A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*afabl||a люб’язний; ласкавий; привітний, ввічливий; ~e люб’язно; ласкаво, привітно; li ~e petis min, ke mi sidiĝu він люб’язно запросив мене сісти; ~ec/o люб’язність; ввічливість (взагалі); ~o, ~aĵ/o люб’язність, ввічливість (надана, виражена); ~ul/o люб’язна людина.

afabl/ega

afagi/o мед. афагія, втрата здатності ковтання.

afaki/o мед. афакія (відсутність кришталика ока).

afan/o бот. миршавиця [Aphanes]; kamp/a ~o миршавиця польова [A. arvensis].

afanipter/o/j ент. блохи [ряд Aphaniptera].

afaniptero

afanit/o мін. афаніт.

Afaro

afazi/o мед. афазія, утрата мови.

afebr/a мед. афебрильний, безгарячковий.

afekci||o 1. афект; сильне збудження; запальність; потрясіння (душевне); 2. ураження (якою-н. недугою), розлад; хвороба; ~i vt збуджувати, хвилювати; уражати, потрясати; ~em/a афективний; нервовий; вразливий; запальний; ~(it)a який знаходиться в стані афекту, схвильований, вражений.

*afekt||i vt, vn прикидатися, удавати, показувати з себе; напускати (на себе); ставати в позу, ламатися; рисуватися, хизуватися; маніритися; ~і indiferentecon прикидатися байдужим; ~і gravan mienon робити поважну міну; ne ~u! не ламайся! ~(ad)o удавання; манірність, афектація; неприродність; ~a удаваний; неприродний; манірний; вигадливий; напускний; ~ul/o притвора; ломака, позер.

afekt/ema

afekt/ita

afekt/ul/ino

afeli/o астр. афелій (найвіддаленіша від Сонця точка орбіти якої-н. планети або комети).

afemi/o мед. афемія, втрата здатності говорити.

*afer||o 1. справа, діло, заняття; 2. річ; 3. бізнес; pri kio estas la ~o? у чому справа?, у чому річ?; zorgi pri siaj propraj ~oj займатися своїми власними справами; ◊ al la ~o! за діло!; до роботи!;~а direktoro комерційний директор; ~aĉ/o афера, брудна справа; ~aĉ/ist/o аферист.

afera

afer/eto

afer/koncern/eco

afer/direkt/ant/o керуючий справами.

aferez/o лінґв. афереза.

afer/ist/o ділова людина; бізнесмен; керуючий справами.

afer/manier/a діловий, розсудливий.

afer/paper/o/j ділові папери.

afer/plen/a зайнятий, обтяжений справами.

afer/ŝarĝ/it/o дипл. повірений у справах.

afer/vojaĝ/o ділова поїздка, відрядження.

аfgan||o 1. афганець; 2. афгані (грошова одиниця Афганістану).~a афганський; (A)~i/o геогр., кр. Афганістан; ~in/o афганка; (A)~uj/o, (A)~land/o = (A)~io.

Afganistano

afgani/o = afgano 2.

afid/o ент. попелиця, тля [Aphis] (син. plantlaŭso).

afidavit/o юр. афідевіт, письмове свідчення під присягою.

afid/ed/o/j ент. попелицеві [родина Aphididae].

afid/edo

*afiks/o лінґв. афікс, словотворча частка.

afin||a юр., хім. споріднений, подібний; мат. афінний; ~ec/o близькість, спорідненість.

afini

afinaci/i тех. очищувати, очищати, фришувати.

afinacio

afirm/i твердити, запевняти (= aserti); підтверджувати (= konfirmi).

afis/o нрк. = afido.

*afiŝ||o афіша, плакат, оголошення; ~i vt 1. розклеювати (афіші, оголошення); вивішувати (плакати); 2. афішувати; 3. інформ. послати в телеконференцію; ~ad/o афішування; ~ej/o інформ. електронна дошка оголошень, BBS.

afiŝ/hom/o людина-афіша, людина-реклама.

afiŝ/ist/o розклеювач афіш.

afiŝ/kolon/o афішна тумба.

afiŝ/tabul/o дошка оголошень.

*aflikt||i vt засмучувати, пригнічувати, завдавати жалю; ~o засмучення; ~iĝ/i засмучуватися; ~iĝ/o засмучення.

aflikt/ado

aflikt/ita

afodi/o ент. афодій, малий гнойовик [Aphodius].

afoni/o мед. афонія, утрата голосу.

*aforism||o афоризм, крилатий вислів; ~a афористичний.

*afrank||i vt оплачувати поштовими марками, франкувати; ~o оплата поштовими марками.

afrank/ita

afrank/ite

afrank/tarifo

*Afrik||o геогр. Африка; (a)~a африканський; (a)~an/o африканець; (a)~an/in/o африканка.

afrik/azia

afrikans||o aфриканер (представник одного з африканських народів голландського походження); ~a lingv/o лінґв. африканс, мова бурів.

afrikansa

afrikat/o фон. африката.

afrit/o = efrito.

Afrodit||o міф. Афродіта (давньогрецька богиня кохання і вроди); (a)~o зоол. афродита [Aphrodita].

afrod/ita

afrodizi||o мед. афродизія, статеве збудження, ~ig/aĵ/o = afrodiziako.

afrodizi/iga

afrodizi/ig/ilo


afrodiziak/o мед. афродизіак (засіб для статевого збудження).

aft||o мед. афти; epizootia ~о вет. ящур; ~a ящурний, хворий на ящур.

aftfebro

*afust||o військ. лафет.

afust/o/vost/o хобот (лафета).