку і т.п.); приливати, припливати (про кров і т. п.); наринути, налинути, нахлинути; ~o 1. приплив (морський); 2. прилив (крові); наплив (відвідувачів); ~ant/o притока.

*al/flug/i vn прилітати, підлітати (до чого-н.).

Alfons/o Альфонс (ім’я).

al/forĝ||i vt приковувати (тж перен.); stari kvazaŭ ~ita al la loko стояти як прикований (до місця).

al/fortik/ig/i vt прикріплювати, прикріпляти.

Alfred/o Альфред (ім’я).

al/front||i vt зіставляти; зіткнутися; ~ad/o зіставлення;

al/frost/iĝ/i примерзнути.

*alg||o бот. водорість; ~o/j водорості; ~in/o хім. альгін;~in/at/o хім. альгінат; ~olog/o альголог; ~olog/i/o альгологія.

*algebr||o алґебра; ~a алґебраїчний; ~ist/o алгебраїст.

algi/o мед. …алгія (суф. зі знач. “біль”).

algid||a мед. холодний; альгідний; ~ec/o альгідна стадія.

al/glu||i vt приклеювати, приліплювати; ~iĝi приклеюватися, приліплюватися, прилипати.

І Algol/o астр. Алголь.

ІІ Algol/o інформ. Алгол (мова програмування).

algonken||a алгонкінський; ~a trib/o алгонкіни (група споріднених за мовою індіанських племен).

algonki/o геол. алгонкська ера.

alg/o/riĉ/a багатий на водорості.

algoritm/o мат., інформ. алгоритм.

algvazil/o альґвасил (офіцер іспанської поліції).

alĝebr/o лінійна алгебра.

Alĝer||o геогр., м. Алжир; (a)~a алжирський; *~i/o гееогр., д-ва Алжир; (a)~i/a алжирський; (а)~i/an/o алжирець; (а)~i/an/in/o алжирка.

al/ĝust/ig||i vt припасовувати, приладжувати, пристосовувати; ~ebl/a який можна припасувати/прилаштувати.

Alhambr/o арх. Альгамбра (мавританський палац у Ґранаді).

*alĥemi||o алхімія (= alkemio); ~ist/o алхімік (= alkemiisto).

Ali||o Алі; ~Bab/o Алі-Баба (імена).

*ali||a інший, інакший; tiu aŭ ~a той чи інший/другий; per ~aj vortoj іншими словами; ◊ unu orienten, ~a okcidenten один до ліса, другий до біса; ~o, ~aĵ/o інше (у знач. ім.); ~e 1. по-іншому, інакше; а то; 2. маловжив. в іншому місці (= aliloke); ~i vn бути іншим, відрізнятися; ~aĵ/o інше (у знач. ім.); ~ec/o відмінність, різниця; ~ig/i vt робити іншим, змінювати; ~iĝ/i переінакшуватися, змінюватися; ~ul/o інший, інакший (ім.).

ali/aranĝ/i vt переобладнувати.

ali/dir/e інакше кажучи.

ali/flank/e на іншому боці, з іншого боку.

ali/foj/e іншим разом, на другий раз.

ali/form||a іншої форми, видозмінений; ~ig/i vt перетворювати, надавати іншої форми; ~ig/o перетворювання, надання іншої форми; ~iĝ/і перетворюватися, набирати іншої форми, видозмінюватися, набирати іншої форми; ~o перетворення.

ali/gent||a іноплемінний, чужоплемінний, чужорідний; ~ul/o іноплемінник, чужоплемінник, інородець.

ali/hejm/ul/o чужинець.

ali/kaŭz/e з іншої причини.

ali/kolor/iĝ/і змінювати колір/забарвлення, набирати іншого забарвлення.

ali/land||a іноземний, чужоземний; ~an/o, ~ul/o іноземець, чужинець, чужоземець.

ali/lingv/a іншомовний. ali/lok/e деінде, в іншому місці.

ali/manier/e іншим чином, іншим способом, іншим робом, інакше, по-іншому.

ali/naci/an/o людина/представник іншої нації; інородець.

ali/nom/e або, інакше.

ali/part/e з іншого боку, з іншої сторони; разом з тим.

ali/seks||a іншої статі; ~em/a гетеро сексуальний.

ali/temp/e іншим часом, в інший час, в інші часи.

ali/vest/i vt переодягати в … (одяг іншої статі, професії і т.п.).

ali/vort/e іншими словами, інакше кажучи, або.

alial нрк..з іншої причини (= alikaŭze).

aliam нрк. іншим часом (= alifoje, alitempe).

alianc||o альянс, (політичний) союз; ~an/o союзник; ~iĝ/i укласти союз; ~it/o союзник.

aliari/o бот. часничник [Alliaria].

