A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*ag||i vn діяти, чинити; ~i si/n = okazi; ~a дійсний; активний, дійовий; ~o дія; вчинок; la ~oj de la Apostoloj бібл. діяння апостолів; ◊ malpli da vortoj, pli da ~oj більше діла, менше слів.

ag/ema

ag/emo

ago/faktoro

aga/o аґа (турецький офіцер).

*agac||i vn 1. викликати оскому, подразнення; 2. дратувати, збуджувати; tio ~as min/miajn nervojn це мене дратує, це діє мені на нерви; ~o подразнення, оскома; ~(ant)a викликаючий оскому, подразнення.

ag/ad/o діяльність;

agalakci/o мед. агалактія (відсутність секреції молока після пологів).

agam||o зоол. агама [Agama]; ~ed/o/j агамові [родина Agamidae].

agam/edo

Agamemno

Agamemnon/o літ. Агамемнон (володар Мікен, головнокомандуючий всіма грецькими військами у Троянській війні).

І agami/o орн. трубач [Psophia crepitans].

ІІ agami/a біол. 1. безстатевий; 2. який розмножується самозаплідненням.

ag/ant/o 1. діяч; 2. фіз., хiм. аґент, чинник;

agap/o рел. агапа, учта любові (у первісних християн).

agapant/o бот. агапант, африканська. лілія [Agapanthus].

agar/o скор. від agaragaro.

agaragar/o хім. агар-агар (= gelozo).

аgarik||o бот. печериця [Agaricus]; ~ ac/o/j агаринові [родина Agaricaceae].

agarikaco

*agat||o мін. агат.

Agata Агата (ім’я).

agatid/o бот. агатис [Agathis, син. Dammara].

agav||o бот. аґава [Agave]; ~ac/o/j аґавові [родина Agavaceae].

agava

agav/brand/o текіла, аґавова горілка (= tekilo).

agav/vin/o пульке, аґавовий напій (= pulko).

ag/em||a дійовий, діяльний, активний; ~em/o діяльність, активність.

agend/o записна книжка.

agenezi/o мед. агенезія (природжене недорозвинення органа або повна його відсутність).

*agent||o аґент; ~ar/o 1. аґентура; 2. кадровий склад; ~ej/o аґентство.

agent/eco

agentur/o ком. посередництво.

agerat/o бот. аґератум [Ageratum].

ag/igvt задіяти, давати волю.

agistrodon/o зоол. щитомордник [Agkistrodon].

*agit||i vt 1. хвилювати, збуджувати, збурювати; ~i la sangon збуджувати кров; 2. обговорювати (питання); 3. аґітувати; підбурювати; ~i por iu, kontraŭ iu аґітувати за кого-н., проти кого-н.; 4. збовтувати; перемішувати; ~ad/o аґітація; ~ant/o аґітатор.

agita

agit/adi

agit/foli/o листівка, летючка, розм.ітка.

agit||iĝ/і збуджуватися, запалюватися, хвилюватися, бентежитися; ~iĝ/o збудження, хвилювання, збентеження; політ. заворушення; febra ~iĝo пропасне збудження; ~il/o стержень/кописточка для збовтування.

agit/vort/o лозунґ, заклик.

*agl||o орн. орел [Aquila]; (A)~o астр. Орел; ~ec/a орлиний (про ніс; про погляд і т.п.); imperi/a ~o орел могильник, могильник [A. heliaca]; reĝ/a ~o орел беркут, беркут [A. chrysaetos]; ~id/o орля; ~in/o орлиця.

agla

agl/o/bute/o орн. канюк степовий, курганник [Buteo rufinus].

agl/o/filik/o бот. орляк (= pteridіo).

agl/o/flor/o бот. орлики (= akvilegio).

Aglaja Аґлая (ім’я).

Aglajo

aglomer||i vt 1. тех. аґломерувати; 2. з’єднувати, збирати докупи, нагромаджувати; ~(ad)o аґломерація; ~aĵ/o, ~at/o агломерат.

aglomer/panelo

aglomer/plat/o деревостружкова плита.

agl/o/naz/a з орлиним носом.

agl/okul/a з орлиним зором, гострозорий. 

aglutin||i vt 1. склеювати; 2. лінґв. аґлютинувати, утворювати слова за допомогою афіксів; ~a 1. клейкий, липкий; 2. лінґв. аґлютинативний; ~o 1. злипання, склеювання; 2. лінґв. аґлютинація; ~in/o біол. аґлютинін.

ag/manier/o спосіб дії.

agmatit/o мін. агматит.

agnat/o юр. аґнат, родич по чоловічій лінії.