*alibi/o юр. алібі; pruvi ~on довести своє алібі.

AlicАліса (ім’я).

alicikl/a хім. аліциклічний.

alidad/o тех. алідада.

aliel нрк. інакше, по-іншому (= alie, alimaniere).

alien||a душевнохворий, психічнохворий, божевільний; ~ec/o божевілля; ~i vt юр. відчужувати; ~ist/o психіатр; ~ul/o душевнохворий, психічнохворий, божевільний (ім.).

alies нрк. приналежний іншому, чийсь (= aliula(j), de iu(j) alia(j)

alifat/a хем. аліфатичний.

*aligator/o зоол. аліґатор [Alligator].

alikvant/o мат. аліквантна частина величини; некратне число.

alikvot/o мат. 1. кратне, що міститься без остачі; 2. аліквотна частина величини, кратне число.

alil/o хем. аліл.

aliment/o(j) юр. аліменти, гроші на утримання.

*aline||o абзац, новий рядок; ~e з нового рядка; ~aĵ/o абзац, параграф.

al/ir||i vn, vt підходити (до чого-н.); ~o підхід, доступ; ~ebl/a досяжний, доступний; ~ej/o підступ (місце).

alis/o бот. бурачок [Alyssum].

alism||o бот. частуха [Alisma]; ~ac/o/j частухові [родина Alismataceae]; ~al/o/j частухові [порядок Alismatales].

alit/o зоол. повитуха [Alytes] (син. akuŝbufo).

aliteraci||o літ. алітерація; ~i vt алітерувати; ~it/a: ~ita(j) verso(j) алітераційний вірш.

alium||o бот. цибуля, часник [Allium](родова назва); tub/a ~o цибуля трубчаста, цибуля татарка, батун [A. fistulosum] (син. tubocepo); ~ac/o/j цибулеві [родина Alliaceae].

aliz||o бот. горобина (ягоди); ~arb/o, ~uj/o горобина арія, горобина круглолиста.

alizarin/o хiм. алізарин.

alize||o метео пасат; kontraŭ~o антипасат.

І *alk/o зоол. лось [Alces].

II alk- хім. алк…(преф. для позначення неароматичних вуглеводнів); ~adien/o алкадієн; ~an/o алкан, насичений вуглеводень; ~anal/o алканаль; ~anol/o алканол; ~anol/at/o алканолят; ~anon/o алканон; ~en/o алкен; ~il/o алкіл; ~in/o алкін.

alka/o = aŭko.

alkad/o алькальд, алькад (міський суддя, старшина громади в Іспанії; мер міста).

Alkaj||o 1. міф. Алкей (син Персея); 2. Алкей (давньогрецький поет); (a)~a strofo алкеєва строфа.

alkal||o хім. луг; ~a лужний; ~ec/o лужність; ~ig/i vt лужити, золити; ~oz/o мед. алкалоз, підвищення лужності крові і ткани.

alkal/blu/o метиленова синь.

alkali/o нрк. = alkalo.

alkal/o/metr||o алкаліметр; ~i/o алкаліметрія.

alkal/o/rezist/a лугостійкий.

alkaloid/o хім. алкалоїд.

alkan/o бот. алькана [Alkanna].

alkazab/o алькасаб; фортеця, цитадель (у пн. Африці та пд. Іспанії).

Alkazar/o арх. Алькасар (арабський замок в Іспанії).

alkekeng/o бот. фізаліс звичайний [Physalis alkekengi].

*alkemi||o алхімія; ~ist/o алхімік.

alkemil/o бот. приворотень [Alchemilla].

Alkmenміф. Алкмена (мати Геракла).

*alkohol||o алкоголь, спирт; absoluta ~o чистий спирт; denaturita ~o денатурат; pentil/a ~o пентиловий спирт, пентанол (= pentanolo); ~a алкогольний, спиртовий; ~aĵ/o спиртний напій; трунок; розм. спиртне; ~at/o фарм. алкоголят, ароматний винний спирт.

alkohol/atur/o фарм. спиртова настойка лікарських трав.

alkohol/emi/o мед. наявність алкоголю в крові.

alkohol/ism/o алкоголізм.

alkohol/o/metr/o спиртомір; алкоголометр.

alkohol/ul/o алкоголік.

*alkov/o арх. альков, ніша.

Alla Алла (ім’я).

Allah рел. Аллах.

Almagest/o іст., астр. “Альмагест” (твір давньогрецького астронома Птоломея); (a)~o збірка астрономічних спостережень; астрономічний календар.

alm/o тех. стінка двотавра.

Alma-At(a)/o геогр., м. Алмати, Алма-Ата.

*almanak/o альманах.

almandin/o мін. альмандин.

alme/o альмея (єгипетська танцівниця).

*almenaŭ принаймні, хоч.

*almoz||o милостиня, подачка; petadi ~on просити милостиню; ~a жебрацький, злидарський, злиденний; ~a vivo злиденне життя; ~i vn злидарювати, жебрачити, старцювати.

almoz/don||i vn давати милостиню; ~em/a милостивий.

almoz/kest/o жебрацька скринька.

almoz/monaĥ/o жебрущий/жебручий монах.

almoz/pet||i vn просити милостиню, жебрати; ~ad/o жебри, жебрання, старцювання; ~ant/o жебрак, старець.

almoz/sak/o (жебрацька) торба. el/almoz/i vt вижебрати, виканючити, вимолити, випросити.

almoz/ul||o жебрак, старець; ~ej/o притулок для жебраків;

*aln||o бот. вільха [Alnus]; griz/a ~o вільха сіра [A. incana]; nigr/a ~o вільха клейкаорна [A. glutinosa]; ~ar/o, ~ej/o вільшина, вільшняк.

alnik/o хім. алніко (сплав алюмінію, нікелю і кобальту).

alo! виг. алло!

*alo||o бот. алое [Aloe]; ~aĵ/o алое (ліки).

alobrog/o/j іст. алоброги (кельтське плем’я).

alod/o юр. алод.

alofon/o лінґв. алофон.

alogami/o бот. алогамія (запилення однієї квітки пилком іншої), чужозапилення.

aloj||o сплав, ліґатура; ~(ig)i vt сплавляти (метали).

alokazi/o бот. алоказія [Alocasia].

alomorf/o лінґв. аломорфа, різновид морфеми.

alonĝ/o фін., хiм. алонж.

alopat/o мед. алопат; ~i/o алопатія (заст. назва, вжив. гомеопатами по відношенню до звичайної системи лікування).

alopeci/o мед. алопеція, облисіння.

alopekur/o бот. лисохвіст, китник [Alopecurus] (син. vulpovosto).

aloritmi/o мед. алоритмія.

aloster/a хім. алостерний.

alotrofi/o мед. алотрофія.

alotrop||a хім. алотропний, алотропічний; ~aĵ/o алотропна форма; ~ес/o алотропія.

aloz/o іхт. алоза [Alosa].

аlp||o високогірне пасовище, альпійський луг; полонина; konduki la ŝafarojn somere sur (la) alpon виганяти отари влітку на полонини; (A)~o/j геогр., гори Альпи; ~a високогірний, альпійський; ~a bastono альпеншток; ~ism/o альпінізм; ~ist/o альпініст.

alpak/o 1. зоол. альпака [Lama pacos]; 2. текст. альпака (вовна, тканина).

alpar/o фін. альпарі (відповідність курсу валюти і цінних паперів їх номіналу).

alpini/o бот. альпінія [Alpinia].

alpinism/o = alpismo.

al/send/i vt присилати.

alsin/o = stelario.

*alt||a високий; піднесений; havі ~an opinion pri iu мати високу думку про кого-н.; ~a premo високий тиск; ~e високо; rigardi de ~e дивитися зверху/згори; ~e/n маловжив. угору; ~o 1. висота; ilia ~o egalas naŭdek metrojn їх висота девяносто метрів; 2. = altitudo; *~aĵ/o височина, висота.

alt/a/grad/a у високій мірі, високого ступеня; високого чину; високопоставлений.

Altair/o астр. Альтаїр.

Altaj/o геогр. Алтай, Алтайські гори.

altan/o арх. 1. бельведер, тераса; 2. альтанка (= laŭbo).

alt/anim/a великодушний.