Agnesa Аґнеса (ім’я).

Agni/o міф. Аґні (у ведійській міфології бог вогню).

agnosk||i vt визнавати; ~o визнання (факту і т.п.).

agnosk/ita

agnostik||a філос. агностичний; ~ism/o агностицизм; ~ist/o, ~ul/o агностик.

agnozi/o мед. агнозія, утрата здатності сприймати.

ag/o/kapabl||а дієздатний; ~o дієздатність.

ag/o/kamp/o поле діяльності.

*agoni||o агонія; ~i vn агонізувати, бути в агонії, конати; ~ant/o конаючий, агонізуючий.

agonistik/o агоністика (гімнастичні вправи і боротьба атлетів у Ст. Греції).

ag/o/punkt/o точка прикладання.

agor/o іст. агора (у Ст. Греції народні збори, а тж місце, де вони проводились).

agorafobi/o мед. агорафобія, боязнь відкритого простору.

*agord||i vt 1. налагоджувати, наладжувати, настроювати (інструмент); 2. перен. створювати настрій; ~o 1. наладжування, наладження, настроювання (інструмента); 2. перен. настрій, атмосфера; ~il/o муз. ключ для настроювання; ~ist/o настроювач.

agord/aĵo

agord/iĝ/emo

agord/iĝi

agord/o/fork/o муз. камертон (= diapazono).

agord/forko

agord/o/kejl/o муз. (скрипковий) кілочок.

agord/o/plat/o радіо шкала настройки.

agord/ostifto

agordo/tubo

ag/o/sfer/o сфера (або поле) діяльності.

ag/o/spac/o тех. відстань дії.

ag/potencial/o біол. потенціал дії, струм дії.

Agrigento

Agrikolo

agr/o земельна ділянка, оброблюване поле, рілля.

agro/bakterio

agro/kulturo

*agrabl||a приємний, милий; ~o, ~aĵ/o що-н. приємне; задоволення; ~ec/o приємність (властивість); привабливість; ~e приємно, мило; estis al mi tre ~e мені було дуже приємно; ~eg/a дуже приємний; чудовий, чарівний; ~ig/i vt робити приємним.

agrabl/odor/a з приємним запахом, запашний.

ag/radius/o радіус дії.

*agraf||o застібка, гачок, гаплик; пряжка; скріпка; ~i vt застібати (на гачок, пряжку); ~il/o степлер.

agraf/ingo

agrafi/o мед. аграфія, утрата здатності писати.

agr/ar||o оброблювані поля; ~a аґрарний; ~ul/o аґрарій, землевласник.

agreg/i vt фіз. приводити в аґреґатний стан.

agregaci/o аґреґація, конкурс на посаду викладача.

agregaci/ulo

agreg/aĵ/o тіло в якому-н. аґреґатному стані (газ, рідина, тверде тіло).

agregat/o = agregaĵo.

agres||i vt  учинити/здійснити аґресію, напасти; ~a аґресивний; ~ant/o аґресор; ~o аґресія; ~em/a аґресивний; ~em/o аґресивний; ~iv/a = ~ema.

agres/ado

agrikultur||o cільське господарство; ~ist/o хлібороб, рільник.

agrimoni/o бот. парило [Agrimonia].

Agrip/o Агрипа; ~in/o Агрипина, Горпина (імена).

agr/o/bakteri/o бакт. aґробактеріум.

agr/o/biocenoz/o біол. aґробіоценоз.  

agr/o/ekologi/o аґроекологія.

agr/o/kemi/o аґрохімія.

agr/o/kultur||o землеробство, рільництво, сільське господарство; ~ist/o землероб, рільник, хлібороб.

*agronom||o аґроном; ~i/o аґрономія; ~i/a аґрономічний; ~ia instituto сільськогосподарський інститут.

agronomi/isto

agropir/o бот. житняк, пирій [Agropyron].

agrostem/o бот. кукіль [Agrostemma].

agrostid/o бот. мітлиця [Agrostis].

agvara/o зоол. гривастий вовк [Chrysocyon brachiurus].

agvarao/frukto

aguti/o зоол. агуті [Dasyprocta aguti].