*altar/o церк. вівтар, жертовник.

alt/a/statur/a високого (з)росту, високий на зріст.

*alt/civiliz/it/a високоцивілізований.

alt/de/ven/a високородний, знатного роду.

*alte/o бот. алтей [Althaea].

alt/eben/aĵ/o геогр. плоскогір’я, плато.

alt/ec/o 1. висота; 2. високість; велич, величчя; Via (A)~eco Ваша високість.

alt/ec/lim/o ав. стеля (син. plafono).

alteraci||o геол., біол. альтерація, зміна (під впливом зовнішніх чинників); ~iĝ/і змінюватися (під впливом зовнішніх чинників).

*altern||i vn чергуватися, змінюватися почергово, приходити на зміну один одному; tago kaj nokto ~as день приходить на зміну ночі; ~a який чергується, змінний; ~a kurento змінний струм; ~(ad)o чергування; ~e по черзі, поперемінно; ~ator/o ел. альтернатор, ґенератор змінного струму; ~ec/o змінність, почерговість; ~ig/i vt чергувати, перемінювати почергово.

alternanc/o ел. півперіод.

*alternativ||o альтернатива; ~a альтернативний; ~aj fontoj de energio альтернативні джерела енергії.

alt/estim||e з глибокою повагою/пошаною; ~at/a високошановний, високоповажний, вельмишановний.

alt/flug/a перен. далекосяжний.

alt/forn/o доменна піч, домна.

alt/frekvenc/o фіз., радіо висока частота.

alt/german/a верхньонімецький.

alt/ig||i vt підвищувати, піднімати; ~il/o 1. військ. приціл; 2. = dieso.

alt/iĝ/i підвищуватися, підніматися.

alt/iĝ/rapid/o ав. швидкість набирання висоти.

altіmetr/o = altometro.

al/tir/fort/o фіз. сила притяганняю

altitud||o висота (над рівнем моря); ~a: ~a mal/san/o висотна/гірська хвороба; ~lim/o ав. стеля (син. plafono).  ?alt/o/centrмат. центр висот (трикутника).

alt/klas/a вищого класу, висококласний.

alt/kresk/a рослий, високий на зріст; гінкий, високий.

alt/kvalit/a високоякісний; висококваліфікований.

alt/lern/ej/o вища школа; середній спеціальний заклад; повна середня школа.

alt/mond/a великосвітський.

alt/o/metr||o альтиметр, висотомір; ~i/o альтиметрія.

alt/nivel/a високого рівня, на високому рівні; високоякісний; видатний.

alt/plat/aĵ/o = altebenaĵo.

alt/prez/a дорогий (про ціну).

alt/rang||a високопоставлений; ~ul/o високо посадовець.

altruism||o альтруїзм (безкорисливе піклування про благо інших); ~a альтруїстичний

altruist/o альтруїст.

alt/tensi/a високої напруги.

alt/vaku/o високий вакуум.

alt/valor/a дорогоцінний, коштовний.

aluat/o зоол. ревун [Alouatta].

*alud||i vt, vn натякати, робити натяк(и); ~o натяк; літ. алюзія; ~a такий, що містить натяк; ~e з натяком.

*alumet||o сірник; ~a сірниковий.

alumet||skatol/o, ~uj/o сірникова коробка, коробка з-під сірників.

alumin||o глинозем; ~a глиноземний.

*alumini||o хім. алюміній; ~a алюмінієвий; ~at/o алюмінат.

alumin/silici/at/o алюмосилікат.

*alun||o хім. галун; ~i vt галунити; ~ad/o галунення; ~ej/o алунітова копальня; ~erc/o = alunito.

alunit/o мін. алуніт, галуновий камінь.

aluvi||o алювій, нанос (ріки); ~a алювіальний, наносний.

alveol||o анат., бот. альвеола; ~a альвеолярний.

alveolar/o лінґв. альвеолярний/передньоязичний приголосний (син. dentalveol-sono).

alveol/it/o мед. альвеоліт, запалення альвеоли.

alvus||o зоол. мальок; ~oj памолодок, молодь (риби); ~um/i vt пускати мальків у водойму, заселяти мальками.

Alzac/o геогр. Альзас (іст. область у Франції).

alzan/o кінь рудої масті